In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

raz w miesiącu

once a month

prażona kukurydza

popcorn

film

film

kupować

to buy

oglądać, obejrzeć

to watch

w tym tygodniu

this week

prażona kukurydza

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaWNFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0e344fc7e8b50490379e9d8d13db194b50c4acf3/prazona-kukurydza.mp3

popcorn

film

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaDRFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e5a3be6933be33532080b78dc4c240b0c07c45ce/film.mp3

film

raz w miesiącu

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaUVFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1204e6f5540beb1d02e8b8993cc2050d3dc1b729/raz-w-miesiacu.mp3

once a month

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Wyjście do kina

Wyjście do kina

Going to the cinema

Lubię oglądać filmy. I mój tata też lubi oglądać filmy.

I like watching movies. And my dad also likes watching movies.

Raz w miesiącu, tata zabiera mnie do kina, aby obejrzeć jakiś film.

Once a month, dad takes me to the cinema to watch a movie.

Najczęściej to ja wybieram film, ale tym razem tata chce wybrać film.

Most often I choose the movie, but this time dad wants to choose the movie.

Mój tata chce wybrać film, ponieważ w tym tygodniu w kinie wyświetlają Gwiezdne Wojny.

My dad wants to choose a movie because they are showing Star Wars this week at the cinema.

Gwiezdne Wojny to ulubiony film mojego taty i on nie może się doczekać, aby go zobaczyć.

Star Wars is my dad's favourite movie and he can't wait to see it.

Gdy już jesteśmy w kinie, kupujemy bilety, prażoną kukurydzę i napoje.

When we are at the cinema, we buy tickets, popcorn and drinks.

Potem idziemy do sali kinowej, siadamy na swoich miejscach i czekamy na film.

Then we go to the cinema, sit in our seats and wait for the movie.

Po filmie idziemy na lody albo na pizzę.

After the movie, we go for ice creams or a pizza.

Lubię chodzić do kina, ale tak naprawdę, nie zależy mi na oglądaniu filmów tylko na tym aby spędzić czas z moim tatą.

I like going to the cinema but really, I don't care about watching movies but to spend some time with my dad.

Quiz

Choose the correct answer

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • bilet ticket
 • lody ice creams
 • film film
 • kino cinema
 • tata dad
 • raz w miesiącu once a month
 • oglądać, obejrzeć to watch
 • wybierać to choose
 • ponieważ because
 • w tym tygodniu this week
 • kupować to buy
 • prażona kukurydza popcorn
 • napój drink
 • miejsce place / seat
 • sala kinowa screening room
 • czekać to wait
 • pizza pizza
 • spędzać czas to spend time

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to wait

this week

once a month

popcorn

to watch

prażona kukurydza raz w miesiącu oglądać, obejrzeć czekać w tym tygodniu
Sorry, try again.