In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

w tym tygodniu

this week

tata

dad

bilet

ticket

raz w miesiącu

once a month

wybierać

to choose

miejsce

place / seat

bilet

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbE1CIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1449f76f8ee18b5f0781b509bcbe0b49ff422f43/bilet.mp3

ticket

w tym tygodniu

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaVVFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--49e1edf481a4e2fa1387403358fbf85965e23174/w-tym-tygodniu.mp3

this week

tata

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaUFFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--3f67459c71016d6d37c50efefdb1b70a06945b92/tata.mp3

dad

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Wyjście do kina

Wyjście do kina

Going to the cinema

Lubię oglądać filmy. I mój tata też lubi oglądać filmy.

I like watching movies. And my dad also likes watching movies.

Raz w miesiącu, tata zabiera mnie do kina, aby obejrzeć jakiś film.

Once a month, dad takes me to the cinema to watch a movie.

Najczęściej to ja wybieram film, ale tym razem tata chce wybrać film.

Most often I choose the movie, but this time dad wants to choose the movie.

Mój tata chce wybrać film, ponieważ w tym tygodniu w kinie wyświetlają Gwiezdne Wojny.

My dad wants to choose a movie because they are showing Star Wars this week at the cinema.

Gwiezdne Wojny to ulubiony film mojego taty i on nie może się doczekać, aby go zobaczyć.

Star Wars is my dad's favourite movie and he can't wait to see it.

Gdy już jesteśmy w kinie, kupujemy bilety, prażoną kukurydzę i napoje.

When we are at the cinema, we buy tickets, popcorn and drinks.

Potem idziemy do sali kinowej, siadamy na swoich miejscach i czekamy na film.

Then we go to the cinema, sit in our seats and wait for the movie.

Po filmie idziemy na lody albo na pizzę.

After the movie, we go for ice creams or a pizza.

Lubię chodzić do kina, ale tak naprawdę, nie zależy mi na oglądaniu filmów tylko na tym aby spędzić czas z moim tatą.

I like going to the cinema but really, I don't care about watching movies but to spend some time with my dad.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • film film
 • kino cinema
 • tata dad
 • raz w miesiącu once a month
 • oglądać, obejrzeć to watch
 • wybierać to choose
 • ponieważ because
 • w tym tygodniu this week
 • kupować to buy
 • bilet ticket
 • prażona kukurydza popcorn
 • napój drink
 • miejsce place / seat
 • sala kinowa screening room
 • czekać to wait
 • lody ice creams
 • pizza pizza
 • spędzać czas to spend time

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

drink

because

dad

screening room

ticket

ponieważ sala kinowa tata bilet napój
Sorry, try again.