Urodziny Tomka

Polish short stories for beginners

posted by
Pawel
published

Here's the next story for our course Polish short stories for beginners.

I hope you will like it.

Please let me know in the comments below if you have any questions regarding this story.

Audio and transcript

× Sorry, you need to log in to see the transcript...

Urodziny Tomka

Tomek's birthday

Co roku Tomek na swoje urodziny chce dostać psa.

Every year Tomek wants a dog for his birthday.

Co roku mówi swoim rodzicom, że chce mieć psa.

Every year he tells his parents that he wants to have a dog.

Tomek kocha psy najbardziej ze wszystkich zwierząt na świecie i chce, aby jego pies był jego najlepszym przyjacielem.

Tom loves dogs most of all animals in the world and wants his dog to be his best friend.

Dzisiaj są urodziny Tomka, ale on jest smutny, bo jego rodzice nie chcą mu kupić psa.

Today is Tomek's birthday, but he is sad because his parents do not want to buy a dog for him.

“Bardzo mi przykro Tomku, ale jest wiele powodów, dla których nie możemy mieć psa w domu” mówi jego mama.

"I'm sorry Tomek, but there are many reasons why we can't have a dog at home," says his mother.

“Nasz dom jest za mały i nie mamy czasu, aby wyprowadzać psa na spacer”.

"Our house is too small and we don't have time to take the dog for a walk."

Tomek siedzi w swojej sypialni.

Tom is sitting in his bedroom.

Jest smutny, bo znowu nie dostanie psa na swoje urodziny.

He is sad because again he will not get the dog for his birthday.

To jedyny prezent na świecie, który chce.

This is the only gift in the world that he wants.

Tomek siedzi na swoim łóżku i zaczyna płakać, ale nagle czuje, że coś liże go po twarzy.

Tom is sitting on his bed and starts to cry, but suddenly he feels something is licking his face.

Przestaje płakać, podnosi wzrok...

He stops crying, looks up ...

‘To szczeniak!’ krzyczy z radością.

"It's a puppy!" screams with joy.

“Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin synku” mówią rodzice.

"Happy birthday, son," say parents.

Rodzice Tomka uśmiechają się a on jest teraz najszczęśliwszym chłopcem na świecie.

Tomek's parents are smiling and he is now the happiest boy in the world.

Vocabulary

 • pies dog
 • urodziny birthday
 • chcieć to want
 • dostać to get, to receive
 • mieć to have
 • zwierzę an animal
 • płakać to cry
 • rodzice parents
 • twarz face
 • sypialnia bedroom
 • łóżko bed
 • chłopiec boy
 • dom house

Exercise

Drag and drop expressions to their correct translations.

to cry

house

an animal

parents

face

bed

to get, to receive

rodzice dostać łóżko twarz płakać zwierzę dom
× Congrats, this is the correct order.
× Sorry, try again.