In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

miska

bowl

pokój

room

leżeć

to lie

mieć ochotę

to fancy

biegać

to run

czekolada

chocolate

pokój

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaU1IIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--461d524a95255bcbec7402c939e8698cff3fabe2/pokoj.mp3

room

mieć ochotę

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbFltIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e0b4a0d3f63cb19c0ec3e9726de3c975a8c2220b/miec-ochote.mp3

to fancy

miska

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbGNtIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b8ee9c14a9da00ed6bddb0aaf8686f53d354eb2d/miska.mp3

bowl

leżeć

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbE1tIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--594f1697488cf6a83984bddae9b87f6c9dcad361/lezec.mp3

to lie

biegać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaEVaIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--71866128421f93fcfc89f9b43ae57a782d595639/Biega%C4%87.mp3

to run

Translate this into Polish (drag and drop).

U weterynarza

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

U weterynarza

At the vet's

Rodzina Kowalskich ma psa. 

The Kowalski family has a dog. 

Ten pies nazywa się Keks. 

This dog's name is Keks. 

Keks to buldog francuski, który uwielbia jeść czekoladę i gryźć zeszyty Moniki.

Keks is a French bulldog who loves to eat chocolate and bite Monica's notebooks.

Pies wszystko je, więc często musi jeździć z Anną lub Janem do weterynarza.

The dog eats everything, so he often has to go with Anna or Jan to the vet.

Keks ostatnio zjadł zeszyt i połknął dwa orzechy.

Keks recently ate a notebook and swallowed two nuts.

Pies czuł się źle, szczekał i leżał na podłodze. 

The dog felt bad, barked and lay on the floor. 

Anna i Monika postanowiły pojechać z psem do weterynarza.

Anna and Monika decided to take the dog to the vet.

Lekarz zbadał psa.

The doctor examined the dog.

Weterynarz podał Keksowi lekarstwa i kazał dawać mu do picia dużo wody.

The vet gave Keks some medicine and told him to drink a lot of water.

Anna i Monika wróciły do domu.

Anna and Monika returned home.

Gdy lekarstwa zaczęły działać, pies czuł się lepiej.

When the medicine started to work, the dog felt better.

Keks wstał z podłogi i biegał po wszystkich pokojach.

Keks got up from the floor and ran around all the rooms.

Jednak pies nie miał ochoty już gryźć czekolady albo jeść zeszytów Moniki.

However, the dog no longer felt like chewing (biting) chocolate or eating Monica's notebooks.

Keks woli teraz jeść swoje jedzenie z miski i biegać z Janem, Anną, Moniką i Tomkiem na spacerze.

Keks now prefers to eat his food from a bowl and run with Jan, Anna, Monika and Tom on a walk.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • pies dog
 • pokój room
 • spacer walk (in a park)
 • wszystko everything
 • uwielbiać to adore
 • czekolada chocolate
 • biegać to run
 • czuć się to feel
 • weterynarz vet
 • jedzenie food
 • francuski French
 • gryźć to bite
 • zeszyt notebook
 • połykać to swallow
 • orzech nut
 • leżeć to lie
 • podłoga floor
 • lekarstwo medicine
 • mieć ochotę to fancy
 • miska bowl

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to adore

nut

dog

everything

floor

pies uwielbiać podłoga orzech wszystko