In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

jeździć na rowerze

to ride a bike

uprawiać sport

practice sport

pływać

to swim

zamek (budowla)

castle

ulubiona książka

favourite book

ciepło

warm

ulubiona książka

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcjRtIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2d203909dba14a7199d30501755446b3af205eb1/18.%20ulubiona%20ksia%CC%A8z%CC%87ka.mp3

favourite book

uprawiać sport

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcmdtIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--50ab553c3d3b40f1f6d6537a4898ebac6cb7b1a0/1.%20uprawiac%CC%81%20sport.mp3

practice sport

jeździć na rowerze

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaWdIIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f0467cf74dc04fa874762429bc44f13357dae077/jezdzic-na-rowerze.mp3

to ride a bike

zamek (budowla)

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcjBtIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--4b8bbf680eb3b478da521861f072d30e31c65ee0/17.%20zamek.mp3

castle

pływać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaUFhIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ff9b69e4ae45643118d13a9f27e21afd83d053a4/plywac.mp3

to swim

Translate this into Polish (drag and drop).

Sport

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

Sport

Sport

Jan, Anna, Tomek i Monika w wolnym czasie lubią uprawiać sport.

Jan, Anna, Tom and Monica like to do sports in their free time.

Jan często chodzi na basen.

Jan often goes to the swimming pool.

On pływa bardzo długo na basenie.

He swims a lot at the pool.

Jan lubi też skakać do wody z trampoliny.

Jan also likes jumping into the water from the trampoline.

On nie boi się wchodzić wysoko i skakać do wody.

He's not afraid to get high and jump into the water.

Anna często gra w squasha ze swoją najlepszą koleżanką Igą.

Anna often plays squash with her best friend Iga.

Gdy na dworze jest zimno lub pada deszcz, one grają w squasha na sali.

When it is cold or raining outside, they play squash in the hall.

Gdy na dworze jest ciepło Anna i Iga grają w tenisa na boisku.

When it's warm outside Anna and Iga play tennis on the court.

Tomek z kolegami gra w piłkę nożną.

Tom plays football with his friends.

On gra w drużynie z kolegami ze studiów.

He plays on a team with his friends from college.

Tomek często wyjeżdża na mecze poza miasto.

Tom often goes out of town to play football.

Tomkowi kibicuje jego dziewczyna Julia z koleżankami.

Tom is cheered on by his girlfriend Julia and her friends.

Po meczu wszyscy świętują zwycięstwo.

After the match everyone celebrates a victory.

Monika lubi jeździć na rowerze.

Monica likes to go cycling.

Ona ma rower, którym jeździ nie tylko w mieście ale też w lesie i nad jeziorem.

She has a bike, which she rides not only in the city, but also in the forest and by the lake.

Monika uwielbia wycieczki rowerowe za miasto.

Monica loves cycling out of town.

Za miastem, w ruinach starego zamku ma swoje miejsce.

Outside the town, in the ruins of an old castle, she has her own place.

Może w nim w spokoju czytać ulubione książki.

There she can read her favourite books in peace and quiet.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • wycieczka trip, excursion
 • pływać to swim
 • jeździć na rowerze to ride a bike
 • grać w piłkę nożną to play football
 • grać w tenisa to play tennis
 • kolega, koleżanka friend, colleague (male female)
 • pada deszcz it's raining
 • zimno cold
 • mecz piłki nożnej football match
 • na dworze outside
 • często often
 • uprawiać sport practice sport
 • chodzić na basen to go to the swimming pool
 • skakać do wody to jump into the water
 • grać w squasha to play squash
 • ciepło warm
 • zamek (budowla) castle
 • ulubiona książka favourite book

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

practice sport

football match

to ride a bike

friend, colleague (male female)

warm

ciepło jeździć na rowerze mecz piłki nożnej uprawiać sport kolega, koleżanka