In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

gorąco

hot (adv.)

świat

world

topić

to melt

cały, cała

whole

słońce

sun

uwielbiać

to adore

topić

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZzhKIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ca10e4b66eb181233ef04f9338f1e9c9433b7b79/topic.mp3

to melt

świat

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaElKIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e9f393e2047facdba3e783ee52cc15cbdb166929/swiat.mp3

world

cały, cała

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaEVKIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8b9ab8d92b6acb86a6b69f4c590414222b4959c8/caly-cala.mp3

whole

gorąco

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZzBKIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b92d069359811a0a3b6fc33cc026856665058e10/goranco.mp3

hot (adv.)

słońce

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZzRKIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1e81a244796bcc4d4dbd39f80c4c5a8c695e99b3/slonce.mp3

sun

Translate this into Polish (drag and drop).

Rezerwat - Zaopiekuj się mną

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

Wokół mnie gorąco

It's hot around me

bezpiecznie

safely

Słońce topi serce

The sun melts the heart

bajecznie

fabulously

Uwielbiam cały świat

I love the whole world

za dobre słowo

for a good word

Ubóstwiam ciebie tak

I adore you so

kolorowo

colourfully

Zaopiekuj się mną

Take care of me

nawet gdy powodów brak

even when there are no reasons

Zaopiekuj się mną

Take care of me

mocno tak

so strongly

I prawie kochasz mnie

And you almost love me

i jesteś obok

and you are beside me

Już nienawidzę cię

I hate you already

tak kolorowo

so colourfully

Zaopiekuj sie mną [x2]

Take care of me [x2]

nawet gdy nie będę chciał

even if I don't want to

Zaopiekuj się mną

Take care of me

Zaopiekuj się mną

Take care of me

mocno tak

so strongly

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • kochać to love
 • serce heart
 • słowo word
 • gorąco hot (adv.)
 • słońce sun
 • topić to melt
 • uwielbiać to adore
 • cały, cała whole
 • świat world
 • dobry, dobra good
 • ubóstwiać to adore, worship
 • opiekować się, zaopiekować się to take care
 • obok beside, next to
 • nienawidzić to hate

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

good

beside, next to

hot (adv.)

to take care

to adore

obok gorąco dobry, dobra uwielbiać opiekować się, zaopiekować się