In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

ładna pogoda

nice weather

myślę

I think

przyjaciel

friend (male)

chcieć

to want

smaczna kuchnia

tasty cuisine

podróż

journey

myślę

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbWdFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--cccdc81839ef29c9ae006f0e5adeb63fd7f639be/mysle.mp3

I think

przyjaciel

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbVFFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--46510ea4c90427bd6c881c7fa0c9f00918d9aaa1/przyjaciel.mp3

friend (male)

ładna pogoda

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbWtFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--645c51d4a425dc0abe0081522b278b6708e1d884/ladna-pogoda.mp3

nice weather

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Problemy z wakacjami

Problemy z wakacjami

Holiday problems

Dawid chce pojechać na wakacje ze swoim najlepszym przyjacielem Tomkiem.

Dawid wants to go on vacation with his best friend Tomek.

Ale jest pewien problem.

But there is a problem.

Dawid chce pojechać do Włoch, a Tomek chce pojechać do Niemiec.

Dawid wants to go to Italy, and Tomek wants to go to Germany.

Oni nie mogą się zgodzić i podjąć decyzji.

They can't agree and make the decision.

“Myślę, że powinniśmy pojechać do Włoch, bo tam jest ładna pogoda”, mówi Dawid.

"I think we should go to Italy because the weather there is nice," says Dawid.

“Ale w Niemczech są ciekawe zabytki” odpowiada Tomek.

"But there are interesting monuments in Germany," says Tomek.

“Włosi też mają ciekawe zabytki, a poza tym mają smaczną kuchnię”, mówi Dawid

"The Italians also have interesting sights, and they also have tasty cuisine," says Dawid

‘Tak, ale piwo w Niemczech jest lepsze i podróż z Polski do Niemiec jest krótsza’, odpowiada Tomek.

'Yes, but beer in Germany is better and the journey from Poland to Germany is shorter', replies Tomek.

Nagle, Tomek mówi - “Słuchaj, mam pewien pomysł. Pojedźmy na tydzień do Włoch a później na tydzień do Niemiec. W ten sposób zobaczymy dwa kraje i obaj będziemy zadowoleni”.

Suddenly, Tomek says - "Listen, I have an idea. Let's go to Italy for a week and then to Germany for a week. In this way, we will see two countries and we will both be glad. "

“Świetny pomysł, zgadzam się. Ja poszukam informacji na temat Niemiec, a ty zaplanuj nasz pobyt we Włoszech” mówi Dawid.

"Great idea, I agree. I will look for information about Germany and you can plan our stay in Italy, "says Dawid.

“Super, zapowiadają się ciekawe wakacje!” dodaje Tomek.

"Great, it looks like we'll have an interesting holiday!" adds Tomek.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • wakacje holidays
 • chcieć to want
 • nagle suddenly
 • najlepszy the best
 • pojechać to go, to drive
 • Włochy Italy
 • Niemcy Germany
 • myślę I think
 • ładna pogoda nice weather
 • ciekawy zabytek interesting monument (also relic, historical treasure)
 • smaczna kuchnia tasty cuisine
 • piwo beer
 • podróż journey
 • świetny pomysł great idea
 • zgadzam się I agree
 • tydzień week
 • kraj country
 • zadowolony glad, pleased
 • pobyt stay
 • przyjaciel friend (male)
 • problem problem

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

nice weather

to go, to drive

holidays

beer

suddenly

ładna pogoda nagle pojechać wakacje piwo
Sorry, try again.