In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

cichy

quiet

kłopot

trouble

obudź się!

wake up!

kąpiel

bath / swim, swimming

pić

to drink

noc

night

kłopot

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcW9IIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--693ff311cdd4ce16766cac4f58ed0c7e5ef44836/klopot.mp3

trouble

cichy

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcDRIIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f0ef62969739a558fdf1ace2e1ba9b6c83223703/cichy.mp3

quiet

obudź się!

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcGtIIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--74f90e6e1166a2edabb471a822f5c8768042b6ba/obudz-sie.mp3

wake up!

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Oddział Zamknięty - Obudź się

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

Przyjaciel mój wyjeżdżał, mówi do mnie: masz tu klucze.

My friend was leaving, he says to me: have the keys here.

Przez ten czas, jak mnie nie będzie, możesz mieszkać z nią, u mnie.

During this time, when I'm gone you can live with her, at my place.

Wyjechał i nie było go przez tydzień, może dłużej.

He left and was not there for a week, maybe longer.

Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic.

I would not change these few days for any treasure, for anything.

W trasy brałem ją, koncerty, później cichy hotel.

I took her on trips, concerts, later a quiet hotel.

Obiad w mlecznym barze, spacer po bulwarze z nią, razem.

Lunch in a cheap restaurant, walk on the boulevard with her, together.

Autokar czeka, wiosło kładę, siadam w miękki fotel.

The coach is waiting, I put the guitar, I sit on a soft seat.

To były najpiękniejsze chwile. Nie zapomnę ich, nigdy.

These were the most beautiful moments. I will never forget them.

Moi przyjaciele mówią mi: bracie, co ci jest?

My friends tell me: brother, what's wrong with you?

Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen.

Don't regret anything, imagine that it was just a dream.

Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc.

Wake up and come with us the night is over.

Gorący piasek parzy, oprócz nas na plaży pusto.

Hot sand burns, apart from us, the beach is empty.

Zwariowana kąpiel w morzu do utraty sił.

Crazy swim in the sea till the loss of strength.

Wieczory pełne marzeń, przeżytych wcześniej wrażeń mnóstwo.

Evenings full of dreams, a lot of previous experiences.

Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic.

I would not change these few days for any treasure, for anything.

Moi przyjaciele mówią mi: bracie, co ci jest?

My friends tell me: brother, what's wrong with you?

Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen.

Don't regret anything, imagine that it was just a dream.

Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc.

Wake up and come with us the night is over.

Była przy mnie, nie myślałem o kłopotach wcale.

She was with me, I didn't think about troubles at all.

To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich, nigdy.

These were the most beautiful moments I will never forget them.

Teraz trochę więcej piję, trochę więcej palę.

I drink a little more now I smoke a little more.

O, tak. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich, nigdy.

Oh yes. These were the most beautiful moments I will never forget them.

Moi przyjaciele mówią mi: bracie, co ci jest?

My friends tell me: brother, what's wrong with you?

Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen.

Don't regret anything, imagine that it was just a dream.

Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc.

Wake up and come with us the night is over.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • obudź się! wake up!
 • klucz, klucze key, keys
 • skarb treasure
 • obiad lunch
 • spacer walk, stroll
 • autokar bus
 • chwila moment
 • gorący hot
 • piasek sand
 • wieczór evening
 • palić to smoke
 • przyjaciel, przyjaciele friend, friends
 • mieszkać to live, to reside
 • cichy quiet
 • noc night
 • nie żałuj! don't regret!
 • morze sea
 • pić to drink
 • kąpiel bath / swim, swimming
 • kłopot trouble

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

bus

treasure

key, keys

quiet

moment

skarb cichy chwila klucz, klucze autokar
Sorry, try again.