In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

pić

to drink

cichy

quiet

noc

night

wieczór

evening

skarb

treasure

gorący

hot

cichy

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcDRIIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f0ef62969739a558fdf1ace2e1ba9b6c83223703/cichy.mp3

quiet

pić

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbkVEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1010628d14c95dd36d9e12403ee6efe918ead36c/pic.mp3

to drink

wieczór

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcWtIIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b47b48d2248bd38ed75d067425f31439309279c4/wieczor.mp3

evening

noc

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcUlIIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--dc3b4ffb4bc2c6426db55e5a778c5c9e8a17c303/noc.mp3

night

skarb

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcDBIIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2b164b24cd9878e4aedd42f58d1529f60cc86009/skarb.mp3

treasure

Translate this into Polish (drag and drop).

Oddział Zamknięty - Obudź się

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

Przyjaciel mój wyjeżdżał, mówi do mnie: masz tu klucze.

My friend was leaving, he says to me: have the keys here.

Przez ten czas, jak mnie nie będzie, możesz mieszkać z nią, u mnie.

During this time, when I'm gone you can live with her, at my place.

Wyjechał i nie było go przez tydzień, może dłużej.

He left and was not there for a week, maybe longer.

Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic.

I would not change these few days for any treasure, for anything.

W trasy brałem ją, koncerty, później cichy hotel.

I took her on trips, concerts, later a quiet hotel.

Obiad w mlecznym barze, spacer po bulwarze z nią, razem.

Lunch in a cheap restaurant, walk on the boulevard with her, together.

Autokar czeka, wiosło kładę, siadam w miękki fotel.

The coach is waiting, I put the guitar, I sit on a soft seat.

To były najpiękniejsze chwile. Nie zapomnę ich, nigdy.

These were the most beautiful moments. I will never forget them.

Moi przyjaciele mówią mi: bracie, co ci jest?

My friends tell me: brother, what's wrong with you?

Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen.

Don't regret anything, imagine that it was just a dream.

Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc.

Wake up and come with us the night is over.

Gorący piasek parzy, oprócz nas na plaży pusto.

Hot sand burns, apart from us, the beach is empty.

Zwariowana kąpiel w morzu do utraty sił.

Crazy swim in the sea till the loss of strength.

Wieczory pełne marzeń, przeżytych wcześniej wrażeń mnóstwo.

Evenings full of dreams, a lot of previous experiences.

Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic.

I would not change these few days for any treasure, for anything.

Moi przyjaciele mówią mi: bracie, co ci jest?

My friends tell me: brother, what's wrong with you?

Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen.

Don't regret anything, imagine that it was just a dream.

Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc.

Wake up and come with us the night is over.

Była przy mnie, nie myślałem o kłopotach wcale.

She was with me, I didn't think about troubles at all.

To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich, nigdy.

These were the most beautiful moments I will never forget them.

Teraz trochę więcej piję, trochę więcej palę.

I drink a little more now I smoke a little more.

O, tak. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich, nigdy.

Oh yes. These were the most beautiful moments I will never forget them.

Moi przyjaciele mówią mi: bracie, co ci jest?

My friends tell me: brother, what's wrong with you?

Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen.

Don't regret anything, imagine that it was just a dream.

Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc.

Wake up and come with us the night is over.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • obudź się! wake up!
 • klucz, klucze key, keys
 • skarb treasure
 • obiad dinner
 • spacer walk (in a park)
 • autokar bus
 • chwila moment
 • gorący hot
 • piasek sand
 • morze sea
 • wieczór evening
 • pić to drink
 • palić to smoke
 • przyjaciel, przyjaciele friend, friends
 • mieszkać to live, to reside
 • cichy quiet
 • noc night
 • nie żałuj! don't regret!
 • kąpiel bath / swim, swimming
 • kłopot trouble

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

night

wake up!

to drink

to live, to reside

sea

noc obudź się! mieszkać morze pić