In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

Nie denerwuj mnie

Don't make me angry

jeść śniadanie

to have breakfast

nie czuję się dobrze

I don't feel well

wstawać z łóżka

to get up

budzić się

to wake up

powoli

slowly

jeść śniadanie

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdGdSIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--61594f74eaa8fcd4f0c33f381f436b7ac359642f/jesc-sniadanie.mp3

to have breakfast

Nie denerwuj mnie

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa01EIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d7199509ac94aa139036796de922a00a018b11e5/nie-denerwuj-mnie.mp3

Don't make me angry

nie czuję się dobrze

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa0VEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f2c9f5e7def013334a2792443eda230c4129a393/nie-czuje-sie-dobrze.mp3

I don't feel well

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Nie chcę iść do szkoły!

Nie chcę iść do szkoły!

I do not want to go to school!

Kuba budzi się o 7 rano.

Kuba wakes up at 7 am.

Na zewnątrz jest zimno i ciemno.

It's cold and dark outside.

Jest zima i pada śnieg.

It's winter and it's snowing.

On nie chce wstać z łóżka, ale dzisiaj musi iść do szkoły.

He doesn't want to get out of bed, but he has to go to school today.

O 7:30 mama Kuby wchodzi do jego pokoju.

At 7:30 Kuba's mother enters his room.

‘Wstawaj Kuba’ mówi, ‘spóźnisz się do szkoły!’

'Get up Kuba" says, 'you'll be late for school!'

‘Ale mamo, nie czuję się dzisiaj dobrze.

'But Mom, I don't feel well today.

Boli mnie głowa i nie chcę iść do szkoły’, odpowiada Kuba.

I have a headache and I don't want to go to school', replies Kuba.

‘Kuba, nie denerwuj mnie! Zimą, w każdy poniedziałek rano mówisz, że boli cię głowa. Nie wierzę ci’, mówi mama. ‘Szybko wstawaj, ubieraj się i jedz śniadanie’, krzyczy mama.

‘Kuba, don't make me angry! In winter, every Monday morning you say you have a headache. I don't believe you', says mom. 'Quickly get up, get dressed and eat breakfast', shouts (his) mom.

Kuba nie chce wstawać, ale mama ma rację. On nie jest chory, tylko jest mu zimno i nie chce wychodzić na zewnątrz.

Kuba doesn't want to get up, but mother is right. He is not ill, but he is cold and does not want to go outside.

W końcu Kuba wstaje, powoli ubiera się i je śniadanie. On nie jest szczęśliwy. Kuba codziennie marzy o spaniu przez cały dzień.

Finally, Kuba gets up, dresses slowly and eats breakfast. He is not happy. Kuba dreams of sleeping all day long every day.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • na zewnątrz outside
 • budzić się to wake up
 • zima winter
 • dzisiaj today
 • boli mnie głowa I have a headache
 • mieć rację to be right
 • wstawać z łóżka to get up
 • nie czuję się dobrze I don't feel well
 • Nie denerwuj mnie Don't make me angry
 • szybko fast
 • powoli slowly
 • ubierać się to get dressed
 • szczęśliwy, szczęśliwa, szczęśliwe happy
 • codziennie every day
 • śnieg snow
 • jeść śniadanie to have breakfast

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to get up

to wake up

winter

snow

I don't feel well

zima wstawać z łóżka nie czuję się dobrze śnieg budzić się
Sorry, try again.