In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

nie czuję się dobrze

I don't feel well

budzić się

to wake up

szybko

fast

codziennie

every day

wstawać z łóżka

to get up

dzisiaj

today

budzić się

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBandEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8b6c9e25713c18a9296daef82b9d29f5aab4ac08/budzic-sie.mp3

to wake up

nie czuję się dobrze

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa0VEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f2c9f5e7def013334a2792443eda230c4129a393/nie-czuje-sie-dobrze.mp3

I don't feel well

szybko

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa1VEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--428dc4d1756439304111568e9917b617479b9ba6/szybko.mp3

fast

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Nie chcę iść do szkoły!

Nie chcę iść do szkoły!

I do not want to go to school!

Kuba budzi się o 7 rano.

Kuba wakes up at 7 am.

Na zewnątrz jest zimno i ciemno.

It's cold and dark outside.

Jest zima i pada śnieg.

It's winter and it's snowing.

On nie chce wstać z łóżka, ale dzisiaj musi iść do szkoły.

He doesn't want to get out of bed, but he has to go to school today.

O 7:30 mama Kuby wchodzi do jego pokoju.

At 7:30 Kuba's mother enters his room.

‘Wstawaj Kuba’ mówi, ‘spóźnisz się do szkoły!’

'Get up Kuba" says, 'you'll be late for school!'

‘Ale mamo, nie czuję się dzisiaj dobrze.

'But Mom, I don't feel well today.

Boli mnie głowa i nie chcę iść do szkoły’, odpowiada Kuba.

I have a headache and I don't want to go to school', replies Kuba.

‘Kuba, nie denerwuj mnie! Zimą, w każdy poniedziałek rano mówisz, że boli cię głowa. Nie wierzę ci’, mówi mama. ‘Szybko wstawaj, ubieraj się i jedz śniadanie’, krzyczy mama.

‘Kuba, don't make me angry! In winter, every Monday morning you say you have a headache. I don't believe you', says mom. 'Quickly get up, get dressed and eat breakfast', shouts (his) mom.

Kuba nie chce wstawać, ale mama ma rację. On nie jest chory, tylko jest mu zimno i nie chce wychodzić na zewnątrz.

Kuba doesn't want to get up, but mother is right. He is not ill, but he is cold and does not want to go outside.

W końcu Kuba wstaje, powoli ubiera się i je śniadanie. On nie jest szczęśliwy. Kuba codziennie marzy o spaniu przez cały dzień.

Finally, Kuba gets up, dresses slowly and eats breakfast. He is not happy. Kuba dreams of sleeping all day long every day.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • budzić się to wake up
 • wstawać z łóżka to get up
 • na zewnątrz outside
 • zima winter
 • śnieg snow
 • dzisiaj today
 • nie czuję się dobrze I don't feel well
 • boli mnie głowa I have a headache
 • Nie denerwuj mnie Don't make me angry
 • mieć rację to be right
 • szybko fast
 • powoli slowly
 • ubierać się to get dressed
 • jeść śniadanie to have breakfast
 • szczęśliwy, szczęśliwa, szczęśliwe happy
 • codziennie every day

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to get up

Don't make me angry

to be right

slowly

to get dressed

wstawać z łóżka ubierać się Nie denerwuj mnie mieć rację powoli
Sorry, try again.