Nie chcę iść do szkoły!

Polish short stories for beginners

posted by
Agnieszka
published

Here's another story for our Polish language course for the beginners.

Please let me know in the comments below if you have any questions regarding the story or Polish language.

Do not forget to work with vocabulary and to do drag and drop exercise. It will help you to remember new Polish words and phrases!

Audio and transcript

× Sorry, you need to log in to see the transcript...

Nie chcę iść do szkoły!

I do not want to go to school!

Kuba budzi się o 7 rano.

Kuba wakes up at 7 am.

Na zewnątrz jest zimno i ciemno.

It's cold and dark outside.

Jest zima i pada śnieg.

It's winter and it's snowing.

On nie chce wstać z łóżka, ale dzisiaj musi iść do szkoły.

He doesn't want to get out of bed, but he has to go to school today.

O 7:30 mama Kuby wchodzi do jego pokoju.

At 7:30 Kuba's mother enters his room.

‘Wstawaj Kuba’ mówi, ‘spóźnisz się do szkoły!’

'Get up Kuba" says, 'you'll be late for school!'

‘Ale mamo, nie czuję się dzisiaj dobrze.

'But Mom, I don't feel well today.

Boli mnie głowa i nie chcę iść do szkoły’, odpowiada Kuba.

I have a headache and I don't want to go to school', replies Kuba.

‘Kuba, nie denerwuj mnie! Zimą, w każdy poniedziałek rano mówisz, że boli cię głowa. Nie wierzę ci’, mówi mama. ‘Szybko wstawaj, ubieraj się i jedz śniadanie’, krzyczy mama.

‘Kuba, don't make me angry! In winter, every Monday morning you say you have a headache. I don't believe you', says mom. 'Quickly get up, get dressed and eat breakfast', shouts (his) mom.

Kuba nie chce wstawać, ale mama ma rację. On nie jest chory, tylko jest mu zimno i nie chce wychodzić na zewnątrz.

Kuba doesn't want to get up, but mother is right. He is not ill, but he is cold and does not want to go outside.

W końcu Kuba wstaje, powoli ubiera się i je śniadanie. On nie jest szczęśliwy. Kuba codziennie marzy o spaniu przez cały dzień.

Finally, Kuba gets up, dresses slowly and eats breakfast. He is not happy. Kuba dreams of sleeping all day long every day.

Vocabulary

 • wstawać z łóżka to get up
 • na zewnątrz outside
 • budzić się to wake up
 • zima winter
 • dzisiaj today
 • boli mnie głowa I have a headache
 • mieć rację to be right
 • nie czuję się dobrze I don't feel well
 • Nie denerwuj mnie Don't make me angry
 • szybko fast
 • powoli slowly
 • ubierać się to get dressed
 • jeść śniadanie to have breakfast
 • szczęśliwy, szczęśliwa, szczęśliwe happy
 • codziennie every day
 • śnieg snow

Exercise

Drag and drop expressions to their correct translations.

every day

Don't make me angry

to be right

snow

to get up

winter

to have breakfast

codziennie wstawać z łóżka mieć rację jeść śniadanie śnieg Nie denerwuj mnie zima
× Congrats, this is the correct order.
× Sorry, try again.