In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

spacerować po parku

to walk in the park

to jasne

obviously

rodzina

family

słyszeć

to hear

szpital

hospital

dziecko

child

to jasne

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaDBIIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--7162bada011552489dca2cf365f884c34aa3ba13/to-jasne.mp3

obviously

rodzina

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaUlIIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e8f9c6ea64f8c459176bb34a5b5cedcf07fca254/rodzina.mp3

family

spacerować po parku

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaVVIIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--a7ab6f94ae19fe89908c0e8999de530ebcaa8be8/spacerowac-w-parku.mp3

to walk in the park

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Moja siostrzenica

Moja siostrzenica

My niece

Jestem w szpitalu.

I'm in the hospital.

Ale nie martw się, nic mi nie jest.

But don't worry, I'm fine (there is nothing wrong with me).

Jestem tu, bo moja siostra jest w ciąży i jest w szpitalu aby urodzić córkę.

I'm here because my sister is pregnant and she is in the hospital to give birth to a daughter.

Ta córka to moja siostrzenica.

This daughter is my niece.

Jestem bardzo szczęśliwa i nie mogę się doczekać, aż ją zobaczę.

I am very happy and I can't wait to see her.

Moja siostra też jest szczęśliwa, to jasne.

My sister is happy too, of course.

Cała moja rodzina jest szczęśliwa.

My whole family is happy.

Nagle słyszę swoje imię. Ktoś mnie woła.

Suddenly I hear my name. Someone is calling me.

Rodzina mówi mi, że moja siostrzenica już tu jest.

My family tells me that my niece is already here.

Wchodzę do pokoju.

I enter the room.

“Ma na imię Julia”, mówi moja siostra.

"Her name is Julia," says my sister.

„Cześć Julia”, mówię. „Wow, jesteś najpiękniejszym dzieckiem na świecie”.

"Hi Julia," I say "Wow, you are the most beautiful child in the world."

„Będziemy razem robić mnóstwo rzeczy”, mówię do niej.

"We will do a lot of things together," I say to her.

„Będziemy spacerować po parku, chodzić do kina i jeść dużo lodów”.

"We will walk in the park, go to the cinema and eat a lot of ice cream."

„Brzmi świetnie”, mówi mi siostra, “tylko nie ucz jej jeździć na rowerze, to moje zadanie”, uśmiecha się.

"Sounds great," my sister tells me, "just don't teach her to ride a bike, that's my job," she smiles.

„Oczywiście”, odpowiadam, ”możesz się tym zająć, ale wszystko inne zrobię ja.”

"Of course," I answer, "you can take care of it, but I will do everything else."

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • siostrzenica niece
 • szpital hospital
 • być w ciąży to be pregnant
 • urodzić to give birth
 • nie mogę się doczekać I can't wait (for something)
 • to jasne obviously
 • słyszeć to hear
 • imię name
 • ktoś somebody, someone
 • wołać to call
 • rodzina family
 • pokój room
 • dziecko child
 • spacerować po parku to walk in the park
 • chodzić do kina to go to the cinema
 • jeść lody to eat ice cream
 • jeździć na rowerze to ride a bike
 • oczywiście of course

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to call

obviously

somebody, someone

name

niece

siostrzenica imię wołać to jasne ktoś
Sorry, try again.