In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

naprawdę

really, truly

koniec

end

unosić

to lift

kochać

to love

po prostu

simply, just

zdrada

betrayal, treason

unosić

/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaWNjIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f1bb21673182bfc88cb974f03aa4c8c040410c82/unosic.mp3

to lift

koniec

/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaXdjIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fd20f9c2cd5f21233712c8f5e82f3dea9a007394/koniec.mp3

end

naprawdę

/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaFFjIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ce8dbda1304fc7a205e057d76f8a41d152211ef3/naprawde.mp3

really, truly

kochać

/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcmdEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ee34c13491d75e66ea6c5e70b1a7effcbfe14037/kochac.mp3

to love

po prostu

/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbkFJIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1ebff018f6b2e33ec8cfada41166860035bbd10a/po-prostu.mp3

simply, just

Translate this into Polish (drag and drop).

Maanam - Po prostu bądź

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

Kto kocha naprawdę

Who really loves

Będzie kochać zawsze

Will love forever

Gniew zamieni w kochanie

Will turn anger into love

A zdradę w niepamięć

And betrayal into oblivion

Nie oceniaj mnie

Do not judge me

Ani dobrze ani źle

Neither good nor bad

Po prostu bądź, po prostu bądź i patrz

Just be, just be and watch

Po prostu bądź, po prostu bądź i patrz

Just be, just be and watch

Jak dziecko unieś mnie wysoko

Like a child, lift me high

Jak dziecko mnie do łóżka kładź

Like a child, put me to bed

Rano zjedz ze mną śniadanie

In the morning have breakfast with me

Rano zjedz ze mną śniadanie

In the morning have breakfast with me

Po prostu bądź, po prostu bądź i patrz

Just be, just be and watch

Po prostu bądź, po prostu bądź i patrz

Just be, just be and watch

W zuchwałej chwili pożądania

In a bold moment of desire

Nadałam tobie takie imię

I gave you that name

Że znajdę cię na końcu świata

That I will find you at the end of the world

I już się z tobą nie rozminę

And I won't miss you anymore

Po prostu bądź, po prostu bądź

Just be, just be

Po prostu bądź, po prostu bądź

Just be, just be

Kto kocha naprawdę

Who really loves

Będzie kochać zawsze

Will love forever

Gniew zamieni w kochanie

Will turn anger into love

A zdradę w niepamięć

And betrayal into oblivion

Po prostu bądź, po prostu bądź i patrz

Just be, just be and watch

Po prostu bądź, po prostu bądź i patrz

Just be, just be and watch

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • łóżko bed
 • kochać to love
 • dziecko child
 • chwila moment
 • po prostu simply, just
 • świat world
 • zawsze always
 • kto who
 • naprawdę really, truly
 • gniew anger
 • zamienić to replace, swap
 • zdrada betrayal, treason
 • niepamięć oblivion
 • oceniać to rate, judge
 • być to be
 • patrzeć to look
 • unosić to lift
 • wysoko high
 • kłaść to put
 • zuchwały bold
 • pożądanie desire
 • koniec end

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

who

always

really, truly

child

to replace, swap

dziecko zawsze zamienić naprawdę kto