In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

oceniać

to rate, judge

pożądanie

desire

gniew

anger

naprawdę

really, truly

dziecko

child

zawsze

always

dziecko

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaVFIIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f0c4a9185283d228650bbca1b8226bd929438854/dziecko.mp3

child

gniew

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaFVjIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--4f68972175fe36b675da83d9771d28623d7ba9c9/gniew.mp3

anger

oceniać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaGtjIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2c8a446d5fd60afc35a3211cd081ff20a400cebd/oceniac.mp3

to rate, judge

naprawdę

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaFFjIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ce8dbda1304fc7a205e057d76f8a41d152211ef3/naprawde.mp3

really, truly

pożądanie

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaTBjIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--4d058f1e01a650a1b6d1faa6ae3dbc1b53f4a656/pozadanie.mp3

desire

Translate this into Polish (drag and drop).

Maanam - Po prostu bądź

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

Kto kocha naprawdę

Who really loves

Będzie kochać zawsze

Will love forever

Gniew zamieni w kochanie

Will turn anger into love

A zdradę w niepamięć

And betrayal into oblivion

Nie oceniaj mnie

Do not judge me

Ani dobrze ani źle

Neither good nor bad

Po prostu bądź, po prostu bądź i patrz

Just be, just be and watch

Po prostu bądź, po prostu bądź i patrz

Just be, just be and watch

Jak dziecko unieś mnie wysoko

Like a child, lift me high

Jak dziecko mnie do łóżka kładź

Like a child, put me to bed

Rano zjedz ze mną śniadanie

In the morning have breakfast with me

Rano zjedz ze mną śniadanie

In the morning have breakfast with me

Po prostu bądź, po prostu bądź i patrz

Just be, just be and watch

Po prostu bądź, po prostu bądź i patrz

Just be, just be and watch

W zuchwałej chwili pożądania

In a bold moment of desire

Nadałam tobie takie imię

I gave you that name

Że znajdę cię na końcu świata

That I will find you at the end of the world

I już się z tobą nie rozminę

And I won't miss you anymore

Po prostu bądź, po prostu bądź

Just be, just be

Po prostu bądź, po prostu bądź

Just be, just be

Kto kocha naprawdę

Who really loves

Będzie kochać zawsze

Will love forever

Gniew zamieni w kochanie

Will turn anger into love

A zdradę w niepamięć

And betrayal into oblivion

Po prostu bądź, po prostu bądź i patrz

Just be, just be and watch

Po prostu bądź, po prostu bądź i patrz

Just be, just be and watch

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • kłaść to put
 • kto who
 • kochać to love
 • zawsze always
 • naprawdę really, truly
 • gniew anger
 • zamienić to replace, swap
 • po prostu simply, just
 • być to be
 • patrzeć to look
 • dziecko child
 • zuchwały bold
 • chwila moment
 • pożądanie desire
 • koniec end
 • świat world
 • zdrada betrayal, treason
 • niepamięć oblivion
 • oceniać to rate, judge
 • unosić to lift
 • wysoko high
 • łóżko bed

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

bold

to lift

to replace, swap

to be

anger

unosić być zamienić gniew zuchwały