In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

grać

to play

jeść

to eat

ląd

land

spać

to sleep

kochać

to love

godzina

hour

kochać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcmdEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ee34c13491d75e66ea6c5e70b1a7effcbfe14037/kochac.mp3

to love

jeść

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaGNEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--15f38d09ec3bdf5dab6a783b6a5afab41f1994e3/jesc.mp3

to eat

grać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc1FTIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2b488f85b9ddb076c63fcac1e1544df978f212b5/grac.mp3

to play

spać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcHNoIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b271456b4571f1471d6e7e5e45571d216ee03ddb/spac.mp3

to sleep

ląd

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcjBpIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0dc22962e8f637a35c3f9f0d1b22a75dc960c37c/lad.mp3

land

Translate this into Polish (drag and drop).

Lady Pank - Wciąż bardziej obcy

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

Są dni, kiedy mówię: dość

There are days when I say: enough

Żyję chyba sobie sam na złość

I guess I'm living my life to spite myself

Wciąż gram, śpiewam, jem i śpię

I still play, sing, eat and sleep

Tak naprawdę jednak nie ma mnie

But I'm not really there

Wciąż jestem obcy

I'm still a stranger

Zupełnie obcy tu - niby wróg

A complete stranger here - like an enemy

Wciąż jestem obcy

I'm still a stranger

Wciąż bardziej obcy wam

Still a stranger to you

I sobie sam

And to myself

Ktoś znów wczoraj mówił mi:

Someone told me again yesterday:

Trzeba przecież kochać coś, by żyć

You have to love something to live

Mieć gdzieś jakiś własny ląd

To have some land of your own somewhere

Choćby o te dziesięć godzin stąd

Even if it's just ten hours away

Wciąż jestem obcy

I'm still a stranger

Zupełnie obcy tu - niby wróg

A complete stranger here - like an enemy

Wciąż jestem obcy

I'm still a stranger

Wciąż bardziej obcy wam

Still a stranger to you

I sobie sam

And to myself

Wciąż jestem obcy

I'm still a stranger

Zupełnie obcy tu - niby wróg

A complete stranger here - like an enemy

Wciąż jestem obcy

I'm still a stranger

Wciąż bardziej obcy wam

Still more a stranger to you

I sobie sam

And to myself

Obcy

Stranger

Obcy

Stranger

Obcy

Stranger

Obcy

Stranger

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • jeść to eat
 • godzina hour
 • kochać to love
 • wczoraj yesterday
 • żyć to live
 • grać to play
 • naprawdę really, truly
 • spać to sleep
 • dość enough
 • śpiewać to sing
 • wciąż still
 • wróg enemy
 • ląd land
 • zupełnie entirely, absolutely

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to play

really, truly

to sleep

to love

to live

grać żyć naprawdę kochać spać