In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

dość

enough

spać

to sleep

ląd

land

kochać

to love

wczoraj

yesterday

wróg

enemy

Lady Pank - Wciąż bardziej obcy

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

Są dni, kiedy mówię: dość

There are days when I say: enough

Żyję chyba sobie sam na złość

I guess I'm living my life to spite myself

Wciąż gram, śpiewam, jem i śpię

I still play, sing, eat and sleep

Tak naprawdę jednak nie ma mnie

But I'm not really there

Wciąż jestem obcy

I'm still a stranger

Zupełnie obcy tu - niby wróg

A complete stranger here - like an enemy

Wciąż jestem obcy

I'm still a stranger

Wciąż bardziej obcy wam

Still a stranger to you

I sobie sam

And to myself

Ktoś znów wczoraj mówił mi:

Someone told me again yesterday:

Trzeba przecież kochać coś, by żyć

You have to love something to live

Mieć gdzieś jakiś własny ląd

To have some land of your own somewhere

Choćby o te dziesięć godzin stąd

Even if it's just ten hours away

Wciąż jestem obcy

I'm still a stranger

Zupełnie obcy tu - niby wróg

A complete stranger here - like an enemy

Wciąż jestem obcy

I'm still a stranger

Wciąż bardziej obcy wam

Still a stranger to you

I sobie sam

And to myself

Wciąż jestem obcy

I'm still a stranger

Zupełnie obcy tu - niby wróg

A complete stranger here - like an enemy

Wciąż jestem obcy

I'm still a stranger

Wciąż bardziej obcy wam

Still more a stranger to you

I sobie sam

And to myself

Obcy

Stranger

Obcy

Stranger

Obcy

Stranger

Obcy

Stranger

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • jeść to eat
 • godzina hour
 • kochać to love
 • wczoraj yesterday
 • żyć to live
 • grać to play
 • naprawdę really, truly
 • spać to sleep
 • dość enough
 • śpiewać to sing
 • wciąż still
 • wróg enemy
 • ląd land
 • zupełnie entirely, absolutely

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

yesterday

enough

hour

to sleep

to play

godzina spać wczoraj grać dość