In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

Warszawa

Warsaw

to kosztuje zbyt drogo

it costs too much

życie to nie zabawa

life is not fun

wszystko

everything

dobrze to wiem

I know it well

trudny

difficult, hard

życie to nie zabawa

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcDRJIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1628be348e2704f0b055f567115e3081a7e67f57/zycie-to-nie-zabawa.mp3

life is not fun

wszystko

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcGtJIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5b7a008278af244259b978faa7858ea5a4ff72b9/wszystko.mp3

everything

Warszawa

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcFVJIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c8e9871bfc92a7b319714053a5437d79e5e675b0/warszawa.mp3

Warsaw

to kosztuje zbyt drogo

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcGdJIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--594994547c37db4146f57f017bb08626006f6531/to-kosztuje-zbyt-drogo.mp3

it costs too much

dobrze to wiem

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcDhJIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--eac22fa96d90397f37c2f941117467942e09c1b4/dobrze-to-wiem.mp3

I know it well

Translate this into Polish (drag and drop).

Lady Pank - Stacja Warszawa

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

W moich snach wciąż Warszawa

In my dreams, it's still Warsaw

Pełna ulic, placów, drzew.

Full of streets, squares, trees.

Rzadko słyszysz tu brawa -

You rarely hear applause here -

Częściej to drwiący śmiech.

More often it's mocking laughter.

Twarze w metrze są obce,

Faces on the subway are foreign,

Bo i po co się znać...

Since why we should know each other...

To kosztuje zbyt drogo,

It costs too expensive

Lepiej jechać i spać.

It is better to go and sleep.

Wszystko byłoby inne

Everything would be different

Gdybyś tu była, ja wiem.

If you were here, I know.

Nie tak trudne i dziwne

Not so difficult and strange

Gdybyś tu była, ja wiem...

If you were here, I know ...

Noce są zawsze długie,

Nights are always long

A za dnia ciągły szum.

And during the day there is constant noise (hum, buzz).

Mało kto to zrozumie

Hardly anyone will understand this

Dokąd gna zdyszany tłum.

Where a breathless crowd rushes.

Wszystko byłoby inne

Everything would be different

Gdybyś tu była, ja wiem.

If you were here, I know.

Nie tak trudne i dziwne

Not so difficult and strange

Gdybyś tu była, ja wiem...

If you were here, I know ...

Jeśli miłość coś znaczy to musi dać znak.

If love means anything, it must give a sign.

Kiedyś też to zobaczysz, powiesz mi tak:

One day you will see it, you will tell me this:

Zniknie Warszawa, tak jawa, jak sen.

Warsaw will disappear, both reality and dream.

Życie to nie zabawa - dobrze to wiem!

Life is not fun - I know it well!

W moich snach wciąż Warszawa

In my dreams, it's still Warsaw

I do grosza wciąż grosz.

And still a penny to penny.

Ktoś mi mówi: to sprawa,

Someone is telling me this is the case

A ja chcę uciec stąd...

And I want to get away from here ...

Wszystko byłoby inne

Everything would be different

Gdybyś tu była, ja wiem.

If you were here, I know.

Nie tak trudne i dziwne

Not so difficult and strange

Gdybyś tu była ja wiem...

If you were here, I know ...

Jeśli miłość coś znaczy, to musi dać znak.

If love means anything, it must give a sign.

Kiedyś też to zobaczysz, powiesz mi tak:

One day you will see it, you will tell me this:

Zniknie Warszawa, tak jawa, jak sen.

Warsaw will disappear, both reality and dream.

Życie to nie zabawa - dobrze to wiem!

Life is not fun - I know it well!

Jeśli miłość coś znaczy, to musi dać znak.

If love means anything, it must give a sign.

Kiedyś też to zobaczysz, powiesz mi tak:

One day you will see it, you will tell me this:

Zniknie Warszawa, tak jawa, jak sen.

Warsaw will disappear, both reality and dream.

Życie to nie zabawa - dobrze to wiem!

Life is not fun - I know it well!

Wszystko byłoby inne

Everything would be different

Gdybyś tu była, ja wiem.

If you were here I know.

Nie tak trudne i dziwne

Not so difficult and strange

Gdybyś tu była ja wiem...

If you were here I know ...

Jeśli miłość coś znaczy, to musi dać znak.

If love means anything, it must give a sign.

Kiedyś też to zobaczysz, powiesz mi tak:

One day you will see it, you will tell me this:

Zniknie Warszawa, tak jawa, jak sen.

Warsaw will disappear, both reality and dream.

Życie to nie zabawa - dobrze to wiem!

Life is not fun - I know it well!

Jeśli miłość coś znaczy, to musi dać znak.

If love means anything, it must give a sign.

Kiedyś też to zobaczysz, powiesz mi tak:

One day you will see it, you will tell me this:

Zniknie Warszawa, tak jawa, jak sen.

Warsaw will disappear, both reality and dream.

Życie to nie zabawa - dobrze to wiem!

Life is not fun - I know it well!

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • twarz face
 • dziwny strange
 • tłum crowd
 • Warszawa Warsaw
 • rzadko rarely, seldom
 • częściej more often
 • to kosztuje zbyt drogo it costs too much
 • wszystko everything
 • gdybyś tu była if you were here
 • obcy foreign
 • trudny difficult, hard
 • miłość love
 • życie to nie zabawa life is not fun
 • dobrze to wiem I know it well

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

strange

rarely, seldom

if you were here

love

face

twarz dziwny rzadko miłość gdybyś tu była