In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

rozmawiać

to talk

ziemniak

potato

zwyczaj

custom

jajko

egg

kolacja

dinner

narzeczona

fiancée

ziemniak

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbTREIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--efd6964c406233815794dacd28558d6051f6bee2/ziemniak.mp3

potato

zwyczaj

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbXdEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--21b101ede340725510a9e33315a53b6c8c30745d/zwyczaj.mp3

custom

rozmawiać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbklEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--94cebcc0bf325e2338f34a1893011dfd0d67781f/rozmawiac.mp3

to talk

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Kolacja

Kolacja

Dinner

Filip puka do drzwi domu Walerii.

Filip knocks on the door of Valeria's house.

Waleria jest jego narzeczoną.

Valeria is his fiancée.

Filip trochę się denerwuje.

Filip is a bit nervous.

Waleria otwiera drzwi i mówi “Cześć! Cieszę się, że jesteś”.

Valeria opens the door and says "Hi! I'm glad you're here".

Filip wchodzi do domu i Waleria przedstawia go swoim rodzicom.

Filip enters the house and Valeria introduces him to her parents.

Rodzice Walerii pochodzą z Hiszpanii i ich zwyczaje różnią się od polskich.

Valeria's parents come from Spain and their customs are different from Polish.

Filip nieśmiało wchodzi do jadalni i siada przy stole, na którym jest kilka hiszpańskich potraw.

Filip timidly enters the dining room and sits down at a table with several Spanish dishes.

Filip nie wie, czy potrawy będą mu smakować.

Filip does not know if he will like the dishes.

Próbuje jednej z nich i pyta Walerii: “Jak nazywa się ta potrawa?”

He tries one of them and asks Valeria: "What is the name of the dish?"

“To hiszpański omlet zrobiony z jajek, ziemniaków i cebuli”, odpowiada Waleria z uśmiechem.

It's a Spanish omelette made of eggs, potatoes and onions", says Valeria with a smile.

“Smakuje Ci?” - pyta.

"Do you like it?" - she asks.

“Jest pyszny, dziękuję!” - odpowiada Filip.

"It's delicious, thank you!" - says Filip.

Kolacja jest bardzo udana i wszyscy mile spędzają czas.

Dinner is very good and everyone has a great time.

Przez kilka godzin jedzą, piją, rozmawiają i żartują.

They eat, drink, talk and joke for several hours.

Ale robi się późno.

But it's getting late.

Filip wstaje od stołu i mówi: “Bardzo dziękuję za miły wieczór, ale robi się późno i muszę już wracać do domu”.

Filip gets up from the table and says: "Thank you very much for a nice evening, but it is getting late and I have to go home."

Filip żegna się z całą rodziną i idzie do swojego domu.

Filip says goodbye to the whole family and goes to his home.

Jest zadowolony z wizyty, to była udana kolacja.

He is pleased with the visit, it was a great dinner.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • jeść to eat
 • rodzice parents
 • dziękuję thank you
 • kolacja dinner
 • drzwi door
 • narzeczona fiancée
 • denerwować się to get nervous
 • zwyczaj custom
 • jajko egg
 • ziemniak potato
 • cebula onion
 • pić to drink
 • rozmawiać to talk
 • żartować to joke
 • robi się późno it's getting late

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to drink

egg

custom

to eat

to joke

jeść jajko żartować pić zwyczaj
Sorry, try again.