In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

niechęć

reluctance, aversion

ptak

bird

głowa

head

strach

fear

wiara

faith

litość

mercy, pity

ptak

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaWNqIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9343884a9807675faeb530d9e948d53dbce6ba48/ptak.mp3

bird

strach

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcVFFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--861e0ae2c885500c754e0a6ac26dbd2d720ff65c/strach.mp3

fear

niechęć

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaXNqIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d097079de61eed98ec70dbbcd114a0c6d2ca4266/niechec.mp3

reluctance, aversion

wiara

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbTBJIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--38025f97bffc9b0f68db6808c72ee233981246eb/wiara.mp3

faith

głowa

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbm9YIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--3ed354ab02763f06f13dd196b47c9cea2b57c515/glowa.mp3

head

Translate this into Polish (drag and drop).

Ira - Nadzieja

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

Może masz w głowie myśli bardziej szalone niż ja

Maybe you have crazier thoughts in your head than I do

Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak

Maybe you have wings that a bird would envy

Może masz serce całe ze szlachetnego szkła

Maybe you have a heart made of precious glass

Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak

Maybe you've got someone, or maybe you're missing someone

Nie płacz, nie płacz, o nie

Don't cry, don't cry, o no

Może masz oczy, w których nie gościł dotąd strach

Maybe you have eyes that have never been afraid

Może masz w sobie niechęć do wojny i brudnych spraw

Maybe you have an aversion to war and dirty things

Może masz litość, a może uczuć już w tobie brak

Maybe you've got pity, or maybe you just don't have any feelings

Może masz wszystko lecz nie masz tego, co mam ja

Maybe you have everything but you don't have what I have

Nie ma nikt takiej nadziei jak ja

No one has such hope as I have

Nie ma nikt takiej wiary w ludzi i cały ten świat

No one has as much faith in people and this world

Nie ma nikt tylu zmarnowanych lat

No one has so many wasted years

Nie ma nikt, bo któż to wszystko mieć by chciał

No one has, because who would want to have it all

Tylko ja

Only me

Tylko ja

Only me

Nie ma nikt takiej nadziei jak ja (x2)

No one has such hope as I have (x2)

Nie ma nikt takiej wiary w ludzi i cały ten świat

No one has as much faith in people and this world

Nie ma nikt tylu zmarnowanych lat

No one has so many wasted years

Nie ma nikt bo któż to wszystko mieć by chciał…

No one has because who would want to have it all...

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • głowa head
 • oko, oczy eye, eyes
 • wiara faith
 • serce heart
 • płakać to cry
 • brudny dirty
 • strach fear
 • szalony crazy
 • skrzydło wing
 • zazdrościć to envy
 • ptak bird
 • szkło glass (material)
 • niechęć reluctance, aversion
 • wojna war
 • sprawa case, matter
 • litość mercy, pity
 • uczucie feeling
 • nadzieja hope

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

dirty

case, matter

wing

crazy

reluctance, aversion

szalony brudny skrzydło niechęć sprawa