In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

jeszcze nie wiem

I don't know yet

grać w gry planszowe

to play board games

lepiej

better (adverb)

czytać książki

to read books

jechać na wakacje

to go on holidays

ja lubię

I like

jeszcze nie wiem

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ1lhIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--76104215b2fdb38d85a505d783f48c420f4dc13b/jeszcze-nie-wiem.mp3

I don't know yet

lepiej

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZzhhIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8da2267cc33ac8a41023b10e593074528bd6e97e/lepiej.mp3

better (adverb)

grać w gry planszowe

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaDhhIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--519261bee11c55ac10778d8e2b77a5976dab4089/grac-w-gry-planszowe.mp3

to play board games

czytać książki

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaEFoIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--102397007f3b4edf487e5ee49c3937f4130655ac/czytac-ksiazki_.mp3

to read books

jechać na wakacje

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ0VhIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e368d98deec35def604f714766279c229742bbca/jechac-na-wakacje.mp3

to go on holidays

Translate this into Polish (drag and drop).

Gdzie pojedziemy na wakacje?

Listen to the dialogue a few times and practice pronunciation.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • jechać na wakacje to go on holidays
 • ja lubię I like
 • czytać książki to read books
 • w tym roku this year
 • w tamtym roku last year
 • morze sea
 • grać w gry planszowe to play board games
 • rozwiązywać krzyżówki to solve crosswords
 • w przyszłym roku next year
 • jeszcze nie wiem I don't know yet
 • jeździć na rowerze to ride a bike
 • lepiej better (adverb)
 • opalać się to sunbathe
 • brzydka pogoda bad (ugly) weather
 • chodzić po górach to hike in the mountains
 • grać w karty to play cards
 • może perhaps, maybe
 • pływać to swim

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to solve crosswords

to play board games

to read books

to hike in the mountains

last year

czytać książki w tamtym roku rozwiązywać krzyżówki grać w gry planszowe chodzić po górach