In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

rzeczywiście

in fact, actually

robić zakupy

to do shopping

nigdzie

nowhere

kawa

coffee

stół

table

dlaczego

why

robić zakupy

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdndFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6bf68aab415bfa52a1c1435fabe9eeaf7e41f542/robic-zakupy.mp3

to do shopping

rzeczywiście

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdDBNIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5f71a4c9d80138c4fbc09a003c8cb68d14b92b5e/rzeczywiscie.mp3

in fact, actually

nigdzie

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdE1NIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--3fb279218992aec41a7f76e06960924030c7552d/nigdzie.mp3

nowhere

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Gdzie jest kawa?

Listen to the dialogue a few times and practice pronunciation.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • dlaczego why
 • robić zakupy to do shopping
 • Gdzie jest ... ? where is... ?
 • kawa coffee
 • szafka cupboard
 • zawsze always
 • znaleźć to find
 • nigdzie nowhere
 • ja widzę, ty widzisz I see, you see
 • wczoraj yesterday
 • sklep shop
 • lista zakupów shopping list
 • ja mam, ty masz I have, you have
 • tutaj here
 • stół table
 • rzeczywiście in fact, actually

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

shopping list

shop

table

here

nowhere

nigdzie sklep stół lista zakupów tutaj
Sorry, try again.