In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

kawa

coffee

ja widzę, ty widzisz

I see, you see

ja mam, ty masz

I have, you have

dlaczego

why

wczoraj

yesterday

rzeczywiście

in fact, actually

ja mam, ty masz

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdGtNIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d6f44dea5ec3fe269c5bdd92dae2165e979e7a90/ja-mam.mp3

I have, you have

dlaczego

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdmtFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1cec00042c937d9e874a2f55558dcbd4a33bfcd3/dlaczego.mp3

why

wczoraj

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdFVNIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--bb9b819fd023ae1796c7d5549792ba6a3439f735/wczoraj.mp3

yesterday

ja widzę, ty widzisz

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdFFNIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2af3ed05226f64cc5b4a0c58472831a9cf026519/ja-widze-ty-widzisz.mp3

I see, you see

kawa

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBczBNIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fae657c27c8d50ce25b5a0ee9e4fcb48a323c765/kawa.mp3

coffee

Translate this into Polish (drag and drop).

Sorry, try again.
Correct!

Gdzie jest kawa?

Listen to the dialogue a few times and practice pronunciation.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • dlaczego why
 • robić zakupy to do shopping
 • Gdzie jest ... ? where is... ?
 • kawa coffee
 • szafka cupboard
 • zawsze always
 • znaleźć to find
 • nigdzie nowhere
 • ja widzę, ty widzisz I see, you see
 • wczoraj yesterday
 • sklep shop
 • lista zakupów shopping list
 • ja mam, ty masz I have, you have
 • tutaj here
 • stół table
 • rzeczywiście in fact, actually

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to do shopping

why

nowhere

yesterday

in fact, actually

wczoraj rzeczywiście robić zakupy nigdzie dlaczego
Sorry, try again.