In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

Gdzie jest ... ?

where is... ?

sklep

shop

zawsze

always

znaleźć

to find

rzeczywiście

in fact, actually

kawa

coffee

sklep

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdFlNIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9c1411aa05ab7ac7bfe12b03b06ef781c8ecefd7/sklep.mp3

shop

Gdzie jest ... ?

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc2tNIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--3be152ef6c0ad3bab40582ebf5a762662f80d2f7/gdzie-jest.mp3

where is... ?

zawsze

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdEVNIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c944a2175b73232da56f27f951400846c493b8a3/zawsze.mp3

always

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Gdzie jest kawa?

Listen to the dialogue a few times and practice pronunciation.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • dlaczego why
 • robić zakupy to do shopping
 • Gdzie jest ... ? where is... ?
 • kawa coffee
 • szafka cupboard
 • zawsze always
 • znaleźć to find
 • nigdzie nowhere
 • ja widzę, ty widzisz I see, you see
 • wczoraj yesterday
 • sklep shop
 • lista zakupów shopping list
 • ja mam, ty masz I have, you have
 • tutaj here
 • stół table
 • rzeczywiście in fact, actually

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

shopping list

yesterday

shop

always

here

zawsze wczoraj sklep tutaj lista zakupów
Sorry, try again.