In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

strach

fear

tonąć

to drown

Bóg

God

smutno

sad

oddychać

to breathe

pisać

to write

smutno

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbG9YIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b40f3f0a45f4e15c562efe3545f3e563b9f7765c/smutno.mp3

sad

Bóg

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHdYIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b03375d8af144a958410f55f54b7ce978034d2b3/Bog.mp3

God

tonąć

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbDhYIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--881628d99b0453cebca1e060ced8d882d63eff6e/tonac.mp3

to drown

oddychać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBallpIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--93ff82ef56d942506b46016b033c8d19af695b89/oddychac.mp3

to breathe

strach

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcVFFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--861e0ae2c885500c754e0a6ac26dbd2d720ff65c/strach.mp3

fear

Translate this into Polish (drag and drop).

Dżem - List do M

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

Mamo piszę do Ciebie wiersz

Mom, I'm writing a poem to you

Może ostatni, na pewno pierwszy

Maybe the last one, definitely the first

Jest głęboka, ciemna noc

It's a deep dark night

Siedzę w łóżku, a obok śpi ona

I am sitting in bed and she is sleeping next to me

I tak spokojnie oddycha

And she breathes so easily

Dobiega mnie jakaś muzyka

There is some music coming to me

Nie, to tylko w mej głowie szum

No, it's just noise in my head

Siedzę, tonę i tonę we łzach

I sit, drown and drown in tears

Bo jest mi smutno, bo jestem sam

Because I'm sad because I'm alone

Dławi mnie strach

Fear chokes me

Samotność to taka straszna trwoga

Loneliness is such a terrible fear

Ogarnia mnie, przenika mnie

It envelops me, permeates me

Wiesz mamo, wyobraziłem sobie, że...

You know, Mom, I imagined that ...

Że nie ma Boga, nie ma nie

That there is no God, there is no

Nie ma Boga, nie

There is no God, no

Spokojny jest tylko mój dom

Only my house is calm

Gdzie Ty jesteś, a mnie tam nie ma

Where you are and I am not there

Gdzie nie wrócę już chyba, chyba nie

Where I will not go back anymore, probably not

Mamo, bardzo Cię kocham, kocham Cię

Mom, I love You very much, I love You

Myślałem, że Ty skrzywdziłaś mnie

I thought you hurt me

A to ja, skrzywdziłem Ciebie

And it's me, I hurt you

Szkoda, że tak późno pojąłem to

It is a pity that I got it so late

I tak późno to zrozumiałem

And so late, I understood that

Zrozumiałem to...

I understood that ...

Samotność to taka straszna trwoga

Loneliness is such a terrible fear

Ogarnia mnie, przenika mnie

It envelops me, permeates me

Wiesz mamo, wyobraziłem sobie, że...

You know, Mom, I imagined that ...

Że nie ma Boga, nie ma nie

That there is no God, there is no

O nie, nie!

Oh, no, no!

Samotność to taka straszna trwoga

Loneliness is such a terrible fear

Ogarnia mnie, przenika mnie

It envelops me, permeates me

Wiesz mamo, wyobraziłem sobie, że...

You know, Mom, I imagined that ...

Że nie ma Boga, nie ma

That there is no God, there isn't

Nie ma, nie!

There is no!

Nie ma Boga, nie!

There is no God, no!

Nie ma Boga, nie!

There is no God, no!

Nie...

No...

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • strach fear
 • noc night
 • pisać to write
 • wiersz poem
 • oddychać to breathe
 • muzyka music
 • łzy tears
 • smutno sad
 • spokojny calm
 • Bóg God
 • samotność loneliness
 • tonąć to drown

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

poem

calm

to write

sad

loneliness

smutno wiersz samotność pisać spokojny