In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

pierwszy

first

tak

yes

polityk

politician

zgadza się

that's right

grać w piłkę nożną

to play football

aktor

actor

pierwszy

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcmdTIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5291350ce1417aebbf74ea44494bc239c17d6b0a/pierwszy.mp3

first

tak

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcm9TIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c684e62f1e334b395de62a9e198ca8e90b6f9ae2/tak.mp3

yes

polityk

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0VTIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ed87c3e9dce361f74cb74edc8c6e3c9d161d4617/polityk.mp3

politician

zgadza się

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc29TIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--44fec3e00649e1f8ddac67a1b450acf7702f0cbb/zgadza-sie.mp3

that's right

grać w piłkę nożną

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBczBTIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--982dce4c3288ab650e556081420cdb7d0968ed80/grac-w-pilke.mp3

to play football

Translate this into Polish (drag and drop).

Czy jesteś kobietą?

Listen to the dialogue a few times and practice pronunciation.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • nie no
 • piłka nożna football
 • kobieta woman
 • zgadywać to guess
 • pierwszy first
 • pytanie question
 • tak yes
 • żyć to live
 • Polak a Pole, Polish man
 • aktor actor
 • pisarz writer
 • polityk politician
 • sportowiec sportsman
 • skoczek narciarski ski jumper
 • grać to play
 • nadal still
 • zgadza się that's right
 • grać w piłkę nożną to play football

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to guess

still

sportsman

woman

writer

nadal pisarz sportowiec zgadywać kobieta