In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

móc

can

mieć

to have

słyszeć

to hear

myśleć

to think

sam

alone, by himself

widzieć, zobaczyć

to see

myśleć

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaTRhIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--188e250a464ff449a2f7dc209e0d6360df57d449/myslec.mp3

to think

słyszeć

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaDRIIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c989863a0a2a1b1e65ae88b7fce258592d997728/slyszec.mp3

to hear

sam

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBalVhIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--52742c0b235532d482ca832ca2ee82423154a35d/sam.mp3

alone, by himself

mieć

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaTBEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0ed01dc0b371533763e18d2f6992160a722c463e/miec.mp3

to have

móc

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBalFhIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f9d66cc3e96fa9d6d6610a5ddd49fa098e8ed277/moc.mp3

can

Translate this into Polish (drag and drop).

Chłopcy z Placu Broni - Kocham wolność

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

Tak niewiele żądam

I demand so little

Tak niewiele pragnę

I desire so little

Tak niewiele widziałem

I've seen so little

Tak niewiele zobaczę

I will see so little

Tak niewiele myślę

I think so little

Tak niewiele znaczę

I mean so little

Tak niewiele słyszałem

I've heard so little

Tak niewiele potrafię

I can do so little

Wolność kocham i rozumiem

Freedom I love and understand

Wolności oddać nie umiem

I can't give away my freedom

Wolność kocham i rozumiem

Freedom I love and understand

Wolności oddać nie umiem

I can't give away my freedom

Tak niewiele miałem

I've had so little

Tak niewiele mam

I have so little

Mogę stracić wszystko

I can lose everything

Mogę zostać sam

I can be alone

Wolność kocham i rozumiem

Freedom I love and understand

Wolności oddać nie umiem

I can't give away my freedom

Wolność kocham i rozumiem

Freedom I love and understand

Wolności oddać nie umiem

I can't give away my freedom

Wolność kocham i rozumiem

Freedom I love and understand

Wolności oddać nie umiem

I can't give away my freedom

Wolność kocham i rozumiem

Freedom I love and understand

Wolności oddać nie umiem

I can't give away my freedom

Tak niewiele miałem

I've had so little

Tak niewiele mam

I have so little

Mogę rzucić wszystko

I can give up everything

Mogę zostać sam

I can be alone

Wolność kocham i rozumiem

Freedom I love and understand

Wolności oddać nie umiem

I can't give away my freedom

Wolność kocham i rozumiem

Freedom I love and understand

Wolności oddać nie umiem

I can't give away my freedom

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • mieć to have
 • kochać to love
 • słyszeć to hear
 • rozumieć to understand
 • żądać to demand
 • pragnąć to desire
 • widzieć, zobaczyć to see
 • myśleć to think
 • znaczyć to have significance, meaning
 • potrafić to know how, be capable of
 • wolność freedom
 • oddawać, oddać to part with
 • stracić to lose
 • móc can
 • sam alone, by himself
 • rzucać, rzucić to give up

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to hear

to lose

to think

to see

to have

myśleć słyszeć mieć stracić widzieć, zobaczyć