In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

nietykalny, nietykalna

untouchable, inviolable

wierzyć

to believe

krok

step

niemoc

infirmity

oko, oczy

eye, eyes

podskoczyć, podskakiwać

to jump

krok

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaU1KIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5825ec84eb3b9297af1c9fe5247327c2a14dc1f4/krok.mp3

step

wierzyć

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaGtKIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--4b6d84bbe9643517e38aa814262dd37c64e200a7/wierzyc_.mp3

to believe

nietykalny, nietykalna

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaVlKIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b11932d0f75f5d25ee62ce86468b713654d206e4/nietykalny-nietykalna.mp3

untouchable, inviolable

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Bracia - Wierze w lepszy swiat

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

Zmęczeni życiem bez celu

Tired of living without a purpose

Jak rzeczy krążą z kąta w kąt

Like things go from one place to another (from corner to corner)

W rutynie ginie nadzieja

Hope dies in the routine

Odmienić sam się nie chce los

The fate doesn't want to change

Zawsze będzie mało czegoś ciągle brak

There will always be not enough, something is still missing

O nie, to nie jest tak

Oh no, it's not like that

Jeszcze wierzę, wierze w lepszych nas

I still believe, I believe in better us

Jakiś sens to ma

It makes sense

Jeszcze wierzę, wierze w lepszy świat

I still believe, I believe in a better world

Może to coś da

Maybe it will help

Za mali żeby podskoczyć

Too small to jump up

Z niemocy wyrwać się na krok

Get out of the impotence (for a step)

Za słabi by spojrzeć w oczy

Too weak to look in the eyes

Tym którzy nietykalni są

Those who are untouchable

Żal i obojętność dobrze mają się

Regret and indifference are doing well

O nie, nie jest tak źle

Oh no, it's not so bad

Jeszcze wierzę, wierze w lepszych nas

I still believe, I believe in better us

Jakiś sens to ma?

It makes sense

Jeszcze wierzę, wierze w lepszy świat

I still believe, I believe in a better world

Może to coś da

Maybe it will help

Wierze w lepszych nas

I believe in better us

Wierzę cały czas

I believe all the time

Może to coś da

Maybe it will help

Wierze w lepszy świat

I believe in a better world

Wierze w lepszych nas

I believe in better us

Może to coś zmieni

Maybe it will change something

Może to coś da

Maybe it will help

Wierze cały czas.

I believe all the time.

Jeszcze wierzę, wierze w lepszych nas

I still believe, I believe in better us

Jakiś sens to ma?

It makes sense

Jeszcze wierzę, wierze w lepszy świat

I still believe, I believe in a better world

Może to coś da /x2

Maybe it will help / x2

Wierze w lepszych nas

I believe in better us

Wierzę cały czas

I believe all the time

Może to coś da

Maybe it will help

Wierze w lepszy świat

I believe in a better world

Wierze w lepszych nas

I believe in better us

Może to coś zmieni

Maybe it will change something

Może to coś da

Maybe it will help

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • życie life
 • świat world
 • wierzyć to believe
 • lepszy, lepsza better
 • zmęczony, zmęczona tired
 • kąt corner / angle
 • z kąta w kąt from one place to another
 • rutyna routine
 • los fate
 • brakować to miss, to be lacking
 • podskoczyć, podskakiwać to jump
 • niemoc infirmity
 • krok step
 • słaby, słaba weak
 • oko, oczy eye, eyes
 • nietykalny, nietykalna untouchable, inviolable
 • obojętność indifference

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to miss, to be lacking

eye, eyes

life

to believe

weak

wierzyć życie brakować słaby, słaba oko, oczy
Sorry, try again.