In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

czas

time

po prostu

simply, just

czasami

sometimes

pytać

to ask

chcieć

to want

widzieć

to see

czasami

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbWtJIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--27e543f0c15f31069c294d9854130694416405d9/czasami.mp3

sometimes

czas

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbkVJIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d46fbef2e8cdb15069028c58a2c1f233f9105cfe/czas.mp3

time

chcieć

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaXNEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fcce9526c3fa8cacebc5e97d59e117858e683d1b/chciec.mp3

to want

pytać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbW9JIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--aa527674f29cae689c6a2ccb7a2fd8e2b2e87322/pytac.mp3

to ask

po prostu

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbkFJIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1ebff018f6b2e33ec8cfada41166860035bbd10a/po-prostu.mp3

simply, just

Translate this into Polish (drag and drop).

Borysewicz & Kukiz - Bo tutaj jest jak jest

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

Czasami pytasz mnie: Dlaczego tak tu jest?

Sometimes you ask me: Why is it here like that?

Chcesz, żebym odpowiedział.

You want me to answer.

Dlaczego tyle zła i dokąd zmierza świat?

Why there is so much evil, where is the world going to?

Kto wiarę naszą sprzedał?

Who sold out our faith?

Odpowiem ci, że ja do końca nie wiem sam.

I will tell you that I don’t know exactly myself.

Choć już widziałem wiele.

Even though I’ve seen a lot.

I uwierz, trudniej mi niż tobie tutaj żyć.

And believe, it is more difficult for me than for you to live here.

Tyle mogę odpowiedzieć.

Only this I can tell you.

Bo tutaj jest jak jest po prostu.

Because here it's simply how it is.

I ty dobrze o tym wiesz.

And you know it well.

Bo tutaj jest jak jest po prostu.

Because here it's simply how it is.

I ty dobrze o tym wiesz.

And you know it well.

Wierzę w to, że przyjdzie czas.

I believe that time will come.

Wierzę w to, że zmieni się.

I believe that things will change.

Wierzę w to, że ty i ja.

I believe that you and me.

Obudzimy nowy dzień.

Will wake up a new day.

Bo tutaj jest jak jest po prostu.

Because here it's simply how it is.

I ty dobrze o tym wiesz.

And you know it well.

Bo tutaj jest jak jest po prostu.

Because here it's simply how it is.

I ty dobrze o tym wiesz.

And you know it well.

Bo tutaj jest jak jest po prostu.

Because here it's simply how it is.

I ty dobrze o tym wiesz.

And you know it well.

Bo tutaj jest jak jest po prostu.

Because here it's simply how it is.

I ty dobrze o tym wiesz.

And you know it well.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • chcieć to want
 • dlaczego why
 • czasami sometimes
 • pytać to ask
 • odpowiadać, odpowiedzieć to answer
 • zło evil (noun)
 • wiara faith
 • widzieć to see
 • wierzyć, uwierzyć to believe
 • po prostu simply, just
 • czas time
 • obudzić to wake, to awake

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to want

to believe

simply, just

to ask

evil (noun)

chcieć po prostu wierzyć, uwierzyć pytać zło