Borysewicz & Kukiz - Bo tutaj jest jak jest

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

× Please Login or Sign up to see transcript

Czasami pytasz mnie: Dlaczego tak tu jest?

Sometimes you ask me: Why is it here like that?

Chcesz, żebym odpowiedział.

You want me to answer.

Dlaczego tyle zła i dokąd zmierza świat?

Why there is so much evil, where is the world going to?

Kto wiarę naszą sprzedał?

Who sold out our faith?

Odpowiem ci, że ja do końca nie wiem sam.

I will tell you that I don’t know exactly myself.

Choć już widziałem wiele.

Even though I’ve seen a lot.

I uwierz, trudniej mi niż tobie tutaj żyć.

And believe, it is more difficult for me than for you to live here.

Tyle mogę odpowiedzieć.

Only this I can tell you.

Bo tutaj jest jak jest po prostu.

Because here it's simply how it is.

I ty dobrze o tym wiesz.

And you know it well.

Bo tutaj jest jak jest po prostu.

Because here it's simply how it is.

I ty dobrze o tym wiesz.

And you know it well.

Wierzę w to, że przyjdzie czas.

I believe that time will come.

Wierzę w to, że zmieni się.

I believe that things will change.

Wierzę w to, że ty i ja.

I believe that you and me.

Obudzimy nowy dzień.

Will wake up a new day.

Bo tutaj jest jak jest po prostu.

Because here it's simply how it is.

I ty dobrze o tym wiesz.

And you know it well.

Bo tutaj jest jak jest po prostu.

Because here it's simply how it is.

I ty dobrze o tym wiesz.

And you know it well.

Bo tutaj jest jak jest po prostu.

Because here it's simply how it is.

I ty dobrze o tym wiesz.

And you know it well.

Bo tutaj jest jak jest po prostu.

Because here it's simply how it is.

I ty dobrze o tym wiesz.

And you know it well.

Vocabulary

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • czasami sometimes
 • odpowiadać, odpowiedzieć to answer
 • widzieć to see
 • chcieć to want
 • pytać to ask
 • zło evil (noun)
 • wiara faith
 • wierzyć, uwierzyć to believe
 • po prostu simply, just
 • czas time
 • obudzić to wake, to awake
 • dlaczego why

Exercise

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

why

time

to see

to wake, to awake

to answer

evil (noun)

simply, just

po prostu zło czas dlaczego odpowiadać, odpowiedzieć obudzić widzieć
× Congrats, this is the correct order!
× Sorry, try again.
Back to course