In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

suchy

dry

kwiat

flower

roślina

plant

jabłko

apple

sałata

lettuce

ziemia

soil

roślina

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcFVtIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--38fae48664b559f956ba7bbca395b639e7ddb43e/ros%CC%81lina.mp3

plant

suchy

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcE1tIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--85d29fc8823c691767f3d8440c6296bf499ba01c/suchy1.mp3

dry

jabłko

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcG9tIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9060dfaca9992a1befb1601fbcc993cba29383f6/jab%C5%82ko.mp3

apple

kwiat

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcU1tIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--22442f80c7378e944139e5092c4b4377b8f6ffe9/kwiat.mp3

flower

sałata

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa2tWIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--067959f51653aa93f3f1d70c54789f957d6d69fe/salata.mp3

lettuce

Translate this into Polish (drag and drop).

W ogrodzie

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

W ogrodzie

In the garden

Rodzina Jana, Anny, Tomka i Moniki lubi odpoczywać w ogrodzie.

The family of Jan, Anna, Tom and Monika enjoy relaxing in the garden.

Kowalscy mają ogród przy swoim domu.

The Kowalski family have a garden next to their house.

Oni wiosną przygotowują ogród: grabią suche liście, sieją i sadzą warzywa.

In spring, they prepare the garden: they rake the dry leaves, sow and plant vegetables.

Gdy robi się ciepło, Anna i Jan koszą trawę i obserwują rośliny, które rosną w ogrodzie.

When it gets warm, Anna and Jan mow the grass and watch the plants that grow in the garden.

Na drzewach owocowych pojawiają się kwiaty.

Flowers appear on the fruit trees.

W ogrodzie, w ziemi rosną: marchewki, rzodkiewki i sałata.

In the garden, carrots, radishes and lettuce grow in the soil.

Latem cała rodzina odpoczywa w ogrodzie.

In summer, the whole family relaxes in the garden.

Tomek leży w hamaku, Monika czyta książkę pod drzewem, Anna maluje obraz na trawie a Jan ustawia grill.

Tom lies in the hammock, Monika reads a book under a tree, Anna paints a picture on the grass and Jan sets up the barbecue.

Jesienią Jan, Anna, Tomek i Monika zbierają jabłka i gruszki.

In autumn, Jan, Anna, Tom and Monika pick apples and pears.

Tomek i Jan wykopują z ziemi ziemniaki i buraki.

Tom and Jan dig potatoes and beets out of the ground.

Anna i Monika zbierają maliny, żeby zrobić sok.

Anna and Monika pick raspberries to make juice.

Gdy na drzewach nie ma liści rodzina Kowalskich grabi je i pali w ognisku.

When there are no leaves on the trees, the Kowalski family rakes them and burns them on the fire.

Zimą Jan, Anna, Tomek i Monika cieszą się z tego, że mogą pić soki z owoców i jeść warzywa z ogrodu.

In winter, Jan, Anna, Tom and Monika are happy to drink juice from the fruit and eat vegetables from the garden.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • ziemniak potato
 • drzewo tree
 • sałata lettuce
 • odpoczywać to relax, rest
 • warzywo vegetable
 • marchewka carrot
 • liść leaf
 • czytać książkę to read a book
 • sok juice
 • suchy dry
 • trawa grass
 • roślina plant
 • kwiat flower
 • ziemia soil
 • rzodkiewka radish
 • malować obraz to paint a painting
 • jabłko apple
 • gruszka pear
 • burak beetroot
 • malina raspberry

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

raspberry

plant

vegetable

juice

carrot

sok marchewka roślina warzywo malina