In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

dżem

jam

las

forest

suszyć

to dry

słychać

can be heard

zobaczyć

to spot

sos do mięsa

gravy

zobaczyć

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaTRuIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f90585d2d499f78b02c6f7b286715a1ab43b27b0/zobaczyc%CC%81.mp3

to spot

dżem

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBak1uIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5587c55977c840e26b0fae2d64604ad3d89b2269/dz%CC%87em.mp3

jam

las

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaUlnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--00a099f729734d365b48d788239384deed377621/las.mp3

forest

suszyć

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBalVuIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--05967c40ec6e275a987148458049de0719a522d5/suszyc%CC%81.mp3

to dry

słychać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaXNuIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e71da8b5dc8ff732357a65e6236c26d1f66ac869/s%C5%82ychac%CC%81.mp3

can be heard

Translate this into Polish (drag and drop).

W lesie

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

W lesie

In the forest

Rodzina Kowalskich bardzo lubi wycieczki do lasu.

The Kowalski family really likes trips to the forest.

Oni jeżdżą do lasu rowerami lub idą pieszo na spacer.

They ride their bikes to the forest or go for a walk.

W lesie słychać ptaki na drzewach i widać zwierzęta między drzewami.

In the forest you can hear the birds in the trees and see the animals between the trees.

Rodzina Jana, Anny, Moniki i Tomka cieszy się, gdy zobaczy wiewiórkę lub żubra.

The family of Jan, Anna, Monika and Tom are happy to see a squirrel or a wisent.

Latem Kowalscy zbierają w lesie jagody.

In the summer, the Kowalski family pick berries in the forest.

Oni idą wtedy do lasu na cały dzień.

They then go into the forest for the whole day.

Z jagód Anna robi na obiad pierogi z jagodami.

Anna makes blueberry dumplings for dinner.

Czasami Anna przygotuje też dżem z jagód.

Sometimes Anna also makes blueberry jam.

Jesienią Jan i Anna szukają w lesie grzybów.

In the autumn Jan and Anna look for mushrooms in the forest.

Kiedy ich dzieci - Monika i Tomek są w szkole, oni rano zbierają grzyby.

When their children Monika and Tomek are at school, they pick the mushrooms in the morning.

Po powrocie do domu, oni suszą grzyby.

When they return home, they dry the mushrooms.

Zimą będą mogli jeść zupę grzybową, sos do mięsa i pierogi z grzybami.

In the winter, they can eat mushroom soup, meat sauce and dumplings with mushrooms.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • wycieczka trip, excursion
 • zwierzę an animal
 • jeździć na rowerze to ride a bike
 • drzewo tree
 • spacer walk (in a park)
 • zupa soup
 • las forest
 • jagoda blueberry
 • iść pieszo to walk
 • słychać can be heard
 • między between
 • zobaczyć to spot
 • wiewiórka squirrel
 • żubr European bison
 • zbierać to pick
 • pierogi dumplings
 • dżem jam
 • grzyb mushroom
 • suszyć to dry
 • sos do mięsa gravy

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

can be heard

walk (in a park)

forest

to spot

tree

słychać las drzewo zobaczyć spacer