In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

tęcza

rainbow

robić zdjęcia

to take pictures

spełniać marzenie

to fulfil a dream

kolorowy

colourful

las

forest

powietrze

air

tęcza

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb1FuIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f0b676e747ff91fcdef54eda320688431ca1e317/te%CC%A8cza.mp3

rainbow

robić zdjęcia

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcm9EIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--56d6213f1732baa81d20f64ad8a2f134c526dbb6/robic-zdjecia.mp3

to take pictures

spełniać marzenie

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbjRuIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--567aeef1acfb1736c795fe016cfeefd52cfae8cc/spe%C5%82niac%CC%81%20marzenie.mp3

to fulfil a dream

kolorowy

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb0luIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9abca1d5f3006e9fcc7f138b374625b27e1cec6f/kolorowy.mp3

colourful

las

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaUlnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--00a099f729734d365b48d788239384deed377621/las.mp3

forest

Translate this into Polish (drag and drop).

Podróż balonem

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

Podróż balonem

Balloon trip

Kowalscy spełniają swoje marzenie. 

The Kowalski family are fulfilling their dream. 

Oni od dawna chcieli polecieć balonem.

They have wanted to fly in a balloon for a long time.

Rodzina Jana, Anny, Tomka i Moniki wsiada do samochodu i jedzie na wieś.

The family of Jan, Anna, Tom and Monica get in the car and drive to the village.

We wsi jest ogromne pole z trawą.

In the village there is a huge field with grass.

Na tym polu startują balony.

On this field balloons take off.

Pilot przygotowuje dla Kowalskich kolorowy balon.

The pilot prepares a coloured balloon for the Kowalski family.

Balon jest czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i fioletowy.

The balloon is red, orange, yellow, green, blue and purple.

Balon ma kolory takie jak tęcza.

The balloon has colours like a rainbow.

Jan, Anna, Tomek, Monika i pilot wsiadają do balonu. 

Jan, Anna, Tom, Monica and the pilot get into the balloon. 

Nad ich głowami jest gorący płomień.

There is a hot flame above their heads.

Płomień ogrzewa powietrze i powoli unosi balon.

The flame heats the air and slowly lifts the balloon.

Pilot steruje balonem i po chwili wszyscy są wysoko nad ziemią.

The pilot steers the balloon and after a while everybody is high above the ground.

Kowalscy widzą teraz piękny widok.

The Kowalski family now see a beautiful view.

Oni widzą swoje miasto, las i jezioro.

They can see their town, the forest and the lake.

Rodzina widzi też drogę, którą przyjechali i swój samochód.

The family can also see the road they came on and their car.

Wysoko nad ziemią Jan, Anna, Tomek i Monika robią zdjęcia na pamiątkę.

High above the ground Jan, Anna, Tom and Monica take pictures as a souvenir.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • podróż journey
 • balon (do latania) hot-air balloon
 • spełniać marzenie to fulfil a dream
 • lecieć balonem to fly in a balloon
 • wieś village
 • kolorowy colourful
 • tęcza rainbow
 • gorący hot
 • płomień flame
 • ogrzewać to heat
 • powietrze air
 • sterować to steer
 • unosić się to float
 • widok view
 • las forest
 • jezioro lake
 • robić zdjęcia to take pictures
 • pamiątka souvenir

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

hot

village

lake

to heat

colourful

gorący kolorowy wieś ogrzewać jezioro