In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

pokaż na co cię stać

show what you can do

każdy

every

wspomnienie

memory

zmienić

to change

słowo

word

myśl

thought

Feel - No pokaż na co cię stać

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

Możesz iść szybciej niż niejeden chciałby biec

You can go faster than many would like to run

Możesz mieć wszystko czego, czego tylko chcesz

You can have everything that, that you want

Każdą myśl zamień w poztywne słowo

Every thought turn into a positive word

Słuchaj, słuchaj bo

Listen, listen because

Zabawnie tak oddychać przez różową słomkę

It's so funny to breathe through a pink straw

Cudownie tak rozmawiać bez niemiłych wspomnień

It's wonderful to talk like that without unpleasant memories

Każdy dzień mówi nam coraz więcej

Every day tells us more and more

Słuchaj, zaufaj sobie jeszcze raz

Listen, trust yourself one more time

Pokaż na co cię stać, ale nie jeden raz

Show what you can do, but not once

Słuchaj, słuchaj, ja ja

Listen, listen, yeah, yeah

Piękne słowa mówią wszystko

Beautiful words say it all

Lecz nie zmienią nic.

But they will change nothing.

Nie zmienią nic.

They will not change anything.

Nie zmienią nic!

They will not change anything!

Hahaha... no, no.

Hahaha ... No, no, no!

Możesz iść szybciej niż niejeden chciałby biec

You can go faster than many would like to run

Możesz tak, tak po prostu znów zapomnieć się

You can, just forget yourself again

Nowy dzień zawsze daje nowe życie

A new day always gives new life

Słuchaj, zaufaj sobie jeszcze raz

Listen, trust yourself one more time

Pokaż na co cię stać, ale nie jeden raz

Show what you can do, but not once

Słuchaj, słuchaj, ja ja

Listen, listen, yeah, yeah

Piękne słowa mówią wszystko

Beautiful words say it all

Lecz nie zmienią nic, ohoh.

But they won't change anything, ohoh.

Pokaż na co cię stać, ale nie jeden raz

Show what you can do, but not once

Słuchaj, słuchaj, ja ja

Listen, listen, yeah, yeah

Piękne słowa może powiedzą ci wszystko,

Beautiful words maybe will tell you everything

Ale nie zmienią nic, haha

But they won't change anything, haha

Nie zmienią nic! No no!

They will not change anything! No, no!

Pokaż na co cię stać, ale nie jeden raz

Show what you can do, but not once

Słuchaj, słuchaj, ja ja

Listen, listen, yeah, yeah

Piękne słowa może powiedzą ci wszystko,

Beautiful words maybe will tell you everything

Ale nie zmienią nic

But they won't change anything

Nie zmienią nic.

They will not change anything.

Nie zmienią nic!

They will not change anything!

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • wszystko everything
 • biec, biegać to run
 • każdy every
 • myśl thought
 • różowy, różowa pink
 • słomka straw
 • wspomnienie memory
 • ufać to trust
 • słuchać to listen
 • jeszcze raz one more time
 • pokazać to show
 • pokaż na co cię stać show what you can do
 • zmienić to change
 • nic nothing
 • piękny, piękna beautiful
 • słowo word

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

everything

to trust

one more time

nothing

thought

nic myśl ufać wszystko jeszcze raz