In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

zmywarka

dishwasher

brać prysznic

to take a shower

czas

time

brudny

dirty

rozmawiać

to talk

wiadomości

news

zmywarka

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb29mIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--00442e641b363f262c252da9f9a7dd39769c5a7a/zmywarka.mp3

dishwasher

czas

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbkVJIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d46fbef2e8cdb15069028c58a2c1f233f9105cfe/czas.mp3

time

brudny

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZzRJIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--57ccba7180bdf657f77bc805d47e0d3cf7d6aa07/brudny.mp3

dirty

brać prysznic

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdUVSIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e268cb38c84515cf4e72823129f9c84abbc83aff/brac-prysznic.mp3

to take a shower

rozmawiać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdEloIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6f42d510d9eb073e421c7e43a0771a7171464c35/rozmawiac.mp3

to talk

Translate this into Polish (drag and drop).

Wieczór

Wieczór

Evening

O godzinie 6 cała rodzina siada do stołu i je kolację.

At 6 o'clock the whole family sits down at the table and eats dinner.

Dzisiaj na kolekcję jest makaron z sosem pomidorowym i z serem. 

Today for dinner there is pasta with tomato sauce and cheese. 

W czasie kolacji Wojtek i Anna rozmawiają z dziećmi o tym co wydarzyło się w szkole. 

During dinner, Wojtek and Anna talk to the children about what happened at school. 

Po kolacji Wojtek sprząta ze stołu i wkłada brudne naczynia do zmywarki.

After dinner, Wojtek cleans up from the table and puts the dirty dishes in the dishwasher.

Potem idzie do salonu i włącza telewizor. 

Then he goes into the living room and turns on the TV. 

Wojtek lubi oglądać wiadomości i mecze piłki nożnej.

Wojtek likes to watch the news and football matches.

Niestety dzisiaj nie ma na to czasu.

Unfortunately, there is no time for that today.

On musi jeszcze pójść do sklepu i kupić kilka rzeczy. 

He still has to go to the shop and buy some things. 

Po powrocie z zakupów Wojtek pije herbatę, czyta wiadomości na telefonie i rozmawia z Anną.

After coming back from shopping Wojtek drinks tea, reads the news on his phone and talks to Anna.

Około godziny 10:30, on bierze prysznic i kładzie się do łóżka. 

Around 10:30, he takes a shower and goes to bed. 

Przez pół godziny Wojtek czyta jeszcze książkę, ale w końcu powoli zasypia. 

For half an hour Wojtek still reads a book, but eventually, he slowly falls asleep. 

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • wieczór evening
 • makaron pasta
 • rozmawiać to talk
 • wydarzyć się to happen
 • brudny dirty
 • zmywarka dishwasher
 • telewizor television
 • czytać książkę to read a book
 • sos pomidorowy tomato sauce
 • ser cheese
 • sprzątać to clean up
 • naczynia dishes
 • oglądać to watch
 • wiadomości news
 • mecz piłki nożnej football match
 • czas time
 • pić herbatę to drink tea
 • brać prysznic to take a shower
 • kłaść się do łóżka to go to bed
 • zasnąć to fall asleep

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

cheese

to watch

to clean up

pasta

evening

ser oglądać wieczór makaron sprzątać