In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

wiadomości

news

makaron

pasta

telewizor

television

kłaść się do łóżka

to go to bed

zasnąć

to fall asleep

sprzątać

to clean up

zasnąć

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdlFoIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8df2d64ba0a227852429717656897df132825445/zasnac.mp3

to fall asleep

telewizor

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbjRZIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--620f2a7e7f80f2e4d1b657fa978829197ee1ada8/telewizor.mp3

television

wiadomości

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdXdoIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--44903ff547a14304df78aa29b342f69b85c17b16/wiadomosci.mp3

news

makaron

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcFVqIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--919663231bb93fb0667382347dee674a72d7abda/makaron.mp3

pasta

kłaść się do łóżka

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ29mIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e04cb1d0bd5822d372d30ea98b1cba43edc99a9d/klasc-sie-do-lozka.mp3

to go to bed

Translate this into Polish (drag and drop).

Sorry, try again.
Correct!

Wieczór

Wieczór

Evening

O godzinie 6 cała rodzina siada do stołu i je kolację.

At 6 o'clock the whole family sits down at the table and eats dinner.

Dzisiaj na kolekcję jest makaron z sosem pomidorowym i z serem. 

Today for dinner there is pasta with tomato sauce and cheese. 

W czasie kolacji Wojtek i Anna rozmawiają z dziećmi o tym co wydarzyło się w szkole. 

During dinner, Wojtek and Anna talk to the children about what happened at school. 

Po kolacji Wojtek sprząta ze stołu i wkłada brudne naczynia do zmywarki.

After dinner, Wojtek cleans up from the table and puts the dirty dishes in the dishwasher.

Potem idzie do salonu i włącza telewizor. 

Then he goes into the living room and turns on the TV. 

Wojtek lubi oglądać wiadomości i mecze piłki nożnej.

Wojtek likes to watch the news and football matches.

Niestety dzisiaj nie ma na to czasu.

Unfortunately, there is no time for that today.

On musi jeszcze pójść do sklepu i kupić kilka rzeczy. 

He still has to go to the shop and buy some things. 

Po powrocie z zakupów Wojtek pije herbatę, czyta wiadomości na telefonie i rozmawia z Anną.

After coming back from shopping Wojtek drinks tea, reads the news on his phone and talks to Anna.

Około godziny 10:30, on bierze prysznic i kładzie się do łóżka. 

Around 10:30, he takes a shower and goes to bed. 

Przez pół godziny Wojtek czyta jeszcze książkę, ale w końcu powoli zasypia. 

For half an hour Wojtek still reads a book, but eventually, he slowly falls asleep. 

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • rozmawiać to talk
 • wieczór evening
 • brudny dirty
 • czas time
 • brać prysznic to take a shower
 • ser cheese
 • telewizor television
 • kłaść się do łóżka to go to bed
 • zmywarka dishwasher
 • makaron pasta
 • sos pomidorowy tomato sauce
 • wydarzyć się to happen
 • sprzątać to clean up
 • naczynia dishes
 • wiadomości news
 • oglądać to watch
 • mecz piłki nożnej football match
 • pić herbatę to drink tea
 • czytać książkę to read a book
 • zasnąć to fall asleep

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to drink tea

to go to bed

news

television

to talk

pić herbatę telewizor kłaść się do łóżka rozmawiać wiadomości
Sorry, try again.