In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

wakacje

holidays

czołg

tank (military)

Dania

Denmark

wieża

tower

muzeum

museum

samolot

plane

czołg

/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbEVuIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5365410b11a251c5e3ac7188b1eb868aee6649ba/czo%C5%82g.mp3

tank (military)

muzeum

/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa1luIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--4013bb4429462fe451ab229be3300d169be109bc/muzeum.mp3

museum

wakacje

/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbEVCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--7cb9a6611c33d7acc0270dabbe23270435e41c97/wakacje.mp3

holidays

wieża

/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbEFuIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--90cc6ed7b24817f80006b7206801fb85a6f23790/wiez%CC%87a.mp3

tower

Dania

/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa2duIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2aec86078e7ff41320b5b8a06c1b57b2fe8de0dd/Dania.mp3

Denmark

Translate this into Polish (drag and drop).

W muzeum klocków Lego

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

W muzeum klocków Lego

In the Lego museum

Rodzina Kowalskich jedzie na wakacje do Danii.

The Kowalski family is going on holiday to Denmark.

Oni będą podróżować samochodem i zatrzymają się w Niemczech.

They will travel by car and stop over in Germany.

W Niemczech zwiedzą zamek i będą nocować w Berlinie.

In Germany they will visit a castle and spend the night in Berlin.

W Danii Jan, Anna, Monika i Tomek odwiedzą muzeum klocków Lego.

In Denmark Jan, Anna, Monika and Tomek will visit the Lego museum.

W muzeum oni obejrzą klocki, którymi bawią się dzieci i dorośli.

In the museum they will see the bricks that children and adults play with.

Kowalscy zobaczą różne budowle z klocków Lego.

The Kowalski family will see various Lego buildings.

Oni będą podziwiać zrobione z klocków wielkie dinozaury, drzewa i meble.

They will marvel at the huge dinosaurs, trees and furniture made from the bricks.

W muzeum można bawić się klockami.

In the museum you can play with blocks.

Anna i Monika zbudują z klocków samolot i wieża Eiffla.

Anna and Monika will build a plane and the Eiffel Tower out of blocks.

Jan i Tomek zbudują psa i duży czołg.

Jan and Tom will build a dog and a big tank.

Na zakończenie wizyty w muzeum Kowalscy kupią pamiątki w sklepie z pamiątkami.

At the end of their visit to the museum the Kowalski family will buy souvenirs in the gift shop.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • wakacje holidays
 • samolot plane
 • pies dog
 • Niemcy Germany
 • bawić się to play (do things for pleasure)
 • zamek (budowla) castle
 • muzeum museum
 • klocki blocks
 • Dania Denmark
 • zwiedzać to explore, to tour
 • dzieci children
 • dorośli adults
 • budowla building
 • dinozaur dinosaur
 • meble furniture
 • zbudować to build
 • wieża tower
 • czołg tank (military)
 • pamiątka souvenir

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

tank (military)

museum

Denmark

to play (do things for pleasure)

souvenir

Dania pamiątka bawić się muzeum czołg