In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

boisko

football pitch

robi się późno

it's getting late

grać

to play

sport

sport

przepraszam

I'm sorry

w porządku

all right

grać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc1FTIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2b488f85b9ddb076c63fcac1e1544df978f212b5/grac.mp3

to play

robi się późno

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBblFEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--623c474c87c60df8e5952e2aea762e5ffc7fa93e/robi-sie-pozno.mp3

it's getting late

boisko

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcHdnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--93ecf7d0b8cc16d7105823683b28d64f4dd003d4/boisko.mp3

football pitch

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Sport

Sport

Sport

Adam bardzo lubi sport.

Adam likes sport very much.

Jego tata Wojtek też lubi sport.

His dad Wojtek also likes sport.

Adam gra w piłkę nożną i jeździ na rowerze.

Adam plays football and rides a bike.

Wojtek gra w tenisa, biega i pływa.

Wojtek plays tennis, runs, and swims.

Wieczorem ojciec i syn idą na boisko pograć w piłkę.

In the evening, the father and son go to the pitch to play football.

Wojtek kopie piłkę.

Wojtek kicks the ball.

Piłka uderza Adama w głowę.

The ball hits Adam on the head.

„Przepraszam” - mówi Wojtek.

"Sorry," says Wojtek.

„W porządku tato, nic mi nie jest” - odpowiada Adam.

"All right Dad, I'm fine," replies Adam.

„Robi się późno. Lepiej wracajmy do domu” - mówi Wojtek. 

"It's getting late. We'd better go home,” says Wojtek.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • pływać to swim
 • robi się późno it's getting late
 • jeździć na rowerze to ride a bike
 • przepraszam I'm sorry
 • głowa head
 • grać to play
 • piłka nożna football
 • grać w piłkę nożną to play football
 • biegać to run
 • sport sport
 • grać w tenisa to play tennis
 • boisko football pitch
 • kopać, kopnąć to kick
 • uderzyć to hit
 • w porządku all right
 • wracać do domu to come back home

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to swim

to hit

to kick

to play football

all right

grać w piłkę nożną pływać uderzyć kopać, kopnąć w porządku
Sorry, try again.