Nowy krótki tekst

General questions

asked by
Zohreh
published
4 months ago

cześć Paweł
proszę mnie poprawić.
Dziękuję bardzo.

Tłumaczenie

Dubaj- jedno z najbogatszych miast świata- przyciąga tłumy turystów .
Dubai - one of the richest cities in the world - attract crowds of the tourists.

Jeszcze 60 lat temu była to nie duża miejscowość, która rozwinęła się dzięki odkryciu złóż ropy naftowej .
Even 60 years ago it was a small town that developed thanks to the discovery of crude oil .

Dziś można tu zobaczyć najwyższy budynek na świecie i jedną z największych na ziemi sztucznych wsypy w kształcie palmy.
Today you can see one of the tallest buildings in the world here and one of the largest palm - shaped inlets in the world .

1 answer
answered by
Pawel
published
4 months ago

Dubaj - jedno z najbogatszych miast świata - przyciąga tłumy turystów. Dubai - one of the richest cities in the world - attract crowds of the tourists.

Jeszcze 60 lat temu była to nie duża miejscowość, która rozwinęła się dzięki odkryciu złóż ropy naftowej. Only 60 years ago it was a small town that developed thanks to the discovery of crude oil .

Dziś można tu zobaczyć jeden z najwyższych budynków na świecie i jedną z największych na ziemi sztucznych wsyp w kształcie palmy. Today you can here see one of the tallest buildings in the world and one of the largest artificial islands on the planet, it is shaped like a palm tree.

Your answer

Log in to answer the question