Interested in learning Polish? Click below and check our online courses!

Learn Polish

New sentences

Correction requests Polish

asked by
Zohreh
published
about 4 years ago
1.A lot of people are going to tell you that you shouldn't have done it. Dudzo ludzi co opowiadają, że nie musisz tego zrobić(nie zrób tego) 2.Do you(pl) clean this room regularly? Regularnie sprzątacie ten pokój? 3.Why are you watching this boring movie? Dlaczego oglądasz ten nudny film 4.He has a beautiful sister. On ma ładną siostrę 5.Do you have a big cat? Czy masz dużego kota? 6.Do you drink coffee every day? Codziennie pijesz kawę? 7.Can I smoke here? Czy mogę tutaj palić? 8.Can you speak more slowly ,sir? Czy może pan mówić wolniej? 9.How long do you live in London? Jak długo mieszkasz w Londynie? 10. She was a grate teacher? Ona była świetną naucieczylkę 11. We are interested in music and photography. Interesujemy się na muziką i fotografią. 12.I was very tired last week , Byłam bardzo zmęczona w zyszłym tygodniu. 13.Where did you work five years ago ? Gdzie pracujesz pięć lat temu 14. They are making dinner now. Oni teraz robią kolację 15.She reads a newspaper every day. Ona codziennie czyta gazetę. 16.Do you have any sibling? Czy masz rodzieństwo? 17.Who do you like the most? kogo lubisz najbardziej? 18.There is no meeting today. It is cancelled. Nie mamy spotkanie dzisiaj jest odwołany. Hi Pawel Wiem że mam bardzo wiele błędy;)))) Bardzo mi przykro :\
1 answer
answered by
Pawel
published
about 4 years ago

Hi Zohreh, no, some of these sentences are difficult, you did quite well as always 😀 Here are my comments:

A lot of people are going to tell you that you shouldn't have done it. Dudzo ludzi co opowiadają, że nie musisz tego zrobić (nie zrób tego) Wielu ludzi ci powie, że nie powinieneś był (nie powinnaś była) tego robić. It is a very difficult sentence, even for myself.

Do you clean this room regularly? Regularnie sprzątacie ten pokój? or Regularnie sprzątasz ten pokój?English You can mean ty or wy in Polish.

Why are you watching this boring movie? Dlaczego oglądasz ten nudny film? Good job!

He has a beautiful sister. On ma ładną siostrę. Yes, maybe we could say piękną siostrę, beautiful is piękny, pretty is ładny.

Do you have a big cat? Czy masz dużego kota?

Do you drink coffee every day? Codziennie pijesz kawę?

Can I smoke here? Czy mogę tutaj palić?

Can you speak more slowly, sir? Czy może pan mówić wolniej?

How long do you live in London? Jak długo mieszkasz w Londynie? Well done, everything is perfect 😀

She was a great teacher? Ona była świetną naucieczylkę nauczycielką Narzędnik: kim? czym? świetną nauczycielką

We are interested in music and photography. Interesujemy się na muziką i fotografią. muzyką

I was very tired last week. Byłam bardzo zmęczona w zyszłym tygodniu.

Where did you work five years ago ? Gdzie pracujesz pięć lat temu? pracowałaś or pracowałeś This is a past tense.

They are making dinner now. Oni teraz robią kolację.

She reads a newspaper every day. Ona codziennie czyta gazetę.

Do you have any sibling? Czy masz rodzieństwo?

Who do you like the most? Kogo lubisz najbardziej?

There is no meeting today. It is cancelled. Nie mamy spotkanie dzisiaj jest odwołany. Nie ma dzisiaj spotkania. Jest odwołane.

All in all great work Zohreh 😀

Your answer

person_add Register to answer