In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

pijany

drunk

karnawał

carnival

śmiać się

to laugh

brudny

dirty

sypiać z kimś

to sleep with somebody

drwić

to mock

pijany

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ3NJIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5cb64b0348e03edef3dd44dd3055d94f1c35908f/pijany.mp3

drunk

karnawał

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ01JIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6c25022b5004af996842092e25e66d419e5d2a19/karnawal.mp3

carnival

śmiać się

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcVlFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--18b8c601964e0d56008713b718ee8a3669e35a95/smiac-sie.mp3

to laugh

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Obywatel G. C. - Nie pytaj o Polskę

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

To nie karnawał, ale tańczyć chcę

This is not a carnival, but I want to dance

I będę tańczył z nią po dzień

And I will dance with her to the day

To nie zabawa, ale bawię się

It's not fun, but I'm having fun

Bezsenne noce, senne dnie

Sleepless nights, sleepy days

To nie kochanka, ale sypiam z nią

She is not a lover but I sleep with her

Choć śmieją ze mnie się i drwią

Though they laugh at me and mock me

Taka zmęczona i pijana wciąż

So tired and drunk still

Dlatego nie, nie pytaj więcej mnie

Therefore no, don't ask me again

Nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią

Don't ask me why I'm with her

Nie pytaj mnie, dlaczego z inną nie

Don't ask me why not with another

Nie pytaj mnie, dlaczego myślę, że

Don't ask me why I think

Że nie ma dla mnie innych miejsc

That there are no other places for me

Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej

Don't ask me what I still see in her

Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie

Don't ask me why not in another

Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle chcę

Don't ask me why I still want to

Zasypiać w niej i budzić się

Fall asleep in it and wake up

Te brudne dworce, gdzie spotykam ją

These dirty stations where I meet her

Te tłumy, które cicho klną

Those crowds that curse silently

Ten pijak, który mruczy coś przez sen

That drunkard who is muttering in his sleep

Że póki my żyjemy ona żyje też

That while we live she lives too

Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie

Don't ask me, don't ask me

Co widzę w niej

What I see in her

Nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią

Don't ask me why I'm with her

Nie pytaj mnie, dlaczego z inną nie

Don't ask me why not with another

Nie pytaj mnie, dlaczego myślę, że

Don't ask me why I think

Że nie ma dla mnie innych miejsc

That there are no other places for me

Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej

Don't ask me what I still see in her

Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie

Don't ask me why not in another

Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle chcę

Don't ask me why I still want to

Zasypiać w niej i budzić się

Fall asleep in it and wake up

Te brudne dworce, gdzie spotykam ją

These dirty stations where I meet her

Te tłumy, które cicho klną

Those crowds that curse silently

Ten pijak, który mruczy coś przez sen

That drunkard who is muttering in his sleep

Że póki my żyjemy ona żyje też

That while we live she lives too

Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie

Don't ask me, don't ask me

Co widzę w niej

What I see in her

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • ciągle still, constantly, time and again
 • brudny dirty
 • tłum crowd
 • klnąć to swear (use rude words)
 • śmiać się to laugh
 • karnawał carnival
 • tańczyć to dance
 • bezsenny sleepless
 • senny sleepy
 • drwić to mock
 • pijany drunk
 • zabawa play, fun
 • kochanka mistress, lover
 • sypiać z kimś to sleep with somebody
 • nie pytaj mnie don't ask me
 • dworzec station (like bus or train station)
 • pijak drunkard
 • mruczeć to murmur, to mumble

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

carnival

sleepy

to murmur, to mumble

dirty

don't ask me

karnawał mruczeć brudny nie pytaj mnie senny
Sorry, try again.