In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

deszcz

rain

popełniać błędy

to make mistakes

walczyć

to fight

czasem

sometimes

kraj

country

lot

flight

kraj

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbklFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--cbb8fa8f874e882c1161104c6edc3156f3198958/kraj.mp3

country

deszcz

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbDRxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--80c171e35a1b113d0b9eb2e714ece21ce69fba32/deszcz.mp3

rain

czasem

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHNxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b68934b93780189993f2e50a8af2094a450b5b53/czasem.mp3

sometimes

walczyć

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBblVxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9f39119a11827cb0136ead063e2cb2c74f60991f/walczyc.mp3

to fight

popełniać błędy

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbWtxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1a3d3eeba3d0552f56a9309417e428986cd8bf8b/popelniac-bledy.mp3

to make mistakes

Translate this into Polish (drag and drop).

Myslovitz - Acidland

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

Nie poddaj się, bierz życie jakim jest

Don't give up, take life as it is

I pomyśl, że na drugie nie masz szans

And think you don't have a chance for another

Po co ten stres, myślisz, że nie masz nic

Why the stress, you think you don't have anything (don't have nothing)

Każdy ma - nawet ty

Everyone has - even you

Czasem trzeba to po prostu znaleźć

Sometimes you just have to find it

Miłość, noc i deszcz, życie też

Love, night, and rain, life too

Dla tego warto starać się

That's what it's worth trying for

Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart

Tell me if you're really worth nothing

Znajdź to w sobie, tak

Find it in yourself, yes

Nie poddaj się, bierz życie jakim jest

Don't give up, take life as it is

I pomyśl, że na drugie nie masz szans

And think you don't have a chance for another

Ten kraj jest jak psychodeliczny lot

This country is like a psychedelic flight

Czujesz, że nie zmienisz nic

You feel you can't change anything

Spróbuj wziąć z tego coś

Try to take something from it

To przecież twoje życie jest

This is your life after all

Popełniaj błędy i naprawiaj je

Make mistakes and fix them

Gdy dotkniesz dna odbijaj się

When you hit bottom bounce back

Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał

Take your time, you won't have another

Nie poddaj się, bierz życie jakim jest

Don't give up, take life as it is

I pomyśl, że na drugie nie masz szans

And think that you don't have a second chance

Odetchnij więc, zastanów się, znajdź jego sens

So take a breath, reflect, and find its meaning

Bierz życie takim jakie jest

Take life as it is

I ciągle szarp i zmieniaj je, przed siebie idź

And keep tugging and changing, keep moving forward

Bierz życie takim jakie jest

Take life as it is

I zmieniaj je i ciągle walcz, przed siebie idź

And change it and keep on fighting, keep on going

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • kraj country
 • życie life
 • noc night
 • miłość love
 • każdy every
 • nic nothing
 • znaleźć to find
 • myśleć to think
 • poddawać się to give up
 • brać to take
 • czasem sometimes
 • trzeba it's necessary to, one must
 • deszcz rain
 • starać się to strive
 • powiedzieć to say
 • nie masz szans you don't stand a chance
 • lot flight
 • popełniać błędy to make mistakes
 • naprawiać to fix
 • dotknąć to touch
 • dno bottom
 • walczyć to fight

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

love

to touch

rain

it's necessary to, one must

bottom

dno deszcz trzeba miłość dotknąć