In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

wisieć do ziemi

hang down to the ground

śmieszne zwierzę

funny animal

rzucać piłkę

to throw ball

biegać po trawie

to run on the grass

wieczorem

in the evening

spać na plecach

to sleep on the back

wieczorem

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbG9hIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0ddb1b38d08c2ddad780418f455c411687eeb7d0/wieczorem.mp3

in the evening

śmieszne zwierzę

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbXdqIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--52f424c63b05191d08dfe88f711ebc5b3e2990d4/smieszne-zwierze.mp3

funny animal

biegać po trawie

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbmtqIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--93e965db4f0b829360d6e2a7ecf8c32fad0e5dae/biegac-po-trawie.mp3

to run on the grass

rzucać piłkę

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb0FqIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--856776620be9a5478fdb3b22dddb43965bb10afd/rzucac-pilke.mp3

to throw ball

wisieć do ziemi

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbjRqIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1f0cef5b33742742e5cec951b60514f6d6ab075a/wisiec-do-ziemi.mp3

hang down to the ground

Translate this into Polish (drag and drop).

Maks

Maks

Maks

Rodzina Anny, Wojtka, Adama i Ewy ma psa.

The family of Anna, Wojtek, Adam and Eve has a dog.

Ten pies nazywa się Maks.

The dog's name is Maks.

To buldog angielski.

He is an English bulldog.

Maks to śmieszne zwierzę.

Maks is a funny animal.

On lubi jeść jedzenie dla kotów.

He likes to eat cat food.

On lubi spać na plecach.

He likes to sleep on his back.

Adam wychodzi z psem na spacer trzy razy dziennie.

Adam goes for a walk with his dog three times a day.

Maks biega po trawie.

Maks is running on the grass.

Jego język wisi do samej ziemi.

His tongue hangs down to the ground.

Zwierzę lubi grać z Adamem w piłkę.

The animal likes to play ball with Adam.

Adam rzuca piłkę.

Adam throws the ball.

Maks łapie piłkę.

Maks catches the ball.

Po spacerze chłopiec i pies wracają do domu.

After their walk, the boy and the dog go home.

Wieczorem razem oglądają telewizję.

They are watching TV together in the evening.

Maks to śmieszne zwierzę.

Maks is a funny animal.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • oglądać telewizję to watch TV
 • wieczorem in the evening
 • wracać do domu to come back home
 • angielski English
 • śmieszne zwierzę funny animal
 • jedzenie food
 • kot cat
 • spać na plecach to sleep on the back
 • wychodzić na spacer to go for a walk
 • trzy razy dziennie three times a day
 • biegać po trawie to run on the grass
 • język tongue
 • wisieć do ziemi hang down to the ground
 • rzucać piłkę to throw ball
 • łapać piłkę to catch ball

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

food

to throw ball

cat

hang down to the ground

to watch TV

jedzenie rzucać piłkę wisieć do ziemi kot oglądać telewizję