In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

lodówka

fridge

talerz

plate

duży, duża

large

zmywarka

dishwasher

gotować

to cook

kuchenka

cooker

lodówka

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa1FMIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b6e28aa196081bef857e9e06a6a090a88dbe1421/lodowka.mp3

fridge

zmywarka

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb29mIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--00442e641b363f262c252da9f9a7dd39769c5a7a/zmywarka.mp3

dishwasher

duży, duża

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb0VmIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0d347faf6d3ee06858f88ffabecdb2417a9f37b0/duzy-duza.mp3

large

gotować

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaXdIIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f97ee9c254e7ecf9bacfeeb0ce4f04f551599f07/gotowac.mp3

to cook

talerz

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcE1mIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c24535303920195124523bba724a587f14bf8187/talerz.mp3

plate

Translate this into Polish (drag and drop).

Kuchnia Anny

Kuchnia Anny

Anna's kitchen

W domu Anny i Wojtka jest duża kuchnia.

There is a large kitchen in Anna and Wojtek's house.

Wojtek sam ją zaprojektował dla swojej żony.

Wojtek designed it himself for his wife.

Anna gotuje w niej dla swojej rodziny.

Anna cooks there for her family.

W kuchni jest stół, lodówka, kuchenka i wiele szafek.

In the kitchen, there is a table, fridge, stove and lots of cupboards.

Przy stole w kuchni cała rodzina je obiady.

The whole family eats dinners at the kitchen table.

W kuchni rodzina je też śniadania i kolacje.

In the kitchen, the family also eats breakfasts and suppers.

Szklanki i talerze zmywa się w zmywarce.

Glasses and plates are washed in the dishwasher.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • kuchnia kitchen
 • duży, duża large
 • zaprojektować to design
 • dla for
 • gotować to cook
 • stół table
 • lodówka fridge
 • kuchenka cooker
 • szafka cupboard
 • zmywarka dishwasher
 • wiele many
 • obiad dinner
 • śniadanie breakfast
 • kolacja supper
 • szklanka glass (object)
 • talerz plate

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

dishwasher

to cook

breakfast

plate

cupboard

gotować śniadanie szafka talerz zmywarka