In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

pierwszy

first

piątek

Friday

brat

brother

zespół muzyczny

band

wieczór

evening

grać na saksofonie

to play the saxophone

piątek

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc2dmIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fa0c0c99765871d8ef3b71ab2fe3afe1d824cf43/piatek.mp3

Friday

brat

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBczhmIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--12df2a6d0c9391cb2727ef06f689f21227f9826a/brat.mp3

brother

pierwszy

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcmdTIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5291350ce1417aebbf74ea44494bc239c17d6b0a/pierwszy.mp3

first

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Koncert

Koncert

Concert

Ewa bardzo lubi muzykę.

Ewa is very fond of music.

Ona lubi grać na gitarze.

She likes playing the guitar.

Najlepszą koleżanką Ewy jest Gosia.

Ewa's best friend is Gosia.

Gosia też lubi muzykę.

Gosia also likes music.

Ona gra na saksofonie.

She plays the saxophone.

Obie dziewczyny grają w zespole muzycznym.

Both girls play in a musical band.

W piątek wieczorem jest ich pierwszy koncert.

Their first concert is on Friday night.

Rodzice i brat Ewy idą na koncert.

Ewa's parents and brother go to the concert.

Muzyka bardzo im się podoba.

They like the music very much.

To był wspaniały wieczór.

It was a great evening.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • muzyka music
 • wieczór evening
 • pierwszy first
 • koncert concert
 • grać na gitarze to play the guitar
 • grać na saksofonie to play the saxophone
 • piątek Friday
 • zespół muzyczny band
 • brat brother
 • podobać się to appeal to
 • wspaniały magnificent, wonderful

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

evening

magnificent, wonderful

band

to appeal to

concert

podobać się zespół muzyczny koncert wspaniały wieczór
Sorry, try again.