In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

koncert

concert

pierwszy

first

grać na saksofonie

to play the saxophone

grać na gitarze

to play the guitar

zespół muzyczny

band

brat

brother

pierwszy

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcmdTIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5291350ce1417aebbf74ea44494bc239c17d6b0a/pierwszy.mp3

first

grać na gitarze

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ3daIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d703f441cac96281e61d27d4e1542c3a6eba460a/Gra%C4%87%20na%20gitarze.mp3

to play the guitar

grać na saksofonie

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc2NmIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--682c63b51d1879cd69d20673d2e44c97769c54ad/grac-na-saksofonie.mp3

to play the saxophone

koncert

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc01mIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--68aebcbfb2890dac2527d97546896c39b19cbcee/koncert_.mp3

concert

zespół muzyczny

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc29mIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fdbf74754804a2459b843be15326a2bdcc5d88f4/zespol-muzyczny.mp3

band

Translate this into Polish (drag and drop).

Koncert

Koncert

Concert

Ewa bardzo lubi muzykę.

Ewa is very fond of music.

Ona lubi grać na gitarze.

She likes playing the guitar.

Najlepszą koleżanką Ewy jest Gosia.

Ewa's best friend is Gosia.

Gosia też lubi muzykę.

Gosia also likes music.

Ona gra na saksofonie.

She plays the saxophone.

Obie dziewczyny grają w zespole muzycznym.

Both girls play in a musical band.

W piątek wieczorem jest ich pierwszy koncert.

Their first concert is on Friday night.

Rodzice i brat Ewy idą na koncert.

Ewa's parents and brother go to the concert.

Muzyka bardzo im się podoba.

They like the music very much.

To był wspaniały wieczór.

It was a great evening.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • muzyka music
 • wieczór evening
 • pierwszy first
 • koncert concert
 • grać na gitarze to play the guitar
 • grać na saksofonie to play the saxophone
 • piątek Friday
 • zespół muzyczny band
 • brat brother
 • podobać się to appeal to
 • wspaniały magnificent, wonderful

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

evening

brother

to play the guitar

Friday

music

piątek brat muzyka grać na gitarze wieczór