In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

grać na gitarze

to play the guitar

podobać się

to appeal to

koncert

concert

muzyka

music

grać na saksofonie

to play the saxophone

pierwszy

first

grać na gitarze

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ3daIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d703f441cac96281e61d27d4e1542c3a6eba460a/Gra%C4%87%20na%20gitarze.mp3

to play the guitar

koncert

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc01mIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--68aebcbfb2890dac2527d97546896c39b19cbcee/koncert_.mp3

concert

podobać się

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdEFmIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--a1bb2d99be0f7d88faa6afb4259c3e76429b26c4/podobac-sie.mp3

to appeal to

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Koncert

Koncert

Concert

Ewa bardzo lubi muzykę.

Ewa is very fond of music.

Ona lubi grać na gitarze.

She likes playing the guitar.

Najlepszą koleżanką Ewy jest Gosia.

Ewa's best friend is Gosia.

Gosia też lubi muzykę.

Gosia also likes music.

Ona gra na saksofonie.

She plays the saxophone.

Obie dziewczyny grają w zespole muzycznym.

Both girls play in a musical band.

W piątek wieczorem jest ich pierwszy koncert.

Their first concert is on Friday night.

Rodzice i brat Ewy idą na koncert.

Ewa's parents and brother go to the concert.

Muzyka bardzo im się podoba.

They like the music very much.

To był wspaniały wieczór.

It was a great evening.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • wieczór evening
 • pierwszy first
 • muzyka music
 • grać na gitarze to play the guitar
 • koncert concert
 • grać na saksofonie to play the saxophone
 • piątek Friday
 • zespół muzyczny band
 • brat brother
 • podobać się to appeal to
 • wspaniały magnificent, wonderful

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

first

band

magnificent, wonderful

concert

to appeal to

podobać się koncert pierwszy wspaniały zespół muzyczny
Sorry, try again.