In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

iść do końca ulicy

to go to the end of the street

przed

in front of

bankomat

cash machine

skręcić w prawo

to turn right

proszę iść prosto

please go straight on

po prawej stronie

on the right side

iść do końca ulicy

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcTBYIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5296944227e78dfcaff115498a7b39fe5f1d3134/konca-ulicy.mp3

to go to the end of the street

proszę iść prosto

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcWNYIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--3329ab5c15df5101a16ad9f56a003db5abb917f5/prosze-isc-prosto.mp3

please go straight on

skręcić w prawo

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcWtYIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f09c48daf42a997f3e1f198ba757a05a10e9e332/skrecic-w-prawo.mp3

to turn right

bankomat

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcDBYIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8cc13b08cc04145fe13b95f494f900d9b20756b9/bankomat.mp3

cash machine

przed

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcllYIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2bb7d35adfe74690acd9703e7b1ebee3bc1b0ab9/przed.mp3

in front of

Translate this into Polish (drag and drop).

Gdzie jest poczta?

Listen to the dialogue a few times and practice pronunciation.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • proszę iść prosto please go straight on
 • skręcić w prawo to turn right
 • skręcić w lewo to turn left
 • iść do końca ulicy to go to the end of the street
 • po prawej stronie on the right side
 • po lewej stronie on the left side
 • obok beside, next to
 • przed in front of
 • za behind
 • Przepraszam, gdzie jest... Excuse me, where is...
 • Czy to daleko? Is it far from here?
 • poczta post office
 • bank bank
 • bankomat cash machine
 • sklep shop
 • restauracja restaurant
 • dworzec kolejowy train station
 • dworzec autobusowy bus station
 • lotnisko airport
 • postój taksówek taxi rank
 • hotel hotel

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

on the right side

Excuse me, where is...

in front of

taxi rank

airport

Przepraszam, gdzie jest... postój taksówek lotnisko po prawej stronie przed