In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

kolega

friend, colleague (male)

zostawać

to stay

ławka

bench

pokój

room

trawnik

lawn

uczyć się

to learn

ławka

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBblVmIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f856f1eb35eabf3e7f3c7638e8c5f664c5df5bf1/lawka.mp3

bench

zostawać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbm9mIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9013b3a96f50dafba85fd9bcbe5990e22045c230/zostawac.mp3

to stay

pokój

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaU1IIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--461d524a95255bcbec7402c939e8698cff3fabe2/pokoj.mp3

room

kolega

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHNEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c4df2591370514083171346985a239e751547240/kolega.mp3

friend, colleague (male)

trawnik

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbmNmIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e7b8226ed3861e7691d9ed43a30b5503289f9ba2/trawnik.mp3

lawn

Translate this into Polish (drag and drop).

Dzieci

Dzieci

Children

Dzieci Anny i Wojtka chodzą do szkoły.

Anna and Wojtek's children go to school.

W domu każde dziecko ma swój pokój.

At home, every child has a room.

Dzieci uczą się w swoich pokojach.

Children learn in their rooms.

One odrabiają lekcje przy swoich biurkach.

They are doing their homework at their desks.

Potem odpoczywają.

Then, they rest.

Wtedy często wychodzą do ogrodu przy domu.

Then they often go out to the garden next to the house.

W ogrodzie są ławki i trawnik.

There are benches and a lawn in the garden.

Ale co dzieci robią zimą?

But what do children do in winter?

Zimą dzieci zostają w domu lub spotykają się z kolegami.

In winter, the children stay at home or meet their friends.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • uczyć się to learn
 • zima winter
 • kolega friend, colleague (male)
 • pokój room
 • każdy, każda every
 • chodzić to go, walk
 • swój own
 • odrabiać lekcje to do homework
 • przy beside, next to
 • biurko desk
 • odpoczywać to relax, rest
 • wychodzić to go out
 • ławka bench
 • trawnik lawn
 • spotykać się to meet
 • zostawać to stay

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

every

to go, walk

beside, next to

lawn

own

każdy, każda przy swój chodzić trawnik