In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

trawnik

lawn

kolega

friend, colleague (male)

ławka

bench

przy

beside, next to

swój

own

spotykać się

to meet

ławka

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBblVmIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f856f1eb35eabf3e7f3c7638e8c5f664c5df5bf1/lawka.mp3

bench

trawnik

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbmNmIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e7b8226ed3861e7691d9ed43a30b5503289f9ba2/trawnik.mp3

lawn

kolega

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHNEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c4df2591370514083171346985a239e751547240/kolega.mp3

friend, colleague (male)

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Dzieci

Dzieci

Children

Dzieci Anny i Wojtka chodzą do szkoły.

Anna and Wojtek's children go to school.

W domu każde dziecko ma swój pokój.

At home, every child has a room.

Dzieci uczą się w swoich pokojach.

Children learn in their rooms.

One odrabiają lekcje przy swoich biurkach.

They are doing their homework at their desks.

Potem odpoczywają.

Then, they rest.

Wtedy często wychodzą do ogrodu przy domu.

Then they often go out to the garden next to the house.

W ogrodzie są ławki i trawnik.

There are benches and a lawn in the garden.

Ale co dzieci robią zimą?

But what do children do in winter?

Zimą dzieci zostają w domu lub spotykają się z kolegami.

In winter, the children stay at home or meet their friends.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • chodzić to go, walk
 • każdy, każda every
 • swój own
 • pokój room
 • uczyć się to learn
 • odrabiać lekcje to do homework
 • przy beside, next to
 • biurko desk
 • odpoczywać to relax, rest
 • wychodzić to go out
 • ławka bench
 • trawnik lawn
 • zima winter
 • spotykać się to meet
 • zostawać to stay
 • kolega friend, colleague (male)

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

room

to relax, rest

bench

own

to go, walk

odpoczywać chodzić swój pokój ławka
Sorry, try again.