In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

uczyć się

to learn

zostawać

to stay

swój

own

ławka

bench

pokój

room

odrabiać lekcje

to do homework

swój

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbWNmIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f9fab4a432ca4c3ff68e5d2eff6a40f7875cc6d3/swoj.mp3

own

ławka

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBblVmIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f856f1eb35eabf3e7f3c7638e8c5f664c5df5bf1/lawka.mp3

bench

uczyć się

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdVFCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--931878a45c840bd8abe0f6042bef5ff3f51f9211/uczyc-sie.mp3

to learn

pokój

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaU1IIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--461d524a95255bcbec7402c939e8698cff3fabe2/pokoj.mp3

room

zostawać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbm9mIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9013b3a96f50dafba85fd9bcbe5990e22045c230/zostawac.mp3

to stay

Translate this into Polish (drag and drop).

Dzieci

Dzieci

Children

Dzieci Anny i Wojtka chodzą do szkoły.

Anna and Wojtek's children go to school.

W domu każde dziecko ma swój pokój.

At home, every child has a room.

Dzieci uczą się w swoich pokojach.

Children learn in their rooms.

One odrabiają lekcje przy swoich biurkach.

They are doing their homework at their desks.

Potem odpoczywają.

Then, they rest.

Wtedy często wychodzą do ogrodu przy domu.

Then they often go out to the garden next to the house.

W ogrodzie są ławki i trawnik.

There are benches and a lawn in the garden.

Ale co dzieci robią zimą?

But what do children do in winter?

Zimą dzieci zostają w domu lub spotykają się z kolegami.

In winter, the children stay at home or meet their friends.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • chodzić to go, walk
 • każdy every
 • swój own
 • pokój room
 • uczyć się to learn
 • odrabiać lekcje to do homework
 • przy beside, next to
 • biurko desk
 • odpoczywać to relax, rest
 • wychodzić to go out
 • ławka bench
 • trawnik lawn
 • zima winter
 • spotykać się to meet
 • zostawać to stay
 • kolega friend, colleague (male)

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

desk

to learn

to go, walk

beside, next to

to stay

uczyć się zostawać biurko chodzić przy