In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

uczyć się

to learn

odrabiać lekcje

to do homework

swój

own

wychodzić

to go out

trawnik

lawn

chodzić

to go, walk

swój

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbWNmIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f9fab4a432ca4c3ff68e5d2eff6a40f7875cc6d3/swoj.mp3

own

uczyć się

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdVFCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--931878a45c840bd8abe0f6042bef5ff3f51f9211/uczyc-sie.mp3

to learn

odrabiać lekcje

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbW9mIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--72646b8158d6b25e5ae651318876f750c479af93/odrabiac-lekcje.mp3

to do homework

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Dzieci

Dzieci

Children

Dzieci Anny i Wojtka chodzą do szkoły.

Anna and Wojtek's children go to school.

W domu każde dziecko ma swój pokój.

At home, every child has a room.

Dzieci uczą się w swoich pokojach.

Children learn in their rooms.

One odrabiają lekcje przy swoich biurkach.

They are doing their homework at their desks.

Potem odpoczywają.

Then, they rest.

Wtedy często wychodzą do ogrodu przy domu.

Then they often go out to the garden next to the house.

W ogrodzie są ławki i trawnik.

There are benches and a lawn in the garden.

Ale co dzieci robią zimą?

But what do children do in winter?

Zimą dzieci zostają w domu lub spotykają się z kolegami.

In winter, the children stay at home or meet their friends.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • uczyć się to learn
 • zima winter
 • kolega friend, colleague (male)
 • pokój room
 • każdy, każda every
 • chodzić to go, walk
 • swój own
 • odrabiać lekcje to do homework
 • przy beside, next to
 • biurko desk
 • odpoczywać to relax, rest
 • wychodzić to go out
 • ławka bench
 • trawnik lawn
 • spotykać się to meet
 • zostawać to stay

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to learn

lawn

every

to meet

to stay

uczyć się zostawać trawnik każdy, każda spotykać się
Sorry, try again.