In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

umyć samochód

to wash the car

wiosna

spring

szampon

shampoo

świeci słońce

the sun is shining

praca domowa

homework

gąbka

sponge

umyć samochód

/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcDBpIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2a2cebab7fe45862a7da50702977307bb67a5deb/umyc-samochod.mp3

to wash the car

świeci słońce

/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcHNpIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1a3b656e1ab8dd213e6c74aeb9a197b8cf3dc296/swieci-slonce.mp3

the sun is shining

szampon

/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcVlpIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--982fd9701887f08f60c81389d6d3b75c61e84bd7/szampon.mp3

shampoo

praca domowa

/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcDRpIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e34f3352cbbbf4c96445534314559bfd324c2416/praca-domowa.mp3

homework

wiosna

/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcGNpIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--7e95294d6a1935e72f10c96c1102b22fbb42a301/wiosna.mp3

spring

Translate this into Polish (drag and drop).

Brudny samochód

Brudny samochód

Dirty car

Dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny.

Today is the first day of spring.

Na dworze jest ciepło i świeci słońce.

It's warm outside and the sun is shining.

Wojtek chce jutro z rodziną pojechać samochodem na wycieczkę.

Wojtek wants to go on a trip with his family in his car tomorrow.

Niestety samochód jest brudny.

Unfortunately, the car is dirty.

“Adam, czy możesz mi pomóc i umyć ze mną samochód?” pyta Wojtek syna.

"Adam, can you help me and wash the car with me?" asks Wojtek his son.

“Nie możemy pojechać na wycieczkę takim brudnym samochodem.”

"We can't go on a trip in such a dirty car."

“Oczywiście” odpowiada Adam.

"Of course," replies Adam. "I'll be happy to help dad, I'm just finishing my homework."

“Chętnie pomogę tato, właśnie kończę pracę domową”.

"Great! Go to the garage and get a bucket, brush, sponge and shampoo for the car.

“Świetnie! Idź do garażu i przynieś wiadro, szczotkę, gąbkę i szampon do samochodu.

I'll get the hoover and vacuum inside."

Ja wezmę odkurzacz i odkurzę w środku.”

Adam brings all the stuff and helps Wojtek wash the car.

Adam przynosi wszystkie rzeczy i pomaga Wojtkowi umyć samochód.

Half an hour later the car is clean.

Pół godziny później samochód jest czysty.

Wojtek proudly shows it to his wife.

Wojtek z dumą pokazuje go żonie.

I invite everyone to take a trip tomorrow!

Zapraszam wszystkich jutro na wycieczkę!

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • garaż garage
 • wiosna spring
 • na dworze outside
 • świeci słońce the sun is shining
 • umyć samochód to wash the car
 • praca domowa homework
 • wiadro bucket
 • szczotka brush
 • gąbka sponge
 • szampon shampoo
 • w środku inside
 • czysty clean
 • odkurzacz vacuum cleaner
 • odkurzać to vacuum

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

homework

spring

to vacuum

garage

inside

wiosna praca domowa garaż w środku odkurzać