Bezsenna noc

Polish short stories for beginners

posted by
Pawel
published

Here's another short story for our Polish short stories for beginners course. I hope you will like it.

This is the 9th story in our course. I think there will be around 15 Polish short stories altogether so stay tuned because the new ones will come soon 😀

Audio and transcript

× Sorry, you need to log in to see the transcript...

Bezsenna noc

Sleepless night

Kiedy nie mogę spać, wychodzę na zewnątrz i obserwuję gwiazdy.

When I can't sleep, I go outside and watch the stars.

Dzisiaj też nie mogę spać więc jak zawsze, siedzę na werandzie i patrzę w niebo.

Today, too, I can't sleep so as always, I'm sitting on the porch and looking at the sky.

Piję ciepłą herbatę, myślę o swoich sprawach, gdy nagle słyszę jakiś dźwięk. Jakby ciche warczenie zwierzęcia.

I drink warm tea, think about my affairs when suddenly I hear a sound. As if an animal was quietly growling.

“Kto tam?” pytam zaniepokojony. Brak odpowiedzi. Cisza. Po chwili znowu ten sam dźwięk. Dochodzi z pobliskich krzaków.

"Who's there?" I ask anxiously. No answer. Silence. After a while the same sound again. It comes from nearby bushes.

“Hej, jest tam kto?” wołam ponownie. Tym razem jestem już trochę zdenerwowany.

"Hey, is anyone there?" I call again. This time I'm a little nervous.

Zazwyczaj, o tej porze przed domem jest zupełnie cicho. Jestem tylko jak, księżyc i gwiazdy. Ale tej nocy jest inaczej.

Usually, at this time it is quite quiet outside the house. It's just me, the moon and stars. But tonight is different.

Ponownie słyszę ten dziwny, niepokojący dźwięk. Podskakuję ze strachu i krzyczę z całej siły ‘Kto tutaj jest?’

Again, I hear this strange, disturbing sound. I jump with fear and scream with all my strength, "Who is here?"

Nagle, mój młodszy brat wyskakuje z krzaków, śmieje się i mówi “Nie bój się, to tylko ja.”

Suddenly, my little brother jumps out of the bushes, laughs and says, "Don't be afraid, it's just me."

Mój brat myśli, że to zabawne. Śmieję się nerwowo razem z nim, ale tak naprawdę jestem przerażony.

My brother thinks it's funny. I laugh nervously with him, but I'm really scared.

Teraz to już na pewno nie zasnę.

Now I certainly won't sleep.

Vocabulary

 • na zewnątrz outside
 • bezsenna noc sleepless night
 • nie mogę spać I can't sleep
 • gwiazdy stars
 • niebo sky
 • księżyc moon
 • dziwny strange
 • dźwięk sound
 • cisza silence
 • krzak bush
 • ponownie again
 • zaniepokojony concerned
 • zdenerwowany nervous, upset
 • przerażony terrified
 • strach fear
 • zabawny funny
 • śmiać się to laugh
 • nie bój się don't be scared
 • herbata tea

Exercise

Drag and drop expressions to their correct translations.

sky

tea

to laugh

funny

concerned

I can't sleep

don't be scared

zabawny śmiać się niebo nie bój się herbata zaniepokojony nie mogę spać
× Congrats, this is the correct order.
× Sorry, try again.

Comments (2)

Lis AGP, 13 days ago

Gracias!

Pawel, 12 days ago

You're welcome Lis!

Your comment
Log in to post a comment