In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

zaniepokojony

concerned

krzak

bush

dźwięk

sound

zdenerwowany

nervous, upset

dziwny

strange

herbata

tea

dźwięk

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcDBFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--891b43818a1e77aec56cdaa00b8f95ad0837ec8d/dzwiek.mp3

sound

krzak

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcDhFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f79e6663d4f9f276680fafdbe8de8bca0581eeec/krzak.mp3

bush

zaniepokojony

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcUVFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5054f0a9e76e1a18b141e1bb3a75c37e4a385265/zaniepokojony.mp3

concerned

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Bezsenna noc

Bezsenna noc

Sleepless night

Kiedy nie mogę spać, wychodzę na zewnątrz i obserwuję gwiazdy.

When I can't sleep, I go outside and watch the stars.

Dzisiaj też nie mogę spać więc jak zawsze, siedzę na werandzie i patrzę w niebo.

Today, too, I can't sleep so as always, I'm sitting on the porch and looking at the sky.

Piję ciepłą herbatę, myślę o swoich sprawach, gdy nagle słyszę jakiś dźwięk. Jakby ciche warczenie zwierzęcia.

I drink warm tea, think about my affairs when suddenly I hear a sound. As if an animal was quietly growling.

“Kto tam?” pytam zaniepokojony. Brak odpowiedzi. Cisza. Po chwili znowu ten sam dźwięk. Dochodzi z pobliskich krzaków.

"Who's there?" I ask anxiously. No answer. Silence. After a while the same sound again. It comes from nearby bushes.

“Hej, jest tam kto?” wołam ponownie. Tym razem jestem już trochę zdenerwowany.

"Hey, is anyone there?" I call again. This time I'm a little nervous.

Zazwyczaj, o tej porze przed domem jest zupełnie cicho. Jestem tylko jak, księżyc i gwiazdy. Ale tej nocy jest inaczej.

Usually, at this time it is quite quiet outside the house. It's just me, the moon and stars. But tonight is different.

Ponownie słyszę ten dziwny, niepokojący dźwięk. Podskakuję ze strachu i krzyczę z całej siły ‘Kto tutaj jest?’

Again, I hear this strange, disturbing sound. I jump with fear and scream with all my strength, "Who is here?"

Nagle, mój młodszy brat wyskakuje z krzaków, śmieje się i mówi “Nie bój się, to tylko ja.”

Suddenly, my little brother jumps out of the bushes, laughs and says, "Don't be afraid, it's just me."

Mój brat myśli, że to zabawne. Śmieję się nerwowo razem z nim, ale tak naprawdę jestem przerażony.

My brother thinks it's funny. I laugh nervously with him, but I'm really scared.

Teraz to już na pewno nie zasnę.

Now I certainly won't sleep.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • na zewnątrz outside
 • bezsenna noc sleepless night
 • nie mogę spać I can't sleep
 • herbata tea
 • gwiazdy stars
 • niebo sky
 • księżyc moon
 • dziwny strange
 • dźwięk sound
 • cisza silence
 • krzak bush
 • ponownie again
 • zaniepokojony concerned
 • zdenerwowany nervous, upset
 • przerażony terrified
 • strach fear
 • zabawny funny
 • śmiać się to laugh
 • nie bój się don't be scared

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

don't be scared

I can't sleep

fear

strange

funny

nie bój się dziwny strach zabawny nie mogę spać
Sorry, try again.