In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

dzwonić, zadzwonić

to telephone

wizyta (u lekarza)

appointment

to nic poważnego

it's nothing serious

szkoła

school

dlaczego

why

lekarz

doctor

dlaczego

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdmtFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1cec00042c937d9e874a2f55558dcbd4a33bfcd3/dlaczego.mp3

why

to nic poważnego

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--59279409608868345afc7f23548211dadc656c87/to-nic-powaznego.mp3

it's nothing serious

dzwonić, zadzwonić

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcnNnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--7be607f442bd85b4555dfe71b4b27e0a6e31052f/dzwonic-zadzwonic.mp3

to telephone

szkoła

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa3dmIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f4700f32d7bf89b9fe64426e44ab958cfc663c3b/szkola.mp3

school

wizyta (u lekarza)

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcjRnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--21613328172f460fba5b5ea56bce3070454d775a/wizyta.mp3

appointment

Translate this into Polish (drag and drop).

Adam jest chory

Adam jest chory

Adam is ill

Dlaczego Adam nie idzie dziś do szkoły?

Why isn't Adam going to school today?

Adam nie idzie do szkoły, bo jest chory.

Adam doesn't go to school because he is ill.

On bardzo źle się czuje.

He feels very bad.

Ma gorączkę i boli go głowa.

He has a fever and has a headache.

Adam dzwoni do przychodni „Mam gorączkę i boli mnie głowa. Chcę się widzieć z lekarzem”.

Adam calls the surgery “I have a fever and I have a headache (lit. my head hurts). I want to see a doctor".

„Proszę przyjść o godzinie 9” odpowiada kobieta pracująca w przychodni.

"Please come at 9 o'clock," replies the woman working in the surgery.

O godzinie 9 Adam idzie na wizytę u lekarza.

At 9 o'clock, Adam goes to see the doctor.

Lekarz bada Adama i mówi „To nic poważnego, ale musisz przez kilka dni zostać w domu”.

The doctor examines Adam and says, "It's nothing serious, but you need to stay home for a few days."

Lekarz daje Adamowi receptę na leki.

The doctor gives Adam a prescription for drugs.

Adam idzie do apteki i kupuje leki.

Adam goes to the pharmacy and buys drugs.

Potem wraca do domu.

Then he goes home.

W domu Adam rozbiera się i kładzie się do łóżka.

At home, Adam undresses and goes to bed.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • chory ill
 • dlaczego why
 • szkoła school
 • dziś today
 • źle badly, poorly
 • czuć się to feel
 • gorączka fever
 • boli mnie głowa I have a headache
 • dzwonić, zadzwonić to telephone
 • chcieć to want
 • widzieć to see
 • kobieta woman
 • lekarz doctor
 • wizyta (u lekarza) appointment
 • badać to examine
 • to nic poważnego it's nothing serious
 • zostać w domu to stay at home
 • apteka pharmacy
 • lek medicine, medication
 • rozebrać się to undress
 • kłaść się do łóżka to go to bed

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

ill

to examine

to stay at home

medicine, medication

doctor

chory badać lekarz zostać w domu lek