In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

kobieta

woman

badać

to examine

zostać w domu

to stay at home

chcieć

to want

lek

medicine, medication

źle

badly, poorly

zostać w domu

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc1FnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--78d09ae98b35b09f6f8d5160ebc68d66e4305119/zostac-w-domu.mp3

to stay at home

chcieć

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaXNEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fcce9526c3fa8cacebc5e97d59e117858e683d1b/chciec.mp3

to want

lek

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc2dnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f9236948e57ffd25d07b2473df37a54e264ea551/lek.mp3

medicine, medication

kobieta

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcllTIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--adc9a954d5cd03700da4f2451cf8c3c240af75b5/kobieta.mp3

woman

badać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0FnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--660315ba47aa92930656de26462ba5e72516da45/badac.mp3

to examine

Translate this into Polish (drag and drop).

Adam jest chory

Adam jest chory

Adam is ill

Dlaczego Adam nie idzie dziś do szkoły?

Why isn't Adam going to school today?

Adam nie idzie do szkoły, bo jest chory.

Adam doesn't go to school because he is ill.

On bardzo źle się czuje.

He feels very bad.

Ma gorączkę i boli go głowa.

He has a fever and has a headache.

Adam dzwoni do przychodni „Mam gorączkę i boli mnie głowa. Chcę się widzieć z lekarzem”.

Adam calls the surgery “I have a fever and I have a headache (lit. my head hurts). I want to see a doctor".

„Proszę przyjść o godzinie 9” odpowiada kobieta pracująca w przychodni.

"Please come at 9 o'clock," replies the woman working in the surgery.

O godzinie 9 Adam idzie na wizytę u lekarza.

At 9 o'clock, Adam goes to see the doctor.

Lekarz bada Adama i mówi „To nic poważnego, ale musisz przez kilka dni zostać w domu”.

The doctor examines Adam and says, "It's nothing serious, but you need to stay home for a few days."

Lekarz daje Adamowi receptę na leki.

The doctor gives Adam a prescription for drugs.

Adam idzie do apteki i kupuje leki.

Adam goes to the pharmacy and buys drugs.

Potem wraca do domu.

Then he goes home.

W domu Adam rozbiera się i kładzie się do łóżka.

At home, Adam undresses and goes to bed.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • chory ill
 • dlaczego why
 • szkoła school
 • dziś today
 • źle badly, poorly
 • czuć się to feel
 • gorączka fever
 • boli mnie głowa I have a headache
 • dzwonić, zadzwonić to telephone
 • chcieć to want
 • widzieć to see
 • kobieta woman
 • lekarz doctor
 • wizyta (u lekarza) appointment
 • badać to examine
 • to nic poważnego it's nothing serious
 • zostać w domu to stay at home
 • apteka pharmacy
 • lek medicine, medication
 • rozebrać się to undress
 • kłaść się do łóżka to go to bed

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to feel

fever

to stay at home

it's nothing serious

to undress

to nic poważnego zostać w domu czuć się rozebrać się gorączka