In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

widzieć

to see

lekarz

doctor

dzwonić, zadzwonić

to telephone

chcieć

to want

dziś

today

lek

medicine, medication

widzieć

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbTRJIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--02220f6e00d62cd8a7c4d0c42ab3230d59d3eddd/widziec.mp3

to see

lekarz

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcndnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b2f529945dd5d77e5cebfd01cd999e1f5bb31cc9/lekarz.mp3

doctor

dzwonić, zadzwonić

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcnNnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--7be607f442bd85b4555dfe71b4b27e0a6e31052f/dzwonic-zadzwonic.mp3

to telephone

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Adam jest chory

Adam jest chory

Adam is ill

Dlaczego Adam nie idzie dziś do szkoły?

Why isn't Adam going to school today?

Adam nie idzie do szkoły, bo jest chory.

Adam doesn't go to school because he is ill.

On bardzo źle się czuje.

He feels very bad.

Ma gorączkę i boli go głowa.

He has a fever and has a headache.

Adam dzwoni do przychodni „Mam gorączkę i boli mnie głowa. Chcę się widzieć z lekarzem”.

Adam calls the surgery “I have a fever and I have a headache (lit. my head hurts). I want to see a doctor".

„Proszę przyjść o godzinie 9” odpowiada kobieta pracująca w przychodni.

"Please come at 9 o'clock," replies the woman working in the surgery.

O godzinie 9 Adam idzie na wizytę u lekarza.

At 9 o'clock, Adam goes to see the doctor.

Lekarz bada Adama i mówi „To nic poważnego, ale musisz przez kilka dni zostać w domu”.

The doctor examines Adam and says, "It's nothing serious, but you need to stay home for a few days."

Lekarz daje Adamowi receptę na leki.

The doctor gives Adam a prescription for drugs.

Adam idzie do apteki i kupuje leki.

Adam goes to the pharmacy and buys drugs.

Potem wraca do domu.

Then he goes home.

W domu Adam rozbiera się i kładzie się do łóżka.

At home, Adam undresses and goes to bed.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • chcieć to want
 • boli mnie głowa I have a headache
 • dlaczego why
 • widzieć to see
 • kobieta woman
 • kłaść się do łóżka to go to bed
 • szkoła school
 • chory ill
 • dziś today
 • źle badly, poorly
 • czuć się to feel
 • gorączka fever
 • dzwonić, zadzwonić to telephone
 • lekarz doctor
 • wizyta (u lekarza) appointment
 • badać to examine
 • to nic poważnego it's nothing serious
 • zostać w domu to stay at home
 • apteka pharmacy
 • lek medicine, medication
 • rozebrać się to undress

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

today

to undress

doctor

medicine, medication

why

dlaczego rozebrać się lekarz lek dziś
Sorry, try again.