In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

czerwony

red

jesień

autumn

dzisiaj

today

kolor

colour

liść

leaf

garaż

garage

dzisiaj

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa0FEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9511991dd8f259eec1d2219b5cf7f6ad7ca4babf/dzisiaj.mp3

today

jesień

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaVFnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8ee334d9de1553cd28e4ab54e9c2297babc05c69/jesien.mp3

autumn

kolor

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBakVnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c31d5b37fc4d944d70e90ee9768e1321583c6486/kolor.mp3

colour

liść

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaThnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f46a4869a8a43b40aa6671977a90215df8563d58/lisc.mp3

leaf

czerwony

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaVlZIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--da10c2a6586afa6ac90249d6278fd4a636cc21e1/czerwony.mp3

red

Translate this into Polish (drag and drop).

Sorry, try again.
Correct!

Wycieczka do lasu

Wycieczka do lasu

A trip to the forest

Dzisiaj jest sobota.

Today is Saturday.

Jest jesień.

It is autumn.

Anna, Wojtek i dzieci wstają wcześnie rano.

Anna, Wojtek, and the children get up early in the morning.

Szybko jedzą śniadanie.

They eat breakfast quickly.

Wojtek wyprowadza samochód z garażu.

Wojtek takes the car out of the garage.

Cała rodzina jedzie na wycieczkę do lasu.

The whole family goes on a trip to the forest.

Jesienią w lesie jest pięknie.

In autumn, it's beautiful in the forest

Liście mają różne kolory.

The leaves are of different colors.

Są żółte, pomarańczowe, czerwone i brązowe.

They are yellow, orange, red, and brown.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • wycieczka trip, excursion
 • samochód car
 • sobota Saturday
 • dzisiaj today
 • szybko quickly
 • jeść śniadanie to have breakfast
 • pomarańczowy orange (colour)
 • czerwony red
 • żółty yellow
 • brązowy brown
 • las forest
 • jesień autumn
 • wstawać to get up
 • wcześnie rano early in the morning
 • garaż garage
 • jechać to go, to drive
 • pięknie beautifully
 • liść leaf
 • kolor colour

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

garage

to go, to drive

Saturday

early in the morning

yellow

sobota żółty jechać garaż wcześnie rano
Sorry, try again.