In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

wcześnie rano

early in the morning

jechać

to go, to drive

dzisiaj

today

liść

leaf

samochód

car

sobota

Saturday

jechać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaXNnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--cbc0f47428dd6da37b1f21771d8e49d784c7a7a6/jechac.mp3

to go, to drive

wcześnie rano

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaWNnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6f29ecc2e9680d61d6f8d67d22e91c690c38982e/wczesnie-rano.mp3

early in the morning

liść

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaThnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f46a4869a8a43b40aa6671977a90215df8563d58/lisc.mp3

leaf

samochód

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZzhEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--025ce1a2ee8ef5a773f4173b6fc91a759604c29f/samochod.mp3

car

dzisiaj

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa0FEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9511991dd8f259eec1d2219b5cf7f6ad7ca4babf/dzisiaj.mp3

today

Translate this into Polish (drag and drop).

Wycieczka do lasu

Wycieczka do lasu

A trip to the forest

Dzisiaj jest sobota.

Today is Saturday.

Jest jesień.

It is autumn.

Anna, Wojtek i dzieci wstają wcześnie rano.

Anna, Wojtek, and the children get up early in the morning.

Szybko jedzą śniadanie.

They eat breakfast quickly.

Wojtek wyprowadza samochód z garażu.

Wojtek takes the car out of the garage.

Cała rodzina jedzie na wycieczkę do lasu.

The whole family goes on a trip to the forest.

Jesienią w lesie jest pięknie.

In autumn, it's beautiful in the forest

Liście mają różne kolory.

The leaves are of different colors.

Są żółte, pomarańczowe, czerwone i brązowe.

They are yellow, orange, red, and brown.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • wycieczka trip, excursion
 • las forest
 • dzisiaj today
 • sobota Saturday
 • jesień autumn
 • wstawać to get up
 • wcześnie rano early in the morning
 • szybko quickly
 • jeść śniadanie to have breakfast
 • samochód car
 • garaż garage
 • jechać to go, to drive
 • pięknie beautifully
 • liść leaf
 • kolor colour
 • żółty yellow
 • pomarańczowy orange (colour)
 • czerwony red
 • brązowy brown

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

car

orange (colour)

colour

leaf

beautifully

pomarańczowy samochód liść pięknie kolor