In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

pięknie

beautifully

las

forest

sobota

Saturday

pomarańczowy

orange (colour)

wstawać

to get up

jesień

autumn

pięknie

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaTBnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--45ed12855fba089251832ce9187ce7c5a9ae56ed/pieknie.mp3

beautifully

sobota

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaEVEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--bac608fe98a7f5302e98c26a97bd18e4b347e1cb/sobota.mp3

Saturday

las

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaUlnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--00a099f729734d365b48d788239384deed377621/las.mp3

forest

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Wycieczka do lasu

Wycieczka do lasu

A trip to the forest

Dzisiaj jest sobota.

Today is Saturday.

Jest jesień.

It is autumn.

Anna, Wojtek i dzieci wstają wcześnie rano.

Anna, Wojtek, and the children get up early in the morning.

Szybko jedzą śniadanie.

They eat breakfast quickly.

Wojtek wyprowadza samochód z garażu.

Wojtek takes the car out of the garage.

Cała rodzina jedzie na wycieczkę do lasu.

The whole family goes on a trip to the forest.

Jesienią w lesie jest pięknie.

In autumn, it's beautiful in the forest

Liście mają różne kolory.

The leaves are of different colors.

Są żółte, pomarańczowe, czerwone i brązowe.

They are yellow, orange, red, and brown.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • wycieczka trip, excursion
 • samochód car
 • sobota Saturday
 • dzisiaj today
 • szybko quickly
 • jeść śniadanie to have breakfast
 • pomarańczowy orange (colour)
 • czerwony red
 • żółty yellow
 • brązowy brown
 • las forest
 • jesień autumn
 • wstawać to get up
 • wcześnie rano early in the morning
 • garaż garage
 • jechać to go, to drive
 • pięknie beautifully
 • liść leaf
 • kolor colour

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to get up

to go, to drive

brown

quickly

car

wstawać brązowy samochód jechać szybko
Sorry, try again.