In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

jeść śniadanie

to have breakfast

wstawać

to get up

wycieczka

trip, excursion

szybko

quickly

czerwony

red

pomarańczowy

orange (colour)

jeść śniadanie

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdGdSIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--61594f74eaa8fcd4f0c33f381f436b7ac359642f/jesc-sniadanie.mp3

to have breakfast

wstawać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaVVnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--7678f2c098d24bcb7a7eb6330ca1e33f35e7de49/wstawac.mp3

to get up

wycieczka

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ3dEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5657dfbfa1697caa819ca1321e1ab5aca33062be/wycieczka.mp3

trip, excursion

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Wycieczka do lasu

Wycieczka do lasu

A trip to the forest

Dzisiaj jest sobota.

Today is Saturday.

Jest jesień.

It is autumn.

Anna, Wojtek i dzieci wstają wcześnie rano.

Anna, Wojtek, and the children get up early in the morning.

Szybko jedzą śniadanie.

They eat breakfast quickly.

Wojtek wyprowadza samochód z garażu.

Wojtek takes the car out of the garage.

Cała rodzina jedzie na wycieczkę do lasu.

The whole family goes on a trip to the forest.

Jesienią w lesie jest pięknie.

In autumn, it's beautiful in the forest

Liście mają różne kolory.

The leaves are of different colors.

Są żółte, pomarańczowe, czerwone i brązowe.

They are yellow, orange, red, and brown.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • wycieczka trip, excursion
 • las forest
 • dzisiaj today
 • sobota Saturday
 • jesień autumn
 • wstawać to get up
 • wcześnie rano early in the morning
 • szybko quickly
 • jeść śniadanie to have breakfast
 • samochód car
 • garaż garage
 • jechać to go, to drive
 • pięknie beautifully
 • liść leaf
 • kolor colour
 • żółty yellow
 • pomarańczowy orange (colour)
 • czerwony red
 • brązowy brown

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

autumn

leaf

garage

colour

to get up

kolor jesień garaż wstawać liść
Sorry, try again.