In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

jechać

to go, to drive

garaż

garage

kolor

colour

wycieczka

trip, excursion

sobota

Saturday

pięknie

beautifully

wycieczka

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbXNrIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b1ce8e06d31f2118692b54fbd086399e324b57c7/wycieczka.mp3

trip, excursion

garaż

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaW9nIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6ad5fa237fe43ff2949a71f6a0e2ab36474545f9/garaz.mp3

garage

kolor

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBakVnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c31d5b37fc4d944d70e90ee9768e1321583c6486/kolor.mp3

colour

sobota

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaEVEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--bac608fe98a7f5302e98c26a97bd18e4b347e1cb/sobota.mp3

Saturday

jechać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaXNnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--cbc0f47428dd6da37b1f21771d8e49d784c7a7a6/jechac.mp3

to go, to drive

Translate this into Polish (drag and drop).

Wycieczka do lasu

Wycieczka do lasu

A trip to the forest

Dzisiaj jest sobota.

Today is Saturday.

Jest jesień.

It is autumn.

Anna, Wojtek i dzieci wstają wcześnie rano.

Anna, Wojtek, and the children get up early in the morning.

Szybko jedzą śniadanie.

They eat breakfast quickly.

Wojtek wyprowadza samochód z garażu.

Wojtek takes the car out of the garage.

Cała rodzina jedzie na wycieczkę do lasu.

The whole family goes on a trip to the forest.

Jesienią w lesie jest pięknie.

In autumn, it's beautiful in the forest

Liście mają różne kolory.

The leaves are of different colors.

Są żółte, pomarańczowe, czerwone i brązowe.

They are yellow, orange, red, and brown.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • wycieczka trip, excursion
 • las forest
 • dzisiaj today
 • sobota Saturday
 • jesień autumn
 • wstawać to get up
 • wcześnie rano early in the morning
 • szybko quickly
 • jeść śniadanie to have breakfast
 • samochód car
 • garaż garage
 • jechać to go, to drive
 • pięknie beautifully
 • liść leaf
 • kolor colour
 • żółty yellow
 • pomarańczowy orange (colour)
 • czerwony red
 • brązowy brown

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

quickly

forest

trip, excursion

to get up

beautifully

wstawać las wycieczka pięknie szybko