In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

brązowy

brown

liść

leaf

jechać

to go, to drive

jeść śniadanie

to have breakfast

szybko

quickly

czerwony

red

brązowy

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaXdZIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--92ff4d0faa0bd621bf38d53b2b6ec961ea46e81c/brazowy.mp3

brown

liść

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaThnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f46a4869a8a43b40aa6671977a90215df8563d58/lisc.mp3

leaf

szybko

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa1VEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--428dc4d1756439304111568e9917b617479b9ba6/szybko.mp3

quickly

jeść śniadanie

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdGdSIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--61594f74eaa8fcd4f0c33f381f436b7ac359642f/jesc-sniadanie.mp3

to have breakfast

jechać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaXNnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--cbc0f47428dd6da37b1f21771d8e49d784c7a7a6/jechac.mp3

to go, to drive

Translate this into Polish (drag and drop).

Sorry, change the order and try again.
Correct!

Wycieczka do lasu

Wycieczka do lasu

A trip to the forest

Dzisiaj jest sobota.

Today is Saturday.

Jest jesień.

It is autumn.

Anna, Wojtek i dzieci wstają wcześnie rano.

Anna, Wojtek, and the children get up early in the morning.

Szybko jedzą śniadanie.

They eat breakfast quickly.

Wojtek wyprowadza samochód z garażu.

Wojtek takes the car out of the garage.

Cała rodzina jedzie na wycieczkę do lasu.

The whole family goes on a trip to the forest.

Jesienią w lesie jest pięknie.

In autumn, it's beautiful in the forest

Liście mają różne kolory.

The leaves are of different colors.

Są żółte, pomarańczowe, czerwone i brązowe.

They are yellow, orange, red, and brown.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • wycieczka trip, excursion
 • las forest
 • dzisiaj today
 • sobota Saturday
 • jesień autumn
 • wstawać to get up
 • wcześnie rano early in the morning
 • szybko quickly
 • jeść śniadanie to have breakfast
 • samochód car
 • garaż garage
 • jechać to go, to drive
 • pięknie beautifully
 • liść leaf
 • kolor colour
 • żółty yellow
 • pomarańczowy orange (colour)
 • czerwony red
 • brązowy brown

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

colour

trip, excursion

brown

car

to have breakfast

samochód brązowy jeść śniadanie kolor wycieczka
Sorry, change the order and try again.