In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

weterynarz

vet

skakać z radości

to jump for joy

brązowy

brown

torba

bag

zrobić niespodziankę

to surprise

szczęśliwy

happy

skakać z radości

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdU1nIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2eb7212fe3ba432cdea232b153dc11e601a751ed/skakac-radosci.mp3

to jump for joy

zrobić niespodziankę

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdGtnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f5532fcbf75837cbfcba01cf73dc20d6740545e0/zrobic-niespodzianke.mp3

to surprise

weterynarz

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdWdnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5d1c2fb8496dc26cc6c5c2b2f64aae51854fc204/weterynarz.mp3

vet

torba

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdUFnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ae57909a1c21db031529532659e853264afcf06f/torba.mp3

bag

brązowy

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaXdZIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--92ff4d0faa0bd621bf38d53b2b6ec961ea46e81c/brazowy.mp3

brown

Translate this into Polish (drag and drop).

Wojtek kupuje psa

Wojtek kupuje psa

Wojtek buys a dog

Wojtek kupuje gazetę i czyta ogłoszenia. 

Wojtek buys a newspaper and reads advertisements.

On chce zrobić dzieciom niespodziankę.

He wants to surprise the children.

On chce im kupić małego psa.

He wants to buy them a little dog.

Wojtek znajduje ogłoszenie i jedzie samochodem do drugiego miasta.

Wojtek finds an advertisement and drives to the other city by car.

Dwie godziny później wraca do domu.

Two hours later he comes home.

W brązowej torbie jest mały pies. 

In a brown bag, there is a small dog.

Dzieci są bardzo szczęśliwe.

The children are very happy.

Skaczą z radości i już po chwili bawią się z psem.

They jump for joy and after a while, they play with the dog.

„Jak go nazwiemy?” pyta Wojtek.

"How will we call him?" Wojtek asks.

„Może Tofik albo Reksio” odpowiada Adam.

"Maybe Tofik or Reksio," replies Adam.

„Nie, nie! On ma na imię Maks!” krzyczy Ewa.

"No no! His name is Maks! " screams Ewa.

Codziennie rano Adam wychodzi z Maksem na spacer.

Every morning, Adam goes for a walk with Maks.

Ewa bawi się z Maksem wieczorami.

Ewa plays with Maks in the evenings.

Czasami Wojtek jedzie z Maksem do weterynarza.

Sometimes Wojtek goes with Maks to the vet.

Cała rodzina kocha małego psa.  

The whole family loves the little dog.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • kupować to buy
 • pies dog
 • czytać gazetę to read a newspaper
 • ogłoszenie advertisement, notice
 • zrobić niespodziankę to surprise
 • mały small
 • znajdować, znaleźć to find
 • jechać samochodem to go by car
 • miasto city, town
 • dwie godziny później two hours later
 • brązowy brown
 • torba bag
 • szczęśliwy happy
 • skakać z radości to jump for joy
 • bawić się to play (do things for pleasure)
 • krzyczeć to scream
 • codziennie every day
 • wieczorem in the evening
 • czasami sometimes
 • weterynarz vet
 • rodzina family

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to read a newspaper

to find

brown

happy

to buy

szczęśliwy znajdować, znaleźć brązowy kupować czytać gazetę