In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

kupować

to buy

dwie godziny później

two hours later

wieczorem

in the evening

krzyczeć

to scream

weterynarz

vet

czasami

sometimes

dwie godziny później

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdDhnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8c06e5d496f2d3a4f93e69e8c1509fe16a21dcd5/dwie-godziny.mp3

two hours later

wieczorem

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbG9hIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0ddb1b38d08c2ddad780418f455c411687eeb7d0/wieczorem.mp3

in the evening

krzyczeć

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdVlnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b44a7805552bfda011b35077fb02b1c8487212c9/krzyczec.mp3

to scream

weterynarz

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdWdnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5d1c2fb8496dc26cc6c5c2b2f64aae51854fc204/weterynarz.mp3

vet

kupować

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaVlFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2de869570670f6ca458dc9d1512c6f026349a634/kupowac.mp3

to buy

Translate this into Polish (drag and drop).

Sorry, try again.
Correct!

Wojtek kupuje psa

Wojtek kupuje psa

Wojtek buys a dog

Wojtek kupuje gazetę i czyta ogłoszenia. 

Wojtek buys a newspaper and reads advertisements.

On chce zrobić dzieciom niespodziankę.

He wants to surprise the children.

On chce im kupić małego psa.

He wants to buy them a little dog.

Wojtek znajduje ogłoszenie i jedzie samochodem do drugiego miasta.

Wojtek finds an advertisement and drives to the other city by car.

Dwie godziny później wraca do domu.

Two hours later he comes home.

W brązowej torbie jest mały pies. 

In a brown bag, there is a small dog.

Dzieci są bardzo szczęśliwe.

The children are very happy.

Skaczą z radości i już po chwili bawią się z psem.

They jump for joy and after a while, they play with the dog.

„Jak go nazwiemy?” pyta Wojtek.

"How will we call him?" Wojtek asks.

„Może Tofik albo Reksio” odpowiada Adam.

"Maybe Tofik or Reksio," replies Adam.

„Nie, nie! On ma na imię Maks!” krzyczy Ewa.

"No no! His name is Maks! " screams Ewa.

Codziennie rano Adam wychodzi z Maksem na spacer.

Every morning, Adam goes for a walk with Maks.

Ewa bawi się z Maksem wieczorami.

Ewa plays with Maks in the evenings.

Czasami Wojtek jedzie z Maksem do weterynarza.

Sometimes Wojtek goes with Maks to the vet.

Cała rodzina kocha małego psa.  

The whole family loves the little dog.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • jechać samochodem to go by car
 • pies dog
 • codziennie every day
 • kupować to buy
 • rodzina family
 • mały small
 • czasami sometimes
 • brązowy brown
 • wieczorem in the evening
 • czytać gazetę to read a newspaper
 • ogłoszenie advertisement, notice
 • zrobić niespodziankę to surprise
 • znajdować, znaleźć to find
 • miasto city, town
 • dwie godziny później two hours later
 • torba bag
 • szczęśliwy happy
 • skakać z radości to jump for joy
 • bawić się to play (do things for pleasure)
 • krzyczeć to scream
 • weterynarz vet

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to buy

happy

to jump for joy

two hours later

vet

skakać z radości kupować dwie godziny później weterynarz szczęśliwy
Sorry, try again.