In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

brązowy

brown

znajdować, znaleźć

to find

rodzina

family

kupować

to buy

codziennie

every day

torba

bag

znajdować, znaleźć

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdG9nIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2fde2629ed5cd446437524372de0e04101dc076e/znajdowac-znalezc.mp3

to find

codziennie

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa29EIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0b9c1cfb3a6d3f1b6b9cbaaf79514f53ac2db2d1/codziennie.mp3

every day

kupować

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaVlFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2de869570670f6ca458dc9d1512c6f026349a634/kupowac.mp3

to buy

brązowy

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaXdZIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--92ff4d0faa0bd621bf38d53b2b6ec961ea46e81c/brazowy.mp3

brown

rodzina

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaUlIIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e8f9c6ea64f8c459176bb34a5b5cedcf07fca254/rodzina.mp3

family

Translate this into Polish (drag and drop).

Wojtek kupuje psa

Wojtek kupuje psa

Wojtek buys a dog

Wojtek kupuje gazetę i czyta ogłoszenia. 

Wojtek buys a newspaper and reads advertisements.

On chce zrobić dzieciom niespodziankę.

He wants to surprise the children.

On chce im kupić małego psa.

He wants to buy them a little dog.

Wojtek znajduje ogłoszenie i jedzie samochodem do drugiego miasta.

Wojtek finds an advertisement and drives to the other city by car.

Dwie godziny później wraca do domu.

Two hours later he comes home.

W brązowej torbie jest mały pies. 

In a brown bag, there is a small dog.

Dzieci są bardzo szczęśliwe.

The children are very happy.

Skaczą z radości i już po chwili bawią się z psem.

They jump for joy and after a while, they play with the dog.

„Jak go nazwiemy?” pyta Wojtek.

"How will we call him?" Wojtek asks.

„Może Tofik albo Reksio” odpowiada Adam.

"Maybe Tofik or Reksio," replies Adam.

„Nie, nie! On ma na imię Maks!” krzyczy Ewa.

"No no! His name is Maks! " screams Ewa.

Codziennie rano Adam wychodzi z Maksem na spacer.

Every morning, Adam goes for a walk with Maks.

Ewa bawi się z Maksem wieczorami.

Ewa plays with Maks in the evenings.

Czasami Wojtek jedzie z Maksem do weterynarza.

Sometimes Wojtek goes with Maks to the vet.

Cała rodzina kocha małego psa.  

The whole family loves the little dog.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • kupować to buy
 • pies dog
 • czytać gazetę to read a newspaper
 • ogłoszenie advertisement, notice
 • zrobić niespodziankę to surprise
 • mały small
 • znajdować, znaleźć to find
 • jechać samochodem to go by car
 • miasto city, town
 • dwie godziny później two hours later
 • brązowy brown
 • torba bag
 • szczęśliwy happy
 • skakać z radości to jump for joy
 • bawić się to play (do things for pleasure)
 • krzyczeć to scream
 • codziennie every day
 • wieczorem in the evening
 • czasami sometimes
 • weterynarz vet
 • rodzina family

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

city, town

happy

to jump for joy

vet

dog

miasto szczęśliwy pies weterynarz skakać z radości