In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

skakać z radości

to jump for joy

brązowy

brown

mały

small

krzyczeć

to scream

bawić się

to play (do things for pleasure)

jechać samochodem

to go by car

krzyczeć

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdVlnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b44a7805552bfda011b35077fb02b1c8487212c9/krzyczec.mp3

to scream

skakać z radości

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdU1nIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2eb7212fe3ba432cdea232b153dc11e601a751ed/skakac-radosci.mp3

to jump for joy

brązowy

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaXdZIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--92ff4d0faa0bd621bf38d53b2b6ec961ea46e81c/brazowy.mp3

brown

mały

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbllIIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--951239e297a8b0d9b361742c792a9ddea572a3d6/maly.mp3

small

bawić się

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdVFnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e903c5a7d97e493f5a44933ea610fc354c94bf80/bawic-sie.mp3

to play (do things for pleasure)

Translate this into Polish (drag and drop).

Sorry, change the order and try again.
Correct!

Wojtek kupuje psa

Wojtek kupuje psa

Wojtek buys a dog

Wojtek kupuje gazetę i czyta ogłoszenia. 

Wojtek buys a newspaper and reads advertisements.

On chce zrobić dzieciom niespodziankę.

He wants to surprise the children.

On chce im kupić małego psa.

He wants to buy them a little dog.

Wojtek znajduje ogłoszenie i jedzie samochodem do drugiego miasta.

Wojtek finds an advertisement and drives to the other city by car.

Dwie godziny później wraca do domu.

Two hours later he comes home.

W brązowej torbie jest mały pies. 

In a brown bag, there is a small dog.

Dzieci są bardzo szczęśliwe.

The children are very happy.

Skaczą z radości i już po chwili bawią się z psem.

They jump for joy and after a while, they play with the dog.

„Jak go nazwiemy?” pyta Wojtek.

"How will we call him?" Wojtek asks.

„Może Tofik albo Reksio” odpowiada Adam.

"Maybe Tofik or Reksio," replies Adam.

„Nie, nie! On ma na imię Maks!” krzyczy Ewa.

"No no! His name is Maks! " screams Ewa.

Codziennie rano Adam wychodzi z Maksem na spacer.

Every morning, Adam goes for a walk with Maks.

Ewa bawi się z Maksem wieczorami.

Ewa plays with Maks in the evenings.

Czasami Wojtek jedzie z Maksem do weterynarza.

Sometimes Wojtek goes with Maks to the vet.

Cała rodzina kocha małego psa.  

The whole family loves the little dog.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • jechać samochodem to go by car
 • pies dog
 • codziennie every day
 • kupować to buy
 • rodzina family
 • mały small
 • czasami sometimes
 • brązowy brown
 • wieczorem in the evening
 • czytać gazetę to read a newspaper
 • ogłoszenie advertisement, notice
 • zrobić niespodziankę to surprise
 • znajdować, znaleźć to find
 • miasto city, town
 • dwie godziny później two hours later
 • torba bag
 • szczęśliwy happy
 • skakać z radości to jump for joy
 • bawić się to play (do things for pleasure)
 • krzyczeć to scream
 • weterynarz vet

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

brown

to play (do things for pleasure)

city, town

to buy

sometimes

miasto kupować bawić się czasami brązowy
Sorry, change the order and try again.