In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

ulubione włoskie jedzenie

favourite italian food

czekać na kogoś

to wait for someone

iść do restauracji

go to a restaurant

jeść w restauracji

to eat in a restaurant

potrawa

dish

robić kolację

to make dinner

iść do restauracji

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcGNqIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e9f00963cfcfe2b01d50bd588171c50d153a3f64/isc-do-restauracji.mp3

go to a restaurant

ulubione włoskie jedzenie

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcE1qIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b3e79b7f6b2aa1abb9ca6a9c5de91de2c157eb74/ulubione-wloskie-jedzenie.mp3

favourite italian food

potrawa

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb3dqIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--94ec3517413eac2072c9b9e57079bde7d7ba41d0/potrawa.mp3

dish

jeść w restauracji

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBczBqIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--60950a6810eade337580f3008615aeb025db959e/jesc-w-restauracji.mp3

to eat in a restaurant

czekać na kogoś

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdEVqIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--02432ae16c23db2d64c75ae5017c189f3b018d55/czekac-na-kogos.mp3

to wait for someone

Translate this into Polish (drag and drop).

Włoska restauracja

Włoska restauracja

Italian restaurant

Ania i Wojtek chodzą do włoskiej restauracji.

Anna and Wojtek go to an Italian restaurant.

Para lubi jeść włoskie potrawy.

The couple like eating Italian food.

Kelner podaje im menu.

The waiter gives them a menu.

Ania i Wojtek często jedzą makaron.

Anna and Wojtek often eat pasta.

Pizza, spaghetti czy lazania to też ich ulubione włoskie jedzenie.

Pizza, spaghetti or lasagne are also their favourite Italian food.

Oni jedzą we włoskiej restauracji kolacje.

They eat dinner at an Italian restaurant.

Ania i Wojtek mają w restauracji randkę.

Anna and Wojtek have a date at the restaurant.

Ich dzieci Adam i Ewa zostają w domu.

Their children Adam and Eve stay at home.

Dzieci robią same kolacje.

The children make their own dinners.

Gdy rodzice wracają z restauracji ich dzieci śpią.

When the parents return from the restaurant their children are asleep.

Pies Maks czeka na Anię i Wojtka przy drzwiach.

Max the dog waits for Anna and Wojtek at the door.

Kiedy oni wchodzącą do domu, Maks głośno szczeka.

When they enter the house, Maks barks loudly.

Przed spaniem Adam wychodzi z Maksem na krótki spacer.

Before going to bed, Adam goes out for a short walk with Maks.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • włoski Italian
 • potrawa dish
 • kelner waiter
 • podawać to hand something
 • często often
 • makaron pasta
 • ulubione włoskie jedzenie favourite italian food
 • iść do restauracji go to a restaurant
 • jeść w restauracji to eat in a restaurant
 • mieć randkę to have a date
 • robić kolację to make dinner
 • wracać do domu to come back home
 • czekać na kogoś to wait for someone
 • drzwi door
 • wychodzić z domu to go out
 • głośno szczekać to bark loudly
 • krótki spacer short walk

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to come back home

to hand something

to have a date

door

to go out

mieć randkę podawać drzwi wracać do domu wychodzić z domu