In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

wakacje

holidays

wydaje mi się

it seems to me

napięty grafik

busy schedule

urlop

leave (time away from work)

lotnisko

airport

bilet

ticket

napięty grafik

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbGtCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--3e76db18b62bb8b601b5a6d6d70b1fdd4b8a1cf6/napiety-grafik.mp3

busy schedule

wydaje mi się

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbG9CIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--a4b96fa7317f0975069bf6b0d4ef5790e7234691/wydaje-mi-sie.mp3

it seems to me

wakacje

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbEVCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--7cb9a6611c33d7acc0270dabbe23270435e41c97/wakacje.mp3

holidays

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Wakacje

Cześć, Paweł ponownie. Witam w drugim odcinku podcastu dla osób uczących się języka polskiego.

Hi, Paweł again. Welcome to the second episode of the podcast for people learning Polish.

Przepraszam na wstępie za spore opóźnienie w publikacji tej drugiej audycji. Początkowo chciałem nagrać jeden odcinek mniej więcej co dwa tygodnie, ale niestety nie zawsze jet to możliwe.

To start with, I am sorry for the considerable delay in the publication of this second broadcast. Initially, I wanted to record one episode about every two weeks, but unfortunately, it is not always possible.

Pracuję z własnego domu i zdarza się, że pojawiają się problemy i nie zawsze mam odpowiednie warunki do pracy.

I work from my own home and it happens that there are problems and I don't always have the right conditions to work.

Po pierwszym odcinku rozpoczęły się wakacje. Moje dzieci przestały chodzić do szkoły i przez większość czasu przebywały w domu. Podobnie moja żona, która pracuje w szkole, również ona miała wakacje i nie chodziła do pracy.

After the first episode, the holidays began, my children stopped going to school and stayed at home most of the time. Similarly, my wife, who works at school, also had a vacation and did not go to work.

Więc przez ostatnie tygodnie miałem tutaj na głowie wszystkich domowników i bardzo trudno było mi się skupić. Potem byłem jeszcze na urlopie i niestety dopiero teraz mogę normalnie pracować.

So for the past few weeks, I've had everyone 'on my head' here and it was very difficult for me to focus. Then I took a break myself and unfortunately, only now I can work normally.

No, sytuacja w domu powoli wraca do normy. Wakacje się skończyły, moja żona wróciła do pracy. Dzisiaj rano moja młodsza córka poszła dzisiaj pierwszy raz w nowym roku szkolnym do gimnazjum, a w przyszłym tygodniu moja starsza córka również rozpoczyna naukę w liceum.

Well, the situation at home slowly comes back to normal. Holidays are over, my wife returned to work. This morning my younger daughter went to secondary for the first time this year for the first time, and next week my older daughter is also starting her college.

System edukacji w Wielkiej Brytanii jest nieco inny niż w Polsce, dlatego czasami trudno przetłumaczyć nazwy szkół. Ale może opowiem o tym przy jakiejś innej okazji.

The education system in Great Britain is slightly different than in Poland, so sometimes it is difficult to translate the names of schools. But maybe I'll tell you about it on some other occasion.

Natomiast teraz przejdźmy do głównego tematu tego odcinka, którym właśnie są wakacje. Opowiem dzisiaj jak je spędziłem, gdzie byłem i co udało mi się zobaczyć.

But now let's get to the main topic of this episode, which is holidays. I will tell you today how I spent them, where I went and what I saw.

Mam nadzieję, że będzie to interesujący odcinek i że znajdziecie w nim sporo przydatnych polskich słówek i zwrotów.

I hope it will be an interesting episode and that you will find a lot of useful Polish words and phrases in it.

Zmieniliśmy w międzyczasie odrobinę naszą stronę internetową i pod tekstem podcastu odnajdziecie listę przydatnych zwrotów oraz proste ćwiczenie.

In the meantime, we have changed our website a bit and under the podcast, you will find a list of useful phrases and a simple exercise.

Pracujemy również nad systemem komentarzy i niebawem będziecie mogli pod każdym odcinkiem zamieść swoje pytania i opinie o podcaście. Oczywiście postaram się odpowiedzieć na każdy komentarz.

We are also working on a comment system and soon you will be able to post your questions and opinions about the podcast under each episode. Of course, I will try to answer every comment.

Więc, wracając do tematu... Jak zawsze i w tym roku, wybraliśmy się całą rodziną do Polski. Zazwyczaj lecimy do Polski na urlop na samym początku wakacji, ale w tym roku wyjechaliśmy odrobinę później. Niektórzy Polacy mieszkający w UK jadą do Polski samochodem, ale podróż jest bardzo długa, czasami trwa nawet całą dobę.

So, back to the topic ... As always and this year, we went with the whole family to Poland. We usually fly to Poland for holidays at the very beginning of the summer break, but this year we went a little later. Some Poles living in the UK go to Poland by car, but the journey is very long, sometimes it lasts even a day and night.

Doba w języku polskim to dzień i noc, czyli 24 godziny. Z tego powodu my zawsze lecimy samolotem. Lot jest stosunkowo krótki, bo trwa około 2.5 godziny. Niestety jest pewien minus w postaci drogich biletów lotniczych.

"Doba" in the Polish language is a day and night, i.e. 24 hours. For this reason, we always fly by plane. The flight is relatively short because it lasts about 2.5 hours. Unfortunately, there is a minus in the form of expensive flight tickets.

Omówię może, korzystając z okazji, kilka różnych sposobów przemieszczania się. Możemy więc jechać samochodem, jechać autobusem albo busem. Autobus to taki większy pojazd, w którym podróżuje kilkadziesiąt osób. Natomiast bus to taki van, w którym podróżuje kilkanaście osób.

I will discuss, taking this opportunity, a few different ways of getting around. So we can go by car, bus or minibus. The bus is such a larger vehicle in which a few dozens of people travel. A minibus is a van in which a dozen or so people travel.

I, oczywiście, możemy również jechać pociągiem. Jeśli chodzi o transport lotniczy, no to już wspomniałem, możemy lecieć samolotem. Możemy też płynąć promem albo płynąć statkiem.

And, of course, we can also go by train. When it comes to air transport, I have already mentioned it, we can also fly by plane. We can also take a ferry or a ship.

Więc polecieliśmy samolotem z lotniska East Midlands do Rzeszowa. Na samo lotnisko pojechaliśmy z domu samochodem i zostawiliśmy samochód na parkingu. Po wylądowaniu w Rzeszowie, z lotniska odebrał nas mój teść, czyli ojciec mojej żony i pojechaliśmy do Leżajska.

So we flew by plane from East Midlands airport to Rzeszów. We went to the airport from the house by car and left the car in the parking lot. After landing in Rzeszów, my father-in-law, my wife's father, picked us up from the airport and we went to Leżajsk.

W tym roku nasz urlop w Polsce był bardzo intensywny i mieliśmy naprawdę napięty grafik. To wyrażenie napięty grafik możemy przetłumaczyć na angielski jako busy schedule, to znaczy, że mieliśmy wiele rzeczy do zrobienia w bardzo krótkim czasie.

This year our holidays in Poland were very intense and we had a really busy schedule. This expression can be translated into English as a 'busy schedule', which means that we had many things to do in a very short time.

W ciągu 10 dni, tyle trwał nasz wyjazd do Polski, udało nam się odwiedzić 3 polskie miasta: Leżajsk, Kraków i Lublin. Oczywiście widzieliśmy się z naszymi rodzinami, ze znajomymi, z przyjaciółmi, trochę zwiedzaliśmy, byliśmy też w parku rozrywki... Ale może wszystko po kolei...

During 10 days, this was our trip to Poland, we were able to visit 3 Polish cities: Leżajsk, Kraków and Lublin. Of course, we saw our families, friends and acquaintances, we did some sightseeing, we were also in the amusement park ... But maybe everything in turn ...

Mam tutaj w UK takiego dobrego znajomego, przyjaciela Roberta i Robert nigdy nie był w Polsce, no i wspominał mi, że bardzo chciałby odwiedzić nasz kraj. I pomyślałem sobie, że jak będziemy właśnie w Polsce, to będzie to dobra okazja, żeby go zaprosić do Krakowa i trochę tam razem spędzić czasu.

I have a good friend here in the UK, a mate Robert and Robert has never been to Poland, and he mentioned that he would love to visit our country. And I thought that if we were in Poland, it would be a good opportunity to invite him to Krakow and spend some time there together.

No i tak też się stało. Udało nam się wynająć mieszkanie w serwisie Airbnb w centrum Krakowa i Robert, a właściwie Bob, bo tak go nazywamy, przyleciał do Krakowa dzień po nas. Ja i moja żona odebraliśmy go z lotniska i pojechaliśmy do tego mieszkania.

And so it happened. We were able to rent an apartment on the Airbnb website in the centre of Krakow and Robert, or rather Bob, because that's what we call him, came to Krakow the day after us. Me and my wife picked him up at the airport and went to this apartment.

Kraków, gdybyście nie wiedzieli, to dawna stolica Polski, obecnie stolicą jest Warszawa. I jest to, wydaje mi się, jedno z najpiękniejszych polskich miast.

Krakow is, if you did not know, the former capital of Poland, now the capital is Warsaw. And it seems to be one of the most beautiful Polish cities.

Kraków ma bogatą historię, ciekawą architekturę, wiele zabytków do zwiedzania. Oczywiście zależy kto co lubi, ale jednym z fajnych elementów tego miasta jest duży rynek z wieloma restauracjami i pubami. Także każdy znajduje w mieście coś dla siebie.

Krakow has a rich history, interesting architecture, and many monuments to visit. Of course, it depends who likes what, but one of the cool elements of this city is the large market with many restaurants and pubs. Everyone finds something for themselves in the city.

My nie mieliśmy za dużo czasu, bo spędziliśmy tam tylko trzy dni, ale udało nam się sporo zobaczyć. Byliśmy na Wawelu i widzieliśmy też ziejącego ogniem metalowego smoka. Wawel to takie wzgórze na brzegu Wisły, które było dawną siedzibą polskich królów.

We didn't have much time because we only spent three days there, but we managed to see a lot. We went to Wawel and saw a fire-breathing metal dragon. Wawel is a hill next to the Vistula River, which was the former seat of Polish kings.

Znajduje się tam zamek z kilkoma muzeami oraz klasztor, gdzie pochowani są słynni Polacy. Poeci, na przykład Mickiewicz i Słowacki, politycy jak Piłsudski czy Sikorski, oraz oczywiście królowie na przykład Jan III Sobieski, który pokonał Turków pod Wiedniem czy Kazimierz Wielki, który zreformował Polskę w XIV wieku.

There is a castle with several museums and a monastery, where famous Poles are buried. Poets, for example, Mickiewicz and Słowacki, politicians like Piłsudski and Sikorski, and of course kings, for example, Jan III Sobieski, who defeated the Turks near Vienna, and Kazimierz Wielki, who reformed Poland in the fourteenth century.

Widzieliśmy też Dzwon Zygmunta, jest to chyba najsłynniejszy polski dzwon, całkiem spory, waży ponad 12 ton i jest jak gdyby uruchamiany czy obsługiwany przez kilkanaście osób równocześnie, ręcznie... żeby zadzwonił.

We also saw the Sigismund Bell, it is probably the most famous Polish bell, quite large, weighs over 12 tons and is activated or operated by several people at the same time, manually ... to ring.

Cóż jeszcze? Oczywiście wysłuchaliśmy kilka razy hejnału z Wieży Mariackiej. Jest to taka melodia grana na trąbce. I taka ciekawostka, no generalnie chodziło o to, żeby jakiś strażnik na wieży obserwował czy jakieś nieprzyjacielskie wojska nie zbliżają się do miasta. No i, jeżeli tak się stało, to ostrzegał właśnie sygnałem trąbki.

What else? Of course, we listened to the bugle call from St. Mary's Tower several times. This is a melody played on the trumpet. And here's ai interesting fact. It was generally about a guard on the tower watching if any enemy troops were approaching to the city. And if it happened, he was warning with a trumpet signal.

I jeżeli będziecie słuchać tej melodii to zauważycie, że w pewnym momencie ta melodia nagle się urywa. Legenda głosi, że podczas najazdu tatarskiego czuwający na wieży strażnik zaczął grać na alarm, ale został trafiony w gardło strzałą i właśnie dlatego melodia hejnału nagle się kończy.

And if you listen to this melody, you'll notice that at some point this melody suddenly stops. Legend says that during the Tartar invasion the watchman on the tower began to sound the alarm, but he was hit in the throat by an arrow and that is why the melody of the bugle call suddenly ends.

No generalnie, Kraków to bardzo ciekawe miasto i jeżeli nigdy nie byliście, to zdecydowanie zachęcam Was do odwiedzenia. Naprawdę jest wiele rzeczy do zobaczenia w samym mieście i jego okolicach.

In general, Krakow is very interesting cities and if you have never been there before, I definitely encourage you to visit. There are indeed many things to see in and around the city.

Niedaleko od Krakowa jest znana kopalnia soli w Wieliczce. Jest to jedna z największych atrakcji turystycznych w Polce z rzeźbami i całymi komnatami wykutymi w soli kamiennej.

Not far from Krakow is the well-known salt mine in Wieliczka. It is one of the biggest tourist attractions in Poland with sculptures and entire chambers carved in rock salt.

Jeżeli interesujecie się historią, na przykład II wojny światowej, to warto odwiedzić obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, który również jest niedaleko od Krakowa.

If you are interested in history, for example, World War II, it is worth visiting the concentration camp in Oświęcim, which is also not far from Krakow.

Cóż jeszcze? No, jeżeli wolicie spędzić czas na łonie natury, to warto pochodzić po polskich górach Tatrach i odwiedzić Zakopane. Jest to ciekawe miasto położone w górach.

What else? Well, if you prefer to spend time in the bosom of nature, it's worth coming to the Polish Tatra mountains and visiting Zakopane. It is an interesting city located in the mountains.

Nasz znajomy Bob był bardzo zadowolony, bardzo podobał mu się pobyt w Krakowie, polska kultura, kuchnia... Nie wspomniałem o tym, ale udało nam się skosztować kilku polskich potraw takich jak żurek, pierogi czy kotlet schabowy. Ale nie wszystko nam smakowało. Wyjątkiem były oscypki z żurawiną.

Our friend Bob was very pleased, he enjoyed his stay in Krakow, Polish culture, cuisine ... I didn't mention it, but we were able to sample several Polish dishes such as sour soup, dumplings and pork chop. But we didn't like everything. The exception were "oscypki" with cranberry [sauce].

Oscypki to taki ser, wędzony ser, przygotowywany z mleka owczego. No one były w smaku takie trochę gumowe i nie smakowały nam aż tak bardzo, ale generalnie polska kuchnia jest smaczna i wiele osób zachwyca się nią.

Oscypki is a cheese, smoked cheese, made from sheep's milk. Well, they tasted a bit rubbery and we didn't like it so much, but generally, Polish cuisine is tasty and many people love it.

Czas bardzo szybko minął nam w Krakowie i musieliśmy odwieźć Boba na lotnisko i wracać do Leżajska. Pozostało nam mniej więcej 6 dni. No, wypełnione one były spotkaniami z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi w Leżajsku i potem jeszcze w Lublinie, gdzie mieszkają moi rodzice i mój brat z rodziną.

Time passed very quickly in Krakow and we had to take Bob to the airport and return to Leżajsk. We have about 6 days left. Well, they were filled with meetings with the family, with friends, with buddies in Leżajsk and then in Lublin, where my parents and my brother lives with his family.

W sumie, tak jak wspomniałem, był to dosyć intensywny urlop. Po 10 dniach wróciliśmy do UK odrobinę zmęczeni, ale szczęśliwi i zadowoleni, bo naprawdę mile spędziliśmy czas w Polsce.

All in all, as I mentioned, it was quite an intensive holiday. After 10 days we returned to the UK a bit tired, but happy and satisfied because we had a really nice time in Poland.

I to właściwie wszystko tym razem. Mam nadzieję, że ten odcinek podcastu Wam się podobał i że odrobinę pomoże Wam w nauce języka.

And that's all this time. I hope you enjoyed this episode of the podcast and that it will help you learn the language a little bit.

Postaram się nagrać kolejny odcinek za mniej więcej dwa tygodnie i mam nadzieję, że spotkamy się ponownie. Cześć!

I will try to record another episode in about two weeks and hope to meet again. Bye!

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

  • wakacje holidays
  • urlop leave (time away from work)
  • bilet ticket
  • lotnisko airport
  • jechać samochodem to go by car
  • lecieć samolotem to travel by plane
  • płynąć promem to go by ferry
  • mniej więcej more or less
  • napięty grafik busy schedule
  • wydaje mi się it seems to me

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

more or less

holidays

ticket

leave (time away from work)

to travel by plane

bilet urlop mniej więcej lecieć samolotem wakacje
Sorry, try again.