In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

życzliwy

kind

w południe

at noon

rozmawiać

to talk

kolega, koleżanka

friend, colleague (male female)

miejsce

place / seat

sprzedawca

shop assistant

kolega, koleżanka

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ1loIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2b7634ce98ea3aab3b46a4d389ba78e5c0e3e443/kolega-kolezanka.mp3

friend, colleague (male female)

miejsce

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaWtFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--edfc3de23dbb52ba15dc2f9bffff18e29a210173/miejsce.mp3

place / seat

życzliwy

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc3NoIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f0496e377c25cdde39a620b2eafd38fb9333344f/zyczliwy.mp3

kind

rozmawiać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdEloIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6f42d510d9eb073e421c7e43a0771a7171464c35/rozmawiac.mp3

to talk

w południe

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBczhoIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--12317444c393c07747eea7a30cf6ce3092e2b628/w-poludnie.mp3

at noon

Translate this into Polish (drag and drop).

Sklep z ubraniami

Sklep z ubraniami

Clothes shop

Wojtek pracuje jako sprzedawca w sklepie z ubraniami.

Wojtek works as a salesman in a clothes shop.

O 8:30 Wojtek pojawia się w sklepie.

At 8:30, Wojtek shows up at the shop.

On wita się z kolegami i koleżankami i rozmawia z nimi przez kilka minut.

He says hello to his friends and talks with them for a few minutes.

Następnie wszyscy przygotowują się do pracy.

Then everyone gets ready to work.

Wojtek pracuje w dziale z modą męską.

Wojtek works in the men's fashion department.

On sprawdza czy ubrania są w odpowiednich miejscach.

He checks that the clothes are in the right places.

Na półkach są spodnie i bluzy.

There are trousers and sweatshirts on the shelves.

Na wieszakach wiszą kurtki, marynarki i koszule.

Coats, jackets and shirts hang on hangers.

Wojtek sprzedaje też krawaty i skarpety.

Wojtek also sells ties and socks.

O godzinie 9 w sklepie pojawiają się pierwsi klienci.

At 9 o'clock, the first customers appear in the shop.

Wojtek pomaga im znaleźć ubrania i doradza, które wybrać.

Wojtek helps them find clothes and advises which ones to choose.

Wojtek jest dobrym sprzedawcą i klienci bardzo go lubią.

Wojtek is a good seller and customers like him very much.

On jest życzliwy i pomocny.

He is kind and helpful.

W południe, Wojtek ma półgodzinną przerwę na lunch.

At noon, Wojtek has a half-hour lunch break.

On najczęściej wychodzi ze sklepu i je kanapkę na świeżym powietrzu.

He most often goes out of the store and eats a sandwich outside.

Później, kontynuuje pracę do godziny 17.

Later, he continues to work until 5 p.m.

Następnie wraca do domu tramwajem i pomaga Annie przygotować obiad.

He then goes home by tramway and helps Anna prepare dinner.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • kolega, koleżanka friend, colleague (male female)
 • moda fashion
 • miejsce place / seat
 • bluza sweatshirt
 • spodnie trousers
 • kurtka jacket
 • marynarka suit jacket
 • krawat tie
 • skarpety, skarpetki socks
 • doradzać to advise
 • życzliwy kind
 • ubranie a piece of clothing
 • rozmawiać to talk
 • sprzedawca shop assistant
 • męski men's
 • półka shelf
 • wieszak hanger
 • klient customer (male)
 • pomagać to help
 • pomocny helpful
 • w południe at noon
 • przerwa break
 • kanapka sandwich
 • świeże powietrze fresh air

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

sandwich

men's

suit jacket

helpful

shop assistant

sprzedawca pomocny kanapka marynarka męski