In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

życzliwy

kind

bluza

sweatshirt

spodnie

trousers

miejsce

place / seat

rozmawiać

to talk

pomocny

helpful

miejsce

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaWtFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--edfc3de23dbb52ba15dc2f9bffff18e29a210173/miejsce.mp3

place / seat

bluza

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc1FoIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fa87b625e7730032136d33c80bee9fb1399a91eb/bluza.mp3

sweatshirt

życzliwy

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc3NoIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f0496e377c25cdde39a620b2eafd38fb9333344f/zyczliwy.mp3

kind

spodnie

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdDRXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--63a71ff77bc8195b138fd75b22d38cbe9c75d38b/spodnie.mp3

trousers

rozmawiać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdEloIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6f42d510d9eb073e421c7e43a0771a7171464c35/rozmawiac.mp3

to talk

Translate this into Polish (drag and drop).

Sorry, change the order and try again.
Correct!

Sklep z ubraniami

Sklep z ubraniami

Clothes shop

Wojtek pracuje jako sprzedawca w sklepie z ubraniami.

Wojtek works as a salesman in a clothes shop.

O 8:30 Wojtek pojawia się w sklepie.

At 8:30, Wojtek shows up at the shop.

On wita się z kolegami i koleżankami i rozmawia z nimi przez kilka minut.

He says hello to his friends and talks with them for a few minutes.

Następnie wszyscy przygotowują się do pracy.

Then everyone gets ready to work.

Wojtek pracuje w dziale z modą męską.

Wojtek works in the men's fashion department.

On sprawdza czy ubrania są w odpowiednich miejscach.

He checks that the clothes are in the right places.

Na półkach są spodnie i bluzy.

There are trousers and sweatshirts on the shelves.

Na wieszakach wiszą kurtki, marynarki i koszule.

Coats, jackets and shirts hang on hangers.

Wojtek sprzedaje też krawaty i skarpety.

Wojtek also sells ties and socks.

O godzinie 9 w sklepie pojawiają się pierwsi klienci.

At 9 o'clock, the first customers appear in the shop.

Wojtek pomaga im znaleźć ubrania i doradza, które wybrać.

Wojtek helps them find clothes and advises which ones to choose.

Wojtek jest dobrym sprzedawcą i klienci bardzo go lubią.

Wojtek is a good seller and customers like him very much.

On jest życzliwy i pomocny.

He is kind and helpful.

W południe, Wojtek ma półgodzinną przerwę na lunch.

At noon, Wojtek has a half-hour lunch break.

On najczęściej wychodzi ze sklepu i je kanapkę na świeżym powietrzu.

He most often goes out of the store and eats a sandwich outside.

Później, kontynuuje pracę do godziny 17.

Later, he continues to work until 5 p.m.

Następnie wraca do domu tramwajem i pomaga Annie przygotować obiad.

He then goes home by tramway and helps Anna prepare dinner.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • rozmawiać to talk
 • klient customer (male)
 • miejsce place / seat
 • półka shelf
 • ubranie a piece of clothing
 • kanapka sandwich
 • marynarka suit jacket
 • spodnie trousers
 • krawat tie
 • skarpety, skarpetki socks
 • kurtka jacket
 • sprzedawca shop assistant
 • świeże powietrze fresh air
 • kolega, koleżanka friend, colleague (male female)
 • pomagać to help
 • moda fashion
 • męski men's
 • wieszak hanger
 • bluza sweatshirt
 • doradzać to advise
 • życzliwy kind
 • pomocny helpful
 • w południe at noon
 • przerwa break

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

helpful

to talk

fashion

to help

to advise

moda pomagać pomocny rozmawiać doradzać
Sorry, change the order and try again.