In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

męski

men's

przerwa

break

spodnie

trousers

pomocny

helpful

pomagać

to help

półka

shelf

spodnie

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdDRXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--63a71ff77bc8195b138fd75b22d38cbe9c75d38b/spodnie.mp3

trousers

męski

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcjRoIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--855f81c68fd36ebe718b66a7a9ec69798c451b1e/meski.mp3

men's

pomocny

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBczBoIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5ca51773b842fdf2084832bd1745c45cc3da5231/pomocny.mp3

helpful

przerwa

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdEVoIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--4d962c6760c783cd5e559de4a11db97c40bc9b00/przerwa.mp3

break

pomagać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbFloIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--3aa41aed38608b71c2af9ed169d651d4b3b6cc74/pomagac.mp3

to help

Translate this into Polish (drag and drop).

Sklep z ubraniami

Sklep z ubraniami

Clothes shop

Wojtek pracuje jako sprzedawca w sklepie z ubraniami.

Wojtek works as a salesman in a clothes shop.

O 8:30 Wojtek pojawia się w sklepie.

At 8:30, Wojtek shows up at the shop.

On wita się z kolegami i koleżankami i rozmawia z nimi przez kilka minut.

He says hello to his friends and talks with them for a few minutes.

Następnie wszyscy przygotowują się do pracy.

Then everyone gets ready to work.

Wojtek pracuje w dziale z modą męską.

Wojtek works in the men's fashion department.

On sprawdza czy ubrania są w odpowiednich miejscach.

He checks that the clothes are in the right places.

Na półkach są spodnie i bluzy.

There are trousers and sweatshirts on the shelves.

Na wieszakach wiszą kurtki, marynarki i koszule.

Coats, jackets and shirts hang on hangers.

Wojtek sprzedaje też krawaty i skarpety.

Wojtek also sells ties and socks.

O godzinie 9 w sklepie pojawiają się pierwsi klienci.

At 9 o'clock, the first customers appear in the shop.

Wojtek pomaga im znaleźć ubrania i doradza, które wybrać.

Wojtek helps them find clothes and advises which ones to choose.

Wojtek jest dobrym sprzedawcą i klienci bardzo go lubią.

Wojtek is a good seller and customers like him very much.

On jest życzliwy i pomocny.

He is kind and helpful.

W południe, Wojtek ma półgodzinną przerwę na lunch.

At noon, Wojtek has a half-hour lunch break.

On najczęściej wychodzi ze sklepu i je kanapkę na świeżym powietrzu.

He most often goes out of the store and eats a sandwich outside.

Później, kontynuuje pracę do godziny 17.

Later, he continues to work until 5 p.m.

Następnie wraca do domu tramwajem i pomaga Annie przygotować obiad.

He then goes home by tramway and helps Anna prepare dinner.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • rozmawiać to talk
 • klient customer (male)
 • miejsce place / seat
 • półka shelf
 • ubranie a piece of clothing
 • kanapka sandwich
 • marynarka suit jacket
 • spodnie trousers
 • krawat tie
 • skarpety, skarpetki socks
 • kurtka jacket
 • sprzedawca shop assistant
 • świeże powietrze fresh air
 • kolega, koleżanka friend, colleague (male female)
 • pomagać to help
 • moda fashion
 • męski men's
 • wieszak hanger
 • bluza sweatshirt
 • doradzać to advise
 • życzliwy kind
 • pomocny helpful
 • w południe at noon
 • przerwa break

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

helpful

friend, colleague (male female)

customer (male)

shelf

to advise

kolega, koleżanka klient doradzać pomocny półka