TRANSLATION NEW SENTENCES

Polish

asked by
Zohreh
published
20 days ago

cześć Pawel
Tłumaczyłam nowe zdania.czy to możliwe mnie poprawić?
bardzo dziękuję:))

1)I am going to call Tom tomorrow and ask him to help.
Jutro zadzwonię do Toma i zapytam go o pomóc.

2)His new mowing is disappointing.
Jego nowy film jest rozczarowany.

3)I finished the work in less than one hour.
skończyłam pracę w mniejszy jeden godzin.

4)A tea with lemon please.
Proszę, herbata z cytryną.

5)I have to find a part -time job.
Muszę znaleźć pracy na pół -etatu .

6)Could I use your pencil?
Czy mogę korzystać twojego ołówka?

7)Could you call again later please?
Możesz zadzwonić później proszę?

8)Come alone with us .
chodź samo z nami.

9)How long has she lived there?
Jak długo tam mieszkałaś ?

10)Were you able to open it before, on the computer you are using now?

Czy umiałaś otworzyć go wcześniej, w komputerze którego teraz używasz?

11)He was in good health last summer.
On był w dobrym zdrowiu w zeszłym latu.

12) Was he lying on his back?
Czy on leżał na swojego plecach?

13)How is your sister?
Jak się ma twoja siostra?

2 answers
answered by
Pawel
published
18 days ago

1) I am going to call Tom tomorrow and ask him to help. Jutro zadzwonię do Toma i zapytam go o pomóc pomoc.

2) His new movie is disappointing. Jego nowy film jest rozczarowany. Rozczarowany is the same as disappointed. I think the most natural way in Polish to express this sentense is by using the verb so Jego nowy film rozczarowuje.

3)I finished the work in less than one hour. skończyłam pracę w mniejszy jeden godzin. Skończyłam pracę w mniej niż godzinę.

4)A tea with lemon please. Proszę, herbata z cytryną. or Poproszę o herbatę z cytryną.

5)I have to find a part -time job. Muszę znaleźć pracy na pół etatu. Muszę znaleźć pracę na pół etatu. You need to use Biernik here: odmiana.net/odmiana-przez-przypadki-rzeczownika-praca

6) Could I use your pencil? Czy mogę korzystać twojego ołówka? Very close: Czy mogę skorzystać z twojego ołówka or Czy mogę użyć twojego ołówka?

7)Could you call again later please? Możesz zadzwonić później proszę? I think that proszę is not used exactly like in English. If you want to use it this sentence would be slightly better: Proszę zadzwonić później.

8) Come alone with us . Chodź samo z nami. Sam chodź z nami (when saying it to a man) or Sama chodź z nami (to a woman).

9) How long has she lived there? Jak długo tam mieszkałaś ? Mieszkałaś works well with ty (you) Here we are talking about she so Jak długo ona tam mieszkała?

10) Were you able to open it before, on the computer you are using now?

Czy umiałaś otworzyć go wcześniej, w komputerze którego teraz używasz?

11) He was in good health last summer. On był w dobrym zdrowiu w zeszłym latu. I think this works slighly better On był zdrowy ubiegłego lata.

12) Was he lying on his back? Czy on leżał na swojego plecach? Czy on leżał na plecach?

13) How is your sister? Jak się ma twoja siostra?

As always good work Zohreh. Just a few minor mistakes. You are getting better and better 😀

answered by
Zohreh
published
18 days ago

cześć😀 Bardzo dziękuję za wszystko😀

Your answer

Log in to answer the question