In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

kawa z mlekiem

coffee with milk

zimno

cold

tramwaj

tramway

wsiadać

to get into

biec, biegać

to run

tost

toast

zimno

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcGtoIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fbe4ab37e694ceadf5d2926059f75f41076f4c8b/zimno.mp3

cold

biec, biegać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdDBJIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f1b7620e44f1030521fb5d2b3c9adba5e8461747/biec-biegac.mp3

to run

wsiadać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcUloIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--155ad03398fbc15dc9b9e9a4eafa7a0bb8b9803d/wsiadac.mp3

to get into

kawa z mlekiem

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcDhoIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--899f3bb66af604de3ffe591e2c84b7e3d71e4c56/kawa-z-mlekiem.mp3

coffee with milk

tramwaj

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcU1oIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ca6940756bf92c8def2cca92a0e08124b2b119af/tramwaj.mp3

tramway

Translate this into Polish (drag and drop).

Poranek

Poranek

Morning

Jest siódma rano.

It is seven in the morning.

W sypialni Wojtka i Anny dzwoni budzik.

The alarm clock rings in Wojtek and Anna's bedroom.

Wojtek budzi się i powoli otwiera oczy.

Wojtek wakes up and slowly opens his eyes.

Jest ciemno i zimno, za oknem pada deszcz.

It is dark and cold, it is raining outside the window.

Wojtek nadal chce spać, ale nie może.

Wojtek still wants to sleep but he cannot.

On musi iść do pracy.

He has to go to work.

Wojtek powoli wstaje, ubiera się i idzie do kuchni.

Wojtek slowly gets up, gets dressed and goes to the kitchen.

Następnie robi sobie śniadanie.

Then he makes himself breakfast.

Dzisiaj na śniadanie jest jajecznica z boczkiem i tost z masłem.

Today's breakfast is scrambled eggs with bacon and toast with butter.

Wojtek bardzo lubi kawę i po śniadaniu pije filiżankę kawy z mlekiem.

Wojtek likes coffee very much and after breakfast, he drinks a cup of coffee with milk.

Po śniadaniu Wojtek goli się, myje twarz i zęby i wychodzi z domu.

After breakfast, Wojtek shaves, brushes his face and teeth and leaves the house.

Jest już 8:15, robi się późno.

It is already 8:15, it is getting late.

Wojtek biegnie na przystanek i wsiada do tramwaju numer 17.

Wojtek runs to the bus stop and gets on tramway number 17.

15 minut później, o 8:30, Wojtek jest już w pracy.

15 minutes later, at 8:30, Wojtek is already at work.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • twarz face
 • budzić się to wake up
 • ubierać się to get dressed
 • biec, biegać to run
 • oko, oczy eye, eyes
 • jajecznica scrambled eggs
 • tost toast
 • masło butter
 • nadal still
 • ząb, zęby tooth, teeth
 • wstawać to get up
 • budzik alarm clock
 • ciemno dark
 • zimno cold
 • spać to sleep
 • boczek bacon
 • filiżanka cup
 • kawa z mlekiem coffee with milk
 • golić się to shave
 • myć się to wash
 • wsiadać to get into
 • tramwaj tramway

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

coffee with milk

still

to run

scrambled eggs

to shave

kawa z mlekiem biec, biegać golić się jajecznica nadal