In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

budzić się

to wake up

wstawać

to get up

ubierać się

to get dressed

tramwaj

tramway

filiżanka

cup

budzik

alarm clock

ubierać się

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcVVoIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--61b570f08556543caf660f9af312f807db1a056a/ubierac-sie.mp3

to get dressed

wstawać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaVVnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--7678f2c098d24bcb7a7eb6330ca1e33f35e7de49/wstawac.mp3

to get up

filiżanka

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcDRoIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2d8dc492c52c5adab94b3ec875179526fd9f3f81/filizanka.mp3

cup

tramwaj

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcU1oIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ca6940756bf92c8def2cca92a0e08124b2b119af/tramwaj.mp3

tramway

budzić się

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcG9oIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1d868c14af188912c3cc6772275a80e4ca422c57/budzic-sie.mp3

to wake up

Translate this into Polish (drag and drop).

Poranek

Poranek

Morning

Jest siódma rano.

It is seven in the morning.

W sypialni Wojtka i Anny dzwoni budzik.

The alarm clock rings in Wojtek and Anna's bedroom.

Wojtek budzi się i powoli otwiera oczy.

Wojtek wakes up and slowly opens his eyes.

Jest ciemno i zimno, za oknem pada deszcz.

It is dark and cold, it is raining outside the window.

Wojtek nadal chce spać, ale nie może.

Wojtek still wants to sleep but he cannot.

On musi iść do pracy.

He has to go to work.

Wojtek powoli wstaje, ubiera się i idzie do kuchni.

Wojtek slowly gets up, gets dressed and goes to the kitchen.

Następnie robi sobie śniadanie.

Then he makes himself breakfast.

Dzisiaj na śniadanie jest jajecznica z boczkiem i tost z masłem.

Today's breakfast is scrambled eggs with bacon and toast with butter.

Wojtek bardzo lubi kawę i po śniadaniu pije filiżankę kawy z mlekiem.

Wojtek likes coffee very much and after breakfast, he drinks a cup of coffee with milk.

Po śniadaniu Wojtek goli się, myje twarz i zęby i wychodzi z domu.

After breakfast, Wojtek shaves, brushes his face and teeth and leaves the house.

Jest już 8:15, robi się późno.

It is already 8:15, it is getting late.

Wojtek biegnie na przystanek i wsiada do tramwaju numer 17.

Wojtek runs to the bus stop and gets on tramway number 17.

15 minut później, o 8:30, Wojtek jest już w pracy.

15 minutes later, at 8:30, Wojtek is already at work.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • budzik alarm clock
 • budzić się to wake up
 • nadal still
 • masło butter
 • filiżanka cup
 • kawa z mlekiem coffee with milk
 • golić się to shave
 • myć się to wash
 • twarz face
 • ząb, zęby tooth, teeth
 • biec, biegać to run
 • wsiadać to get into
 • tramwaj tramway
 • oko, oczy eye, eyes
 • ciemno dark
 • zimno cold
 • spać to sleep
 • wstawać to get up
 • ubierać się to get dressed
 • jajecznica scrambled eggs
 • boczek bacon
 • tost toast

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

bacon

alarm clock

tooth, teeth

to get dressed

to shave

ubierać się golić się budzik boczek ząb, zęby