Obudź się

Watch the video. You can use transcript or translation to understand it better.

Transcript

× Please Login or Sign up to see transcript

Przyjaciel mój wyjeżdżał, mówi do mnie: masz tu klucze.

My friend was leaving, he says to me: have the keys here.

Przez ten czas, jak mnie nie będzie, możesz mieszkać z nią, u mnie.

During this time, when I'm gone you can live with her, at my place.

Wyjechał i nie było go przez tydzień, może dłużej.

He left and was not there for a week, maybe longer.

Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic.

I would not change these few days for any treasure, for anything.

W trasy brałem ją, koncerty, później cichy hotel.

I took her on trips, concerts, later a quiet hotel.

Obiad w mlecznym barze, spacer po bulwarze z nią, razem.

Lunch in a cheap restaurant, walk on the boulevard with her, together.

Autokar czeka, wiosło kładę, siadam w miękki fotel.

The coach is waiting, I put the guitar, I sit on a soft seat.

To były najpiękniejsze chwile. Nie zapomnę ich, nigdy.

These were the most beautiful moments. I will never forget them.

Moi przyjaciele mówią mi: bracie, co ci jest?

My friends tell me: brother, what's wrong with you?

Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen.

Don't regret anything, imagine that it was just a dream.

Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc.

Wake up and come with us the night is over.

Gorący piasek parzy, oprócz nas na plaży pusto.

Hot sand burns, apart from us, the beach is empty.

Zwariowana kąpiel w morzu do utraty sił.

Crazy swim in the sea till the loss of strength.

Wieczory pełne marzeń, przeżytych wcześniej wrażeń mnóstwo.

Evenings full of dreams, a lot of previous experiences.

Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic.

I would not change these few days for any treasure, for anything.

Moi przyjaciele mówią mi: bracie, co ci jest?

My friends tell me: brother, what's wrong with you?

Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen.

Don't regret anything, imagine that it was just a dream.

Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc.

Wake up and come with us the night is over.

Była przy mnie, nie myślałem o kłopotach wcale.

She was with me, I didn't think about troubles at all.

To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich, nigdy.

These were the most beautiful moments I will never forget them.

Teraz trochę więcej piję, trochę więcej palę.

I drink a little more now I smoke a little more.

O, tak. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich, nigdy.

Oh yes. These were the most beautiful moments I will never forget them.

Moi przyjaciele mówią mi: bracie, co ci jest?

My friends tell me: brother, what's wrong with you?

Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen.

Don't regret anything, imagine that it was just a dream.

Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc.

Wake up and come with us the night is over.

Vocabulary

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • morze sea
 • pić to drink
 • obudź się! wake up!
 • przyjaciel, przyjaciele friend, friends
 • klucz, klucze key, keys
 • mieszkać to live, to reside
 • skarb treasure
 • cichy quiet
 • obiad lunch
 • spacer walk, stroll
 • autokar bus
 • noc night
 • chwila moment
 • nie żałuj! don't regret!
 • gorący hot
 • piasek sand
 • kąpiel bath / swim, swimming
 • wieczór evening
 • kłopot trouble
 • palić to smoke

Exercise

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

friend, friends

sea

bath / swim, swimming

night

walk, stroll

wake up!

quiet

kąpiel spacer obudź się! cichy przyjaciel, przyjaciele morze noc
× Congrats, this is the correct order! You have finished the lesson, please go back to the course to continue...
× Sorry, try again.
Back to course