In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

nauka pływania

learning how to swim

spodenki (do pływania)

(swimming) shorts

czepek

swimming cap

utonąć

to get drowned

machać rękami

to wave your arms

w czwartek

on Thursday

nauka pływania

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdlFqIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--14ed3e2dcf8b8b246163cfb4ff282ab758e7d773/nauka-plywania_.mp3

learning how to swim

machać rękami

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaFFrIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--eec0278156aec4ce30bd29ea3231da15f1f38b4d/machac-rekami.mp3

to wave your arms

spodenki (do pływania)

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZzBrIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--71132c22508cc139511982ee3e53988596c9ac0b/spodenki.mp3

(swimming) shorts

czepek

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZzRrIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--4a1ab61ab581bbfd47dbb5815ff37eae781f98c2/czepek.mp3

swimming cap

utonąć

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaFlrIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e831a7e8620aef138dccf4e0d7d7562afa70a337/utonac.mp3

to get drowned

Translate this into Polish (drag and drop).

Sorry, try again.
Correct!

Nauka pływania

Nauka pływania

Learning to swim

Adam nie umie pływać.

Adam can't swim.

Jego tata Wojtek, też nie umie pływać.

His dad, Wojtek, can't swim either.

Adam i Wojtek zapisują się na kurs pływania.

Adam and Wojtek sign up for a swimming course.

W czwartek jest pierwsza lekcja.

On Thursday is the first lesson.

Trener nauczy Wojtka i Adama pływać.

The coach will teach Wojtek and Adam how to swim.

Ale Adam nie ma stroju kąpielowego.

But Adam doesn't have a swimsuit.

W środę Wojtek idzie z synem do sklepu sportowego.

On Wednesday Wojtek goes with his son to a sports shop. 

Oni kupują spodenki, czepek na głowę i okulary do nurkowania.

They buy shorts, a swimming cap and diving goggles.

Na basenie tata i syn przebierają się.

At the pool, dad and son change.

Gdy trener zagwiżdże, oni wchodzą do wody.

When the coach blows his whistle, they enter the water.

Trener zaczyna trening.

The coach starts training.

Oni nabierają powietrza i zanurzają się pod wodę.

They take a breath and dive under the water.

Tata i syn podskakują w wodzie.

Dad and son jump in the water.

Adam szybko macha rękami pod wodą.

Adam quickly waves his arms under the water.

Wojtek rusza szybko nogami.

Wojtek moves his legs quickly.

Trener uczy tatę i syna jak dobrze pływać i nie utonąć.

The coach teaches dad and son how to swim well and not drown.

Wojtek i Adam mają koło ratunkowe.

Wojtek and Adam have a lifebelt.

Za kilka dni koło ratunkowe nie będzie potrzebne.

In a few days, the lifebelt will not be needed.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • nauka pływania learning how to swim
 • umieć pływać know how to swim
 • pierwsza lekcja first lesson
 • w środę on Wednesday
 • w czwartek on Thursday
 • sklep sportowy sports shop
 • strój kąpielowy swimsuit
 • spodenki (do pływania) (swimming) shorts
 • czepek swimming cap
 • okulary do nurkowania diving goggles
 • trener zaczyna trening the trainer starts training
 • nabierać powietrza to take in air
 • zanurzyć się pod wodę to submerge under the water
 • podskakiwać to jump up
 • machać rękami to wave your arms
 • ruszać nogami to move your legs
 • utonąć to get drowned
 • koło ratunkowe lifebelt
 • basen swimming pool

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to jump up

on Thursday

to move your legs

to wave your arms

learning how to swim

w czwartek ruszać nogami machać rękami nauka pływania podskakiwać
Sorry, try again.