Learn Polish - the Kowalski family, part 2

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

× Please Login or Sign up to see transcript

Jan Kowalski

Jan Kowalski

Jan Kowalski mieszka w Polsce i pracuje w liceum jako nauczyciel języka angielskiego.

Jan Kowalski lives in Poland and works at a college as an English teacher.

On mieszka razem z żoną i dwójką dzieci w Legionowie, małym mieście niedaleko Warszawy.

He lives together with his wife and two children in Legionowo, a small town near Warsaw.

Jan wstaje codziennie rano o godzinie 7, myje się, ubiera się i je śniadanie.

Jan gets up every morning at 7 o’clock, washes, gets dressed and has breakfast.

Na śniadanie on najczęściej je tosty z dżemem i pije kawę.

For breakfast, he often eats toast with jam and drinks coffee.

Po śniadaniu Jan wychodzi z domu i jedzie autobusem do pracy.

After breakfast, Jan leaves the house and goes to work by bus.

Podróż do pracy jest bardzo krótka i trwa tylko 15 minut.

The trip to work is very short and takes only 15 minutes.

O 8.30 w liceum rozpoczynają się lekcje i trwają do godziny 15.

At 8.30 at the college, the lessons start and last till 3 o’clock.

W południe Jan ma godzinną przerwę na lunch.

At noon Jan has got an hour long break for lunch.

Po pracy Jan wraca do domu około godziny 16 i je obiad.

After work, Jan goes back home and has dinner around 4 o'clock.

Jego ulubionymi potrawami są zupa pomidorowa i pierogi.

His favourite dishes are tomato soup and dumplings.

Następnie, Jan odpoczywa, czyta gazetę lub książkę.

Then, Jan rests, reads a newspaper or a book.

Wieczorem, po powrocie do domu całej rodziny, Kowalscy rozmawiają, oglądają telewizję lub grają w gry planszowe.

In the evening, after the whole family returns home, the Kowalski family talk, watch television or play board games.

Następnie razem jedzą kolację.

Then they together eat supper.

Wszyscy członkowie rodziny bardzo lubią sport.

All family members like sport very much.

Kilka razy w tygodniu Jan i Anna chodzą na basen pływać.

Several times a week Jan and Anna go to the swimming pool to swim.

Kiedy jest ładna pogoda, Jan razem z synem Tomkiem gra w tenisa.

When the weather is nice, Jan together with his son Tomek plays tennis.

Monika najbardziej lubi jeździć na rolkach a w czasie zimy na łyżwach.

Monika likes the most to ride on roller skates and during winter on ice skates.

Późnym wieczorem, około 22, Jan bierze prysznic i kładzie się do łóżka.

Late at night, around 10 o’clock, Jan takes a shower and goes to bed.

Czasami przed zaśnięciem czyta książkę albo słucha ulubionej audycji radiowej.

Sometimes, before falling asleep, he reads a book or listens to his favourite radio show.